• Zarząd Główny SEiRP

  • ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  • 22 601 29 13
Odznaka polskiej Policji

Wielkość liter:

Kontrast:

Przekaż 1,5 podatku na rzecz SEiRP - zobacz jak przekazać

Infoteka 57

Przegląd mediów – 25. 04. 2022 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.

1. Z dezubekizacją można wygrać i odzyskać emeryturę

https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,28287083,z-dezubekizacja-mozna-wygrac-i-odzyskac-emeryture-oto-ile-osob.html Z dezubekizacją można wygrać i odzyskać emeryturę. Oto, ile osób wygrało. Leszek Kostrzewski, 1 kwietnia 2022. Coraz więcej emerytów wygrywa w sądach i odzyskuje emerytury obniżone ustawą dezubekizacyjną. /…/ Blisko 4 tys. wygranych Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, powołując się na dane sądów, podliczyło, że już 3848 emerytów wygrało przed sądem okręgowym. Był wśród nich m.in. generał Gromosław Czempiński, który brał udział w operacji “Samum”, podczas której pomógł ewakuować z Iraku amerykańskich żołnierzy. Od tych wyroków zazwyczaj odwoływał się MSWiA. W 774 przypadkach odwołania zostały oddalone i sąd apelacyjny nakazał wypłacić funkcjonariuszom pełną emeryturę. Prawdopodobnie wygranych było więcej, ale sądy w Katowicach, Rzeszowie i Gdańsku dotychczas nie udostępniły publicznie swoich statystyk. Z danych sądowych wynika, że ok. 4 tys. osób nie doczeka się wyroku, bo zmarło – mówi Jan Gaładyk ze Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Kilkanaście tysięcy spraw zawieszonych. Niestety, kilkanaście tysięcy procesów jest w zawieszeniu.

2. To jest kradzież

https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,28298972,wygrywaja-z-dezubekizacja-ale-panstwo-potraca-im-pieniadze.html Wygrywają z dezubekizacją, ale państwo potrąca im pieniądze. “To jest kradzież”. Leszek Kostrzewski, 4 kwietnia 2022. Funkcjonariusze, którym zaniżono świadczenie w wyniku ustawy dezubekizacyjnej, wygrywają w sądach. Problem w tym, że od wygranych spraw MSWiA potrąca im pieniądze. “To niedopuszczalne w majestacie prawa” – grzmią organizacje mundurowych.

3. Generał Gromosław Czempiński z wyższą emeryturą. Uprawomocnił się wyrok sądu

https://next.gazeta.pl/next/7,151003,28334384,emerytury-gen-gromoslaw-czempinski-odzyska-swiadczenia-uprawomocnil.html Generał Gromosław Czempiński z wyższą emeryturą. Uprawomocnił się wyrok sądu. Dominik Moliński, 13.04.2022. Posłuchaj artykułu. Generał Gromosław Czempiński odzyskał prawo do uprzednio obniżonej emerytury na podstawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Uprawomocnił się wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, co oznacza wypłatę na rzecz wojskowego świadczenia w wysokości sprzed 1 października 2017 r. wraz z wyrównaniem. Sąd na mocy wyroku z dnia 29 listopada 2021 r. zmienił zaskarżoną decyzję dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tym samym zgodził się z argumentacją prawników Czempińskiego i stwierdził, że służba generała w wywiadzie cywilnym PRL nie miała charakteru “służby na rzecz totalitarnego państwa”.

4. Generał Marian Zacharski odzyskuje emeryturę na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/8392877,mariana-zacharski-general-emerytura-ustawa-dezubekizacyjna.html Gen. Zacharski odzyska pełną emeryturę, obniżoną przez “ustawę dezubekizacyjną”. 2 kwietnia 2022. Sąd uznał, że służba generała Mariana Zacharskiego nie miała charakteru “służby na rzecz totalitarnego państwa”. O nieprawomocnym wyroku w tej sprawie, który zapadł 1 kwietnia br. przed Sądem Okręgowym w Warszawie (XIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych), poinformowała Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych P.J. Sowisło & Topolewski. Generała reprezentował adwokat Jan Dudzik z jej warszawskiego biura. Rozprawa odbyła się w formie zdalnej, Marian Zacharski uczestniczył w niej ze swojego domu poza granicami Polski.

