• Zarząd Główny SEiRP

  • ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  • 22 601 29 13
Odznaka polskiej Policji

Wielkość liter:

Kontrast:

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop policjanta – zaniechanie ustawodawcze – co dalej?

Na posiedzeniu Sejmu nr 15 dnia 24 lipca 2020 roku została uchwalona ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. W dniu 25 sierpnia ustawę podpisał Prezydent i ustawa zacznie obowiązywać od 1 października 2020 roku. Taka sytuacja naszym zdaniem, a co ważniejsze w ocenie sądów administracyjnych nie wpływa na zasadność uznania roszczenia o wypłatę wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wszystkim policjantom zwolnionym ze służby w okresie od 19 października 2001 do 6 listopada 2018 roku.

W tej sprawie otrzymujemy liczne telefony i e-maile, w związku z tym umieściliśmy na naszej stronie informację wyjaśniającą bieżącą sytuację. Do zakładki https://www.seirp.pl/ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop dodajemy rozdział V, a w nim opracowanie zatytułowane: „Rzeczą organu policyjnego jest zatem dokonanie wyliczenia i wypłaty części należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop”(Pełny tekst opracowania – plik Word).

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)