• Zarząd Główny SEiRP

  • ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  • 22 601 29 13
Odznaka polskiej Policji

Wielkość liter:

Kontrast:

Przekaż 1,5 podatku na rzecz SEiRP - zobacz jak przekazać

Infoteka 62

Przegląd mediów – 19. 09. 2022 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.

1. Oto, ile osób wygrało z dezubekizacją

https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,28857457,tylko-u-nas-oto-ile-osob-wygralo-z-dezubekizacja-najnowsze.html Oto, ile osób wygrało z dezubekizacją. Najnowsze dane [tylko u nas] . dezubekizacja 02.09.2022, Leszek Kostrzewski. Emeryci wygrywają w sądach i odzyskują emerytury obniżone ustawą dezubekizacyjną. Sposobów na wygraną jest kilka. Oto one. /…/ 7 tys. emerytów wygrało w sądzie okręgowym. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, powołując się na dane sądów, podliczyło, że już 7 tys. emerytów wygrało przed sądem okręgowym. Od tych wyroków zazwyczaj odwoływało się MSWiA. Ponad 3 tys. osób wygrało jednak przed sądem apelacyjnym i odzyskało pełną emeryturę. – Wkroczyliśmy w szósty rok procedowania. W tym czasie z łącznej liczby spraw przekraczającej 28 tys. rozpatrzono około 15 tys. – mówi Jan Gaładyk ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. I dodaje: – Od wydania decyzji minęło ponad pięć lat, a batalia jest ledwo w połowie w sądach okręgowych i na poziomie 20 proc. w sądach apelacyjnych. Takie mamy demokratyczne państwo prawne.

2. Potraktowano mnie gorzej niż zabójców księdza Popiełuszki

https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,28845002,potraktowano-mnie-gorzej-niz-zabojcow-ksiedza-popieluszki.html?_ga=2.170622496.1811219973.1661104413-393248288.1632835365#S.TD-K.C-B.7-L.1.duzy “Potraktowano mnie gorzej niż zabójców księdza Popiełuszki”. Funkcjonariusze wygrywają z dezubekizacją. Dezubekizacja 04.09.2022, Panu Jerzemu obniżyli emeryturę, bo prowadził warsztat samochodowy, panu Ireneuszowi – bo studiował na niewłaściwej uczelni, a panu Augustynowi obcięli świadczenie, mimo że współpracował z opozycją i Kościołem. W końcu wygrali przed sądem. Jerzy Bednarczuk, lat 81. Urodziłem się w Przemyślu w 1941 r. w czasie okupacji radzieckiej. Trzeba było się ewakuować i pojechaliśmy do Wałbrzycha, już po wojnie przenieśliśmy się do Wrocławia i tam się wychowywałem.

3. Policjanci wygrywają w sprawach o ekwiwalent za niewykorzystany urlop

https://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/rozliczanie_wynagrodzen/5563608,policjant-ekwiwalent-pieniezny-niewykorzystany-urlop.html Policjanci wygrywają w sprawach o ekwiwalent za niewykorzystany urlop. 23 sierpnia 2022,  /…/ Co można zarzucić policji?. W sprawach doszło do naruszenia zasady praworządności i prowadzenia postępowania w sposób sprzeczny z obowiązującymi normami prawnymi /…/ Wypłata ekwiwalentu musi być zgodna z Konstytucją RP. Jak wskazuje się w orzecznictwie sądów administracyjnych, nie ma żadnych prawnych przesłanek, by ograniczyć uprawnienie funkcjonariuszy Policji do uzyskania pełnego, odpowiadającego wymogom konstytucyjnym ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w zależności od kryterium daty zwolnienia ze służby, o ile zwolnienie to nastąpiło po wejściu w życie zakwestionowanego przez Trybunał Konstytucyjny art. 115a ustawy o Policji (por. cyt. wyrok WSA w Gorzowie Wlk. z 8 sierpnia 2019 r. i powołane tam wyroki: WSA w Gdańsku z dnia 4 lipca 2019 r., III SA/Gd 313/19 oraz z dnia 19 czerwca 2019 r., III SA/Gd 312/19). Niewątpliwe jest, iż wyrok TK ma charakter wyroku zakresowego. Po jego wydaniu obowiązkiem ustawodawcy była zmiana niekonstytucyjnej części tego przepisu ustawy o Policji.