5. Generał Marian Zacharski z prawem do pełnej emerytury

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,28293970,general-zacharski-z-prawem-do-pelnej-emerytury-wyrok-sadu-okregowego.html  Generał Marian Zacharski z prawem do pełnej emerytury. Wyrok Sądu Okręgowego. Marta Woźniak, 2 kwietnia 2022. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie przywraca generałowi Marianowi Zacharskiemu, byłemu oficerowi wywiadu i autorowi książek, prawo do poprzedniej emerytury, obniżonej na podstawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, powołując się na dane sądów, podliczyło, że blisko 4 tys. emerytów wygrało przed sądem okręgowym.

6. Kosztowne wygrane mundurowych

https://www.pressreader.com/poland/gazeta-wyborcza-0557/20220405/281711208171030 Kosztowne wygrane mundurowych. 5 kwietnia 2022 Leszek Kostrzewski. Funkcjonariusze, którym zaniżono świadczenie w wyniku ustawy dezubekizacyjnej, wygrywają w sądach. Problem w tym, że od wygranych spraw MSWiA potrąca im pieniądze. „To niedopuszczalne w majestacie prawa” – grzmią organizacje mundurowych. Pan Tomasz w służbach bezpieczeństwa PRL nie przepracował nawet jednego dnia. Decyzję o zmniejszeniu emerytury w związku z ustawą dezubekizacyjną dostał z powodu studiów w Wyższej Szkole Oficerskiej w Legionowie. PiS uznał, że kto studiował w Legionowie, ten służył na rzecz totalitarnego państwa i należy go ukarać. Panu Tomaszowi obcięto emeryturę z 4 tys. brutto do 2 tys. brutto. Mężczyzna podał sprawę do sądu i wygrał. W marcu państwo zapłaciło mu wyrównanie za 4,5 roku zaniżonych świadczeń. Ale nie tyle, ile się spodziewał. – Wypłacono mi wyrównanie za wszystkie miesiące od października 2017 r., kiedy weszła w życie dezubekizacja. Tyle że od całej sumy potrącono 9 proc. składki zdrowotnej – opowiada. – Pytam się, jakim prawem. Przecież pełna 9-proc. składka obowiązuje od stycznia 2022 r., a mi potrącono ją za niesłusznie odebrane świadczenia za wcześniejsze lata – dodaje.

7. Sąd oddał emeryturę byłej milicjantce

https://nowosci.com.pl/torun-sad-oddal-emeryture-bylej-milicjantce/ar/c1-16243063?czy_podglad=t&fbclid=IwAR3s8NdH4DYfFypO3t4b_HxPoxEwE5sZvEZ7L0IU6bKDakxjs-XC1tALtAA&hash_podglad=dd53493eacb549e56f44140f03b788ea  Toruń. Sąd oddał emeryturę byłej milicjantce Małgorzata Oberlan, 10 kwietnia 2022. Po pięciu latach sądowej walki pani Alicja, była pracownica pionu kwatermistrzowskiego MO i policji w Toruniu, odzyskała prawo do pełnej emerytury. Prawomocny wyrok w tej sprawie wydał Sąd Apelacyjny w Warszawie. Zawodowy epizod w SB miała tylko za sprawą formalnego przydziału etatowego, ale – co potwierdzili świadkowie – w rzeczywistości pracy nigdy tam nie wykonywała. – Brak jest dowodów, jakoby odwołująca się faktycznie pełniła służbę na rzecz totalitarnego państwa, skoro przed 1990 rokiem nie zajmowała się zwalczaniem opozycji demokratycznej, związków zawodowych, stowarzyszeń, kościołów i związków wyznaniowych, łamaniem praw wolności słowa i zgromadzeń, gwałceniu prawa do życia, wolności, własności i bezpieczeństwa obywateli. Okoliczności sprawy wskazują tymczasem, że odwołująca się czynności takich się nie dopuściła i kontynuowała służbę w demokratycznej Polsce – tak uzasadnił przywrócenie pełnej emerytury pani Alicji Sąd Okręgowy w Warszawie. Uczynił to we wrześniu 2021 roku. W marcu br. natomiast wyrok podtrzymał w mocy Sąd Apelacyjny w Warszawie, a zatem jest to już orzeczenie prawomocne.

