• Zarząd Główny SEiRP

  • ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  • 22 601 29 13
Odznaka polskiej Policji

Wielkość liter:

Kontrast:

Infoteka 54

Przegląd mediów – 25. 01. 2022r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska, w tym numerze w większości związane z tzw. polski. ładem.

Ustawa dezubekizacyjna narusza umowę państwa z ludźmi

https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/8317932,ustawa-dezubekizacyjna-senat-opozycja.html?fbclid=IwAR31vnBf2huXZUl26CWltHGzCG1uBGPwiDmPOcgOjUIB0xdRNBVomrb4qPw Politycy opozycji w Senacie: Ustawa dezubekizacyjna narusza umowę państwa z ludźmi. oprac. Anna Lewicka, 20 12 2021 r. “Ustawa dezubekizacyjna jest podła i narusza umowę, którą państwo zawarło z ludźmi; jest elementem odpowiedzialności zbiorowej, której państwo demokratyczne nie stosuje nigdzie i nigdy” – przekonywali w poniedziałek w Senacie senatorowie i posłowie KO, PPS, Polski 2050 i PSL.

Emerytury i renty jako instrument politycznej zemsty

https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,14431,konferencja-czy-prawa-nabyte-sa-naruszalne-emerytury-i-renty-jako-instrument-politycznej-zemsty.html Konferencja „Czy prawa nabyte są naruszalne? Emerytury i renty jako instrument politycznej zemsty”. 20.12.2021. 20 grudnia 2021 r. w Senacie odbyła się konferencja „Czy prawa nabyte są naruszalne? Emerytury i renty jako instrument politycznej zemsty”, zorganizowana przez wicemarszałków Gabrielę Morawską-Stanecką i Michała Kamińskiego. Podczas spotkania rozmawiano o sytuacji prawnej po serii wyroków sądowych z 2021 r. przywracających do wcześniejszej wysokości emerytury zmniejszone na skutek ustawy o obniżeniu świadczeń emerytalnych i rentowych osobom uznanym za pełniące służbę na rzecz totalitarnego państwa z grudnia 2016 r. Otwierając senackie spotkanie, wicemarszałkini Gabriela Morawska-Stanecka przypomniała, że od kilku lat wspólnie z wicemarszałkiem Michałem Kamińskim upominają się w Senacie o byłych funkcjonariuszy, skrzywdzonych przez represyjną ustawę obniżającą świadczenia emerytalne i rentowe osobom uznanym za wykonujące w okresie PRL służbę na rzecz totalitarnego państwa, tzw. ustawę dezubekizacyjną. „Jest to ustawa haniebna, uchwalona niezgodnie z prawem, wobec czego prokuratura nie podjęła postępowania, mimo wniosku sędziego Tulei, odsuniętego następnie od orzekania” – mówiła wicemarszałkini Senatu. Nawiązując do toczących się postępowań przez sądami w sprawie odwołań od decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA, podkreśliła, że są jednak niezależni sędziowie, którzy odważnie orzekają o przywróceniu mundurowym bezprawnie odebranych im emerytur. Niemniej – wskazywała – nawet w sytuacji, gdy sądy przyznają rację poszkodowanym, to wypłata świadczeń następuje bez odsetek i jedną kwotą, przez co wpadają w wyższy próg podatkowy.

… każda odebrana niesłusznie emerytura to ludzka tragedia, wywołana celowo i z premedytacją przez urzędników naszego państwa

https://bezprawnik.pl/ustawa-dezubekizacyjna-2 Ustawa dezubekizacyjna to jedna wielka porażka. Sądy przywracają funkcjonariuszom emerytury. 01.01.2022, Rafał Chabasiński. Na nic zdało się ociąganie się z rozstrzygnięciem przez Trybunał Konstytucyjny. Według danych Rzeczypospolitej sądy wydały już ok. 4 tysiące wyroków nakazujących przywrócić emerytury funkcjonariuszom, którym świadczenia odebrała ostatnia ustawa dezubekizacyjna. Skutki tego fatalnego aktu były tak naprawdę łatwe do przewidzenia.

Wstydliwa porażka Błaszczaka w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej

https://www.rp.pl/kraj/art19240751-wstydliwa-porazka-blaszczaka-w-sprawie-tzw-ustawy-dezubekizacyjnej Wstydliwa porażka Błaszczaka w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej. MSWiA ukrywa dane o przegranych sprawach z byłymi funkcjonariuszami służb. Szacunki wskazują już na 4 tys. wyroków przywracających świadczenia. Publikacja: 29.12.2021. Izabela Kacprzak. Od miesiąca „Rzeczpospolita” nie może wyegzekwować od MSWiA danych na temat bilansu tzw. ustawy dezubekizacyjnej, wprowadzonej ponad cztery lata temu wobec ok. 50 tys. uprawnionych emerytów, rencistów lub ich rodzin. Do resortu wysłaliśmy pytania, ile spraw Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA wygrał prawomocnie dotychczas z osobą uprawnioną, a ile przegrał nieprawomocnie oraz prawomocnie. A także ile świadczeń emerytalnych i rentowych na mocy decyzji sądu zostało przywróconych i na jaką sumę. Mimo ponagleń resort milczy.

