• Zarząd Główny SEiRP

  • ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  • 22 601 29 13
Odznaka polskiej Policji

Wielkość liter:

Kontrast:

Fundusz socjalny emerytów i rencistów Policji

Fundusz socjalny dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego oraz członków ich rodzin funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji…, natomiast sposób podziału środków funduszu socjalnego pomiędzy jego dysponentów oraz zakres i sposoby korzystania ze świadczeń z tego funduszu, uwzględniając rodzaje świadczeń, dysponentów środków funduszu oraz tryb przyznawania świadczeń określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji. W rozszerzeniu obydwa przepisy regulujące zasady tworzenia i podziału środków gromadzonych w tym funduszu (pełny tekst opracowania)

Więcej informacji w zakładce „Kontakt” i w zakładce „Informacje Biura ZG SEiRP”, a także na stronach Zarządu Oddziału Stołecznego SEiRP”.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)