8. Poszkodowani po raz drugi. Tym razem – przez Polski Ład

https://www.prawo.pl/kadry/wyrownania-emerytur-dla-bylych-funkcjonariuszy-sluzb-okrojone-o,514708.html. Byli funkcjonariusze odzyskują emerytury, ale tracą przez składki obliczane według Polskiego Ładu. Grażyna J. Leśniak. Data dodania: 20.04.2022. Emerytowani funkcjonariusze służb i ich rodziny wygrywają z państwem i odzyskują świadczenia w wysokości zabranej im na mocy ustawy dezubekizacyjnej z 2016 r. Wyrównania wypłacane na podstawie prawomocnych wyroków są jednak niższe o kilka, a czasami kilkadziesiąt tysięcy złotych, z powodu 9-procentowej składki zdrowotnej pobieranej na zasadach określonych w Polskim Ładzie. Zdaniem prawników, państwo powinno naprawić swój błąd. Najlepiej w drodze ustawy.

9. Państwo przyznaje, że ma prawo okradać emerytów

https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,28351725,dezubekizacja-panstwo-przyznaje-ze-ma-prawo-okradac-emerytow.html Dezubekizacja. “Państwo przyznaje, że ma prawo okradać emerytów”. Leszek Kostrzewski, 20 kwietnia 2022. Byłym funkcjonariuszom służb mundurowych, którzy odzyskują przed sądami prawa do pełnej emerytury, państwo potrąca pieniądze od wygranych. Zapytaliśmy MSWiA, dlaczego tak się dzieje. – Odpowiedz ministerstwa to kuriozum – denerwuje się Zdzisław Czarnecki, przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Coraz więcej “mundurowych” emerytów wygrywa przed sądami prawo do pełnej emerytury, którą im zaniżono w wyniku ustawy dezubekizacyjnej. Ale gdy przychodzi do wypłaty pieniędzy, dostają zaniżone kwoty.

10. Polacy nie mogą być dyskryminowani w sądach z powodu złej obsady

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/polacy-nie-moga-byc-dyskryminowani-w-sadach-z-powodu-zlej-obsady,514621.html?fbclid=IwAR1_bJfDXaX5cwik1i_Iy1Ac41PaqzjnBwtbdeU77j9mS9_eQF7jUB1NiZc SA: Polacy nie mogą być dyskryminowani w sądach z powodu złej obsady. Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Data dodania: 15.04.2022. Dostęp do sądu obywateli polskich nie może być w niższym standardzie niż mieszkańców innych państw członkowskich Unii Europejskiej, czy stron Konwencji Praw Człowieka. Przepisy prawa unijnego i Konwencji w każdym kraju winny mieć taką samą treść i wykładnię – stwierdził Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Dlatego wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie składek do ZUS musi być uchylony. /…/ Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny oraz Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmują jednoznaczne stanowisko, iż Krajowa Rada Sądownictwa, wybrana na podstawie ustawy z 8 grudnia 2017 r., nie jest organem niezależnym od wpływu politycznego.

11. Władza w Polsce łamie prawo

https://www.rp.pl/polityka/art36087561-raport-departamentu-stanu-wladza-w-polsce-lamie-prawo?fbclid=IwAR1JbvKMc07z0oyA2L-P4hNpNoXFwBL6Yq8OFiuCPcs1OsEU5m9TnH0OIjg   Raport Departamentu Stanu: Władza w Polsce łamie prawo. Departament Stanu po raz pierwszy od wielu lat zarzuca naszemu „rządowi bądź jego przedstawicielom” dokonywanie „arbitralnych lub bezprawnych zabójstw”. Publikacja: 14.04.2022, Wiktor Ferfecki. Takie informacje znalazły się w raporcie na temat przestrzegania praw człowieka w Polsce w 2021 roku, który opublikował we wtorek amerykański resort, będący odpowiednikiem MSZ w innych krajach. Takie raporty dotyczące poszczególnych krajów przedstawia on co roku. Polskę krytykuje zazwyczaj za incydenty rasistowskie, przypadki skazań dziennikarzy czy mowę nienawiści wobec LGBT. Najnowszy raport jest jednak szczególny. Po raz pierwszy od lat Amerykanie uzupełnili pierwszą, najmocniej eksponowaną rubrykę, zatytułowaną „arbitralne pozbawienie życia i inne bezprawne lub motywowane politycznie zabójstwa”.

12. Łata na łacie łatą pogania

https://wyborcza.biz/biznes/7,147880,28343607,emerytalny-cyrk-rzadu-zwalniaja-emerytow-z-podatku-pozniej.html Emerytalny cyrk rządu. Zwalniają emerytów z podatku, później się wycofują, a na końcu wycofują się z wycofania. Leszek Kostrzewski, 19 kwietnia 2022. Łata na łacie łatą pogania – tak można podsumować rządowe zmiany emerytalne w “Polskim ładzie”./ Dr Antoni Kolek, szef Instytutu Emerytalnego: – Niestety, “Polski ład” to chaos i problemy dla podatników. Mimo że rok podatkowy trwa ponad trzy miesiące, wiele osób nadal nie wie, ile zapłacą podatku oraz czy mogą skorzystać z ulg podatkowych. W tym roku nie da się nic zaplanować, nie wiadomo, czy warto zbierać faktury, np. za leki czy sprzęt rehabilitacyjny, czy nie ma to sensu, bo z ulgi nic nie wyjdzie. Nie wiadomo także, czy liczyć na niższy PIT, czy jednak dorabiać do emerytury. Takiego zamieszania nigdy nie było, a wiele osób dopiero na koniec roku podatkowego zorientuje się, że musi dopłacić podatek

13. Mundurowi mogą spać spokojnie

https://infosecurity24.pl/legislacja/rzad-obniza-podatki-i-naprawia-bledy-polskiego-ladu-mundurowi-moga-spac-spokojnie Rząd obniża podatki i naprawia błędy Polskiego Ładu. Mundurowi mogą spać spokojnie? Dominik Mikołajczyk 19.04.2022. Stały Komitet Rady Ministrów 15 kwietnia przyjął do dalszych prac rządowych zmianę ustawy o PIT – poinformował w miniony piątek wiceminister finansów Artur Soboń. Nowelizacja jaką proponuje rząd zakłada m.in. obniżenie od 1 lipca tego roku dolnej stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. M.in. dzięki temu, jak zapewnia w rozmowie z InfoSecurity24.pl nadinspektor Magdalena Rzeczkowska, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i Szef Krajowej Administracji Skarbowej, zniknąć ma m.in. problem z jakim część funkcjonariuszy służb mundurowych mierzyć musiała się na początku tego roku, kiedy ich uposażenia okazały się być niższe niż w grudniu.

14. Sąd Okręgowy sam ocenił niekonstytucyjność przepisu. Jako powód wskazał paraliż TK

https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8403944,sad-okregowy-w-krakowie-niekonstytucyjnosc-przepisu-neokrs-paraliz-tk.html?fbclid=IwAR0JoTpcFRw9fXqP8uHrOg0ppmE9IELtcM5J4Gd_AvEBHtoAmru6bsni0AU Sąd Okręgowy sam ocenił niekonstytucyjność przepisu. Jako powód wskazał paraliż TK. Gazeta Prawna  Małgorzata Kryszkiewicz, dzisiaj – 20 kwietnia 2022 roku. Trwający od 2015 r. kryzys w TK powoduje, że ciężar czuwania nad nadrzędnością konstytucji muszą wziąć na siebie inne sądy. Do takich wniosków doszedł jeden z nich. Sądy mają nie tylko prawo, ale i obowiązek korzystać z przysługującej im kompetencji derogacyjnej pozwalającej odmówić stosowania określonego przepisu w zakresie, w jakim pozostaje on sprzecznym z ustawą zasadniczą. A to ze względu na sposób działania obecnego Trybunału Konstytucyjnego oraz trwający w nim paraliż personalny. Tak uznał w jednym z orzeczeń Sąd Okręgowy w Krakowie.

15. Sądy nie czekają na trybunał

https://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/8381313,policjanci-ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-trybunal-konstytucyjny.html Policyjne urlopy: Sądy nie czekają na trybunał. Gazeta Prawna Paulina Szewioła, 17 marca 2022. Ustawodawca nie powinien ograniczać skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego kwestionującego wysokość ekwiwalentu za niewykorzystany urlop funkcjonariusza, jeżeli TK sam tego nie zrobił – uznał WSA w Gdańsku. Przypomnijmy, że sprawa ma swoje źródło w wyroku TK z 30 października 2018 r. (sygn. akt K7/15), który uznał, że art. 115a ustawy o policji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 161) jest niezgodny z konstytucją w części, w której przewidywał, że ekwiwalent za jeden dzień niewykorzystanego urlopu powinien być liczony wedle stawki 1/30 części miesięcznego uposażenia funkcjonariusza wraz z dodatkami. Wyrok wszedł w życie 6 listopada 2018 r.

16. Jakie przestępstwa najczęściej popełniają polscy policjanci

https://www.rp.pl/przestepczosc/art36075141-jakie-przestepstwa-najczesciej-popelniaja-polscy-policjanci Jakie przestępstwa najczęściej popełniają polscy policjanci?. Łącznie 318 policjantów podejrzanych o 1,6 tys. przestępstw. Co drugie dotyczy korupcji, ale na drogach było jej mniej, bo mundurowi pilnowali granicy. Publikacja: 13.04.2022. Grażyna Zawadka. Korupcja pod postacią zwykłych łapówek, ale i nadużycia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści – takie przestępstwa nieuczciwi policjanci popełniają najczęściej – wynika z raportu Biura Spraw Wewnętrznych Policji za ubiegły rok. „Rzeczpospolita” poznała jego ustalenia. 318  – Tylu policjantów zostało w 2021 roku podejrzanymi. I choć raport przedstawia wycinek rzeczywistości – sprawy wykryte przez BSWP i te, w których biuro na zlecenie prokuratury wykonywało czynności – wnioski nie są optymistyczne.

17. Jarosław Zieliński grozi – tutaj żartów już być nie może

https://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,28289115,polowanie-pis-na-policjanta-ktory-wzial-udzial-w-spotkaniu.html?utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta_Wyborcza&fbclid=IwAR10iX3xJtVbI-RfTbXGXT7BnDszHqWimkcrmySDDfmaTq8owg3NFnl1PsY  Polowanie PiS na policjanta, który wziął udział w spotkaniu Grupy Granica. Jarosław Zieliński: to godziło w interes państwa. Maciej Chołodowski, 1 kwietnia 2022. Augustowski policjant, który na spotkaniu Grupy Granica odważył się opowiedzieć o stosunku mundurowych do ich wysyłania na polsko-białoruską granicę, został ukarany przez przełożonych naganą. Były wiceminister spraw wewnętrznych, baron PiS w Podlaskiem Jarosław Zieliński twierdzi, że to kara łagodna i grozi: – To było zachowanie, które godziło w interes państwa polskiego. Tutaj żartów już być nie może.