SN wyjaśni, czy studiowanie w szkole milicyjnej to służba w organach SB

https://www.prawo.pl/prawo/studiowanie-w-szkole-milicyjnej-to-sluzba-w-organach-sb,512841.html SN wyjaśni, czy studiowanie w szkole milicyjnej to służba w organach SB. Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska. Sąd Najwyższy wkrótce odpowie na pytanie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie obecnie lustrowanych byłych studentów Zamiejscowego Wydziału Porządku Publicznego w Szczytnie Akademii Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Chodzi o to, czy trzeba ustalać, że zwalczali oni opozycję, związki zawodowe, kościoły lub też łamali prawa człowieka i obywatela?

Sąd Najwyższy zdecydował. Jedna emerytura dla mundurowych

https://www.rp.pl/mundurowi/art19200041-sad-najwyzszy-zdecydowal-jedna-emerytura-dla-mundurowych?fbclid=IwAR1BAms08TWOpjAegKkjFNpsJSOd3BOW_JFbRCTlJ-yqnPJ9RZBKjM3aPN4 Sąd Najwyższy zdecydował. Jedna emerytura dla mundurowych. Żołnierz, który rozpoczął służbę przed 2 stycznia 1999 r., ma prawo tylko do jednego świadczenia – uznał Sąd Najwyższy. Publikacja: 15.12.2021 . Mateusz Rzemek. Na środową uchwałę Sądu Najwyższego czekało nawet kilkadziesiąt tysięcy emerytowanych mundurowych, nie tylko wojskowych, ale także policyjnych czy byłych funkcjonariuszy służb specjalnych, którzy po zakończeniu służby przepracowali później nawet kilkadziesiąt lat w cywilu./…/ Sąd Najwyższy w najnowszej uchwale siedmiu sędziów zmienił swoją wcześniejszą interpretację przepisów na niekorzyść mundurowych, którzy służbę rozpoczęli przed 1999 r.

Sąd Najwyższy odkręca poprzedni wyrok. Jedna emerytura dla mundurowych

https://portal-mundurowy.pl/index.php/component/k2/item/14923-sad-najwyzszy-odkreca-poprzedni-wyrok-jedna-emerytura-dla-mundurowych Sąd Najwyższy odkręca poprzedni wyrok. Jedna emerytura dla mundurowych. poniedziałek, 20 grudzień 2021. Napisane przez R.Ch. W ubiegłym tygodniu Sąd Najwyższy przyjął bardzo ważną uchwałę dotyczącą emerytów wojskowych, którzy rozpoczęli służbę przed 2 stycznia 1999 r. i po odejściu do cywila płacili przez wiele lat składki do ZUS. SN w siedmioosobowym składzie orzekł, że mają oni prawo jedynie do jednego świadczenia, co stanowi zaprzeczenie orzeczenia tego samego sądu z 24 stycznia 2019 r.

Wyrok Sądu Najwyższego z 24 stycznia 2019 r., sygn. akt I UK 426/17

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/OrzeczeniaHTML/i%20uk%20426-17-1.docx.html Sygn. akt I UK 426/17. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 24 stycznia 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie: Prezes SN Józef Iwulski (przewodniczący), SSN Maciej Pacuda, SSN Romualda Spyt (sprawozdawca) Protokolant Małgorzata Beczek, w sprawie z odwołania S. L. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych III Oddział w W. o podjęcie wypłaty emerytury, po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 24 stycznia 2019 r., skargi kasacyjnej ubezpieczonego od wyroku Sądu Apelacyjnego w (…) z dnia 8 marca 2017 r., sygn. akt III AUa (…), uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje Sądowi Apelacyjnemu w (…) do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania kasacyjnego. UZASADNIENIE /…/ W związku z powyższym Sąd Najwyższy uznaje za właściwy taki kierunek wykładni art. 95 ust. 1 i 2 ustawy emerytalnej, z którego wynika, że użyte w ust. 2. tego artykułu sformułowanie „emerytura (…) obliczona według zasad określonych w art. 15a albo art. 18e ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych” oznacza odwołanie się do zasad obliczenia emerytury wojskowej określonych w tych przepisach, a więc z uwzględnieniem wyłącznie służby wojskowej, co z kolei uzasadnia prawo do pobierania dwóch emerytur „wypracowanych” niezależnie od siebie.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2020 sygn. akt SK 9/16

https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=SK%209/16 1/A/2021 WYROK z dnia 15 grudnia 2020. Sygn. akt SK 9/16. /…./ Trybunał Konstytucyjny: Art. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586) w związku z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578) w zakresie, w jakim wyłącza jednoczesną wypłatę uprawnionemu wojskowej renty inwalidzkiej przyznanej z uwagi na wypadek mający związek ze służbą wojskową oraz emerytury częściowej, jest zgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Odwrócona dezubekizacja. Sąd przywraca funkcjonariuszom wysokie emerytury

https://biznes.radiozet.pl/News/Odwrocona-dezubekizacja.-Sad-przywraca-funkcjonariuszom-wysokie-emerytury Odwrócona dezubekizacja. Sąd przywraca funkcjonariuszom wysokie emerytury. Agnieszka Zaręba 30.12.2021. Ustawa dezubekizacyjna obniżyła emerytury byłych funkcjonariuszy, a sąd je przywrócił. Sprawdzamy, jakie oszczędności generuje dla MSWiA akt prawny, odbierający przywileje seniorom pracującym w przeszłości dla aparatu bezpieczeństwa PRL.

Policyjni emeryci i renciści zapowiadają pozew przeciw rządowi

https://wiadomosci.wp.pl/polski-lad-policyