• Zarząd Główny SEiRP

 • ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
 • 22 601 29 13
Odznaka polskiej Policji

Wielkość liter:

Kontrast:

Program ubezpieczeniowy „SEiRP 2019”

Ubezpieczenie grupowe dla Członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

W celu przystąpienia do ubezpieczenia trzeba być członkiem Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych i dopełnić niezbędnych formalności w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej.

Przykładowo, aby przystąpić do ubezpieczenia od 1 października 2020 r. formalności należy dopełnić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2020 r.

W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy:

 1. Czytelnie wypełnić i podpisać deklarację przystąpienia.
 2. Opłacić składkę na nowy numer rachunku bankowego, odpowiedni do wybranego zakresu /…/
 3. Składkę należy opłacić najpóźniej do dnia 25 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej (jest to składka płacona „z góry” na następny miesiąc).
 4. Podpisane i wypełnione deklaracje przystąpienia wraz z kopią legitymacji SEiRP należy odesłać w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej na adres: PZU Życie SA Oddział w Krakowie 31-133 Kraków; ul. Dunajewskiego 3 koniecznie z dopiskiem „p. Anna Kargul”.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Paniami zajmującymi się obsługą ubezpieczenia:

Katarzyna Kowal: 579 826 755 – codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-20.00; e-mail:seirp2019@outlook.com

Starszy Menadżer ds. Sprzedaży Korporacyjnej, Anna Kargul: 662 167 334 – codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 16.00

Więcej informacji /poniżej/ tutaj: https://www.seirp.pl/ckfinder_pliki/files/aktualnosci/Jak%20przyst%C4%85pi%C4%87%20do%20ubezpieczenia%20grupowego.pdf

Program „SEiRP 2019”

 1. SEiRP 2019″. Jak przystąpić do ubezpieczenia. Stan na 14.03.2019
 2. Medyczny Ekspert Domowy
 3. Ubezpieczenie Lekowe
 4. Zakres Leków (plik Excel)
 5. Baza aptek realizujących ubezpieczenia lekowe (plik Excel)

Aktualne najważniejsze informacje oraz wzory dokumentów:

 1. Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia, formularz (pdf)
 2. Porozumienie PZU-SEiRP, projekt (word)
 3. Regulamin członkostwa w klubie KPPwŻ dla SEiRP (word)
 4. Upoważnienie (word)
 5. Ogólne Warunki Ubezpieczenia, poniżej – 21 dokumentów (pdf):
 1. Ciężka choroba
 2. Specjalistyczne leczenie
 3. Leczenie szpitalne plus
 4. Leczenie szpitalne
 5. Ciężka choroba małżonka
 6. Śmierć ubezpieczonego (NW)
 7. Osierocenie dziecka
 8. Operacja chirurgiczna
 9. Prawo do kontynuowania ubezpieczenia
 10. Ubezpieczenie typ P Plus
 11. Wypadek
 12. Śmierć małżonka
 13. Trwały uszczerbek – normy
 14. Trwały uszczerbek (NW)
 15. Urodzenie dziecka
 16. Śmierć ubezpieczonego (wypadek komunikacyjny)
 17. Opieka medyczna
 18. Śmierć dziecka
 19. Dod. Ubezp. Medyczny ekspert domowy
 20. Śmierć małżonka (NW)
 21. Śmierć rodzica ubezpieczonego, rodzica małżonka

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)