18. To brzmi jak kabaret. Ale kto pracuje w policji, w cyrku się nie śmieje

https://wydarzenia.interia.pl/autor/irmina-brachacz/news-co-trzeci-radiowoz-zepsuty-piesze-patrole-zamiast-auta-kto-p,nId,5960206 Co trzeci radiowóz zepsuty, piesze patrole zamiast auta. “Kto pracuje w policji, w cyrku się nie śmieje”. Irmina Brachacz. Bytom. Komendant każe policjantom szukać sponsorów na radiowozy – Wydarzenia w INTERIA.PL. W bytomskiej komendzie policji na 67 służbowych pojazdów 22 radiowozy są zepsute. Niektóre rdzewieją na policyjnym parkingu miesiącami. W tym czasie policjanci chodzą na interwencje pieszo lub pożyczają samochody z innych komisariatów. Policjanci mówią też, że nawet auta wykazane jako sprawne, wcale sprawne nie są. – Wypadające drzwi, wycieraczki wymieniane, gdy szorują metalem po szybie czy apel komendanta komisariatu: “jeśli macie kogoś gonić, to nie tym radiowozem” – opisują Interii kulisy swojej pracy. Komendant miejski narzekań funkcjonariuszy nie rozumie. A niezadowolonym policjantom poleca… poszukanie sponsorów na nowe radiowozy.

19. Policjant aresztowany za handel narkotykami

https://rzeszow-news.pl/afera-w-tajnym-wydziale-kwp-rzeszow-policjant-aresztowany-za-handel-narkotykami/?fbclid=IwAR0u-OT7bSlwNebpIAkq9UaCHIGTq35GX_IEwb62pJbqUt2wJz2EYwzlXls Afera w tajnym wydziale KWP Rzeszów? Policjant aresztowany za handel narkotykami. Przez Marcin Kobiałka, 9 kwietnia 2022. Od prawie 1,5 roku w areszcie przebywa Daniel L., były już funkcjonariusz Wydziału Techniki Operacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie – dowiedział się Rzeszów News. Daniel L. został zatrzymany 10 grudnia 2020 roku przez Biuro Spraw Wewnętrznych (policja w policji), dwa dni później, 12 grudnia, decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. L. wtedy był funkcjonariuszem tajnego Wydziału Techniki Operacyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. W tym wydziale policjanci zajmują się m.in. podsłuchami.

20. Zachowania policjantów były ciągiem agresji

https://wyborcza.pl/7,75398,28299009,trybunal-w-strasburgu-zajmie-sie-smiercia-igora stachowiaka.html? utm_source=facebook.com&utm_medium=SM&utm_campaign=FB_Gazeta_Wyborcza&fbclid=IwAR2dbDjgMPdEaB3GUvciSpigRmKo-yA0SP6JEX-Vkrfu21rSOLT7iFVPcX8 Trybunał w Strasburgu zajmie się śmiercią Igora Stachowiaka. “Oczekujemy, że napiętnuje państwo polskie”. Łukasz Woźnicki,  Joanna Urbańska-Jaworska 4 kwietnia 2022. Europejski Trybunał Praw Człowieka przyjął do rozpoznania skargi rodziców Igora Stachowiaka, który zmarł w komisariacie po użyciu paralizatora. – Oczekujemy, że Trybunał napiętnuje państwo polskie za to, że okoliczności tej śmierci nie zostały efektywnie wyjaśnione – mówi adwokat Mikołaj Pietrzak. Dwie skargi na naruszenie przez Polskę europejskiej konwencji praw człowieka złożyli rodzice Igora Stachowiaka, jego ojciec Maciej oraz matka Anna. “Skargi wnieśli we własnym imieniu oraz w imieniu ich nieżyjącego syna” – informuje ETPC, który właśnie zakomunikował je polskiemu rządowi.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)