4. Sąd we wszystkich tych sprawach uwzględnił skargi i uchylił decyzje organów Policji obu instancji o odmowie uwzględnienia zgłoszonych roszczeń

https://lublin.wsa.gov.pl/a/sprawy-rozpoznane-23-07-2021-r Sprawy dotyczące przyznania według nowych zasad byłym funkcjonariuszom Policji wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy w związku ze zwolnieniem ich ze służby w Policji. W dniu 29 grudnia 2021 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie rozpoznał 63 sprawy dotyczące odmowy przyznania byłym funkcjonariuszom Policji wyrównania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i dodatkowy oraz odsetek ustawowych od tych należności w związku ze zwolnieniem ich ze służby w okresie, kiedy zasady ustalania wysokości tych należności były mniej korzystne niż te, jakie obowiązują obecnie. Sąd we wszystkich tych sprawach uwzględnił skargi i uchylił decyzje organów Policji obu instancji o odmowie uwzględnienia zgłoszonych roszczeń. /…/ W konsekwencji Sąd przyjął, że zastosowana przez organy norma prawna, wyprowadzona z art. 115a ustawy o Policji w związku z art. 9 ust. 1 ustawy nowelizującej przy ustalaniu należnego policjantom ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, za okres przed dniem 6 listopada 2018 r., która nakazuje stosować zaniżony przelicznik 1/30, jest – w świetle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego – oczywiście niekonstytucyjna i jako taka nie mogła stanowić podstawy wydanego w sprawie rozstrzygnięcia. Dlatego Sąd wskazał, że organy ponownie rozpoznając sprawę powinny zastosować wyrażoną powyżej ocenę prawną oraz dokonać wyliczenia i wypłaty na podstawie czynności materialno-technicznej byłemu funkcjonariuszowi należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop na podstawie art. 115a ustawy o Policji, interpretowanego w zgodzie z art. 66 ust. 2 Konstytucji RP. Sąd uznał przy tym, że dla roszczeń odsetkowych nie istnieje podstawa prawna w administracyjnym toku instancji.

5. Policyjni związkowcy zapowiadają protest

https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-policyjni-zwiazkowcy-zapowiadaja-protest-ostrzegaja-przed-ka,nId,6274831?fbclid=IwAR1j3MdZVlkrp1RY8p9uPQFIWO1ObvBtHfrk-x2qoWHvGxhJEZsf22vP1Tg#crp_state=1. Policyjni związkowcy zapowiadają protest. Ostrzegają przed “kadrowym Armagedonem”. Krzysztof Zasada Piątek, 9 września. Aktualizacja: Piątek, 9 września. Policyjni związkowcy w liście do premiera grożą powtórką protestu z 2018 roku oraz ostrzegają przed zbiorowymi odejściami ze służby, jeśli uposażenia funkcjonariuszy nie zostaną zwaloryzowane co najmniej na poziomie tegorocznej inflacji – dowiedział się dziennikarz RMF FM.

6. Wystąpienie ZG NSZZP do Prezesa Rady Ministrów

https://nszzp.pl/najwazniejsze-wiadomosci/pilne-nszz-policjantow-zaostrza-swoje-dzialania-w-sprawie-waloryzacji-uposazen/. Dotychczasowe zapowiedzi Rządu w sprawie wysokości przyszłorocznej waloryzacji wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej a także waloryzacji rent i emerytur zaostrzyły niepokoje w służbach mundurowych. Z informacji potwierdzonych zarówno zapowiedziami, jak i konkretnymi działaniami ze strony policjantów, którzy przekroczyli już pierwszy próg emerytalny (15 lat służby) wynika, że przyszły rok może się okazać rekordowym pod względem liczby odejść na emeryturę. Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów postanowiło wystąpić do Prezesa Rady Ministrów z pilnym wnioskiem o podjęcie działań mających zapobiec sytuacji, którą już kilka miesięcy temu okrzyknięto „kadrowym armagedonem”.

7. Horror w szkole policji

https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,28872783,horror-w-szkole-policji-po-naszym-sledztwie-nietykalny-komisarz.html?fbclid=IwAR1fHyNLvIaHoLtIrclG58Zx6hPVgb30qDbFbHlnAx6KK3b0yZ3MgHVWXhI Horror w szkole policji. Po naszym śledztwie nietykalny komisarz dostał zarzuty. Tylko na wyborcza.pl 06.09.2022, Piotr Żytnicki. Prokuratura potwierdza ustalenia “wyborczej”: wykładowca z Piły skakał młodym policjantom po brzuchach, dwóm połamał i stłukł żebra. Jego przełożeni zamiatali to pod dywan. – Jest nietykalny – mówili o nadkom. Adamie Z. pracownicy szkoły policji w Pile. Przyszli policjanci przechodzą tam szkolenie podstawowe. Plan zajęć jest napięty, wśród nich kluczowe są zajęcia fizyczne z taktyki i technik interwencji.

8. Czy Jarosław Kaczyński jest szantażowany

https://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,28853789,prezes-pis-pozywa-dziennikarza-youtubera-czy-jaroslaw-kaczynski.html?fbclid=IwAR0qYecHQlZS1Fa51vctOMSW6YxSt-3Et_ljbwwMcXHPPQib91wCz_XYssc Prezes pis pozywa za naruszenie jego prywatności. Czy Jarosław Kaczyński jest szantażowany? Duży format 02.09.2022, Piotr Głuchowski. W Sądzie Okręgowym w Warszawie rozpocznie się wkrótce proces, jakiego w iii RP nie widziano. Sąd stanie przed dylematem: jak dalece zagłębiać się w życie intymne prezesa PIS. Szef partii rządzącej pozwał dziennikarza youtubera Jana Pińskiego za naruszenie prywatności i nieprawdziwe informacje co do rzekomego intymnego związku z oficerem wojskowych służb informacyjnych oraz za to, że Piński zasugerował, jakoby Kaczyński był z tego powodu „hakowany” przez Antoniego Macierewicza.

9. Komendanci planują emerytury

https://infosecurity24.pl/sluzby-mundurowe/komendanci-planuja-emerytury?fbclid=IwAR39xeASClXcJbvM6A_Ty7wI0YrrLV0QheZ9TyQ0psSAbxKwt3kx7ibbOzQ Komendanci planują emerytury?. Dominik Mikołajczyk 29.08.2022. W ubiegłym tygodniu opinię publiczną obiegła informacja, zgodnie z którą komendant główny policji miałby – już pod koniec tego roku – odejść na emeryturę. Doniesienia te dość szybko zdementował wprawdzie wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, jednak – bez względu na to czy ruchy kadrowe na czele policji w najbliższych miesiącach staną się faktem czy też nie – nie jest wykluczone, że szefowie służb (i to nie tylko tych podległych MSWiA) mogą coraz poważniej rozważać odejście z kierowanych przez siebie formacji.

10. Rosja już tu jest

https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,28885495,najwiekszym-sukcesem-rosji-w-polsce-jest-pis.html?fbclid=IwAR0wRc7orjp7MMhaj4lBSvS6iMsMEV6z6rbVGPvoAGhEB6G98VVIMWFrfhk Gen. Piotr Pytel: Rosja już tu jest. Jej największym sukcesem w Polsce jest PIS. 09.09.2022, Donata Subbotko. Pis działa tak, jakby byli szkoleni przez Rosjan albo mieli rosyjskich doradców od wojny psychologicznej. Rok temu rozmawialiśmy o tym, że Rosja nas penetruje. Coś się zmieniło? – Rosja już tu jest.. W jakim sensie? – Wszystko, co się stało w Polsce po 2015 r., wpisuje się w rosyjskie interesy na tym obszarze. A nasze służby pozostawiły polskie państwo w obliczu zagrożenia ze strony Rosji nagie i pozbawione ochrony. Zacznijmy od Poufnej Rozmowy – jej konstrukcja mnie przekonuje, że w PiS jest mocne zaplecze agenturalne działające dla Rosji. Poufna rozmowa, czyli maile Dworczyka. – Pani mówi „maile Dworczyka”, ja mówię: „Operacja Poufna”. To pewne, że stoją za tym Rosjanie? – Według moich analiz prowadzi ją 72. centrum specjalnej służby GRU z pomocą służb białoruskich, bo Rosjanie nie mają do nas czuja, a Białorusini są w nas wyspecjalizowani.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)