• Zarząd Główny SEiRP

  • ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  • 22 601 29 13
Odznaka polskiej Policji

Wielkość liter:

Kontrast:

Polityka prywatności

Polityka przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r. informujemy, że dostosowaliśmy system administrowania danymi osobowymi do tych przepisów.

Prosimy o zapoznanie się z „Polityką prywatności” informującą o sposobie oraz celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących prawach związanych z ochroną danych.

1. Administratorem Państwa danych jest Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w Warszawie, z którym można się skontaktować:

 pisemnie, kierując korespondencję pod adresem: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38,

 telefonicznie, pod numerem: 22 601-29-13, fax: 22 601-46-08,

 elektronicznie, pod adresem: sekretariat@seirp.pl  oraz w inny sposób wskazany na stronie www.seirp.pl.

2. Dane takie jak personalia, adres pocztowy, adres elektroniczny, numer telefonu, będą przetwarzane w celu wypełnienia przez Stowarzyszenie obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz obowiązków statutowych Stowarzyszenia, jak również wynikających z obowiązku ochrony prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia oraz interesów jego członków.

3. Przetwarzanie danych przez Stowarzyszenie (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit.b,c,e,f RODO) umożliwia między innymi uzyskanie legitymacji członkowskiej, korzystanie z ulg ustawowych, przesyłanie imiennej korespondencji, przesyłek listowych, paczek, przesyłek elektronicznych, wykonywanie rozliczeń finansowych, rozpatrywanie oraz realizowanie wniosków o pomoc socjalną i materialną, reprezentowanie i ochronę grupowych lub indywidualnych interesów członków Stowarzyszenia przed instytucjami oraz innymi podmiotami zewnętrznymi.

4. Stowarzyszenie nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim jakichkolwiek danych osobowych posiadanych w ramach bazy danych osobowych naszych członków. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na uzasadnione żądanie uprawnionych do tego organów państwa.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

6. Pliki Cookies używane na stronach internetowych służą do zapamiętywania Twoich ustawień oraz wypełnianych  formularzy. Powoduje to sprawniejsze działanie strony. Nie trzeba wielokrotnie wpisywać raz zapisanych informacji. Pliki Cookies nie przechowują danych osobowych, zapamiętują jedynie Twoje preferencje, a pliki zapisywane są wyłącznie na urządzeniu, z którego korzystasz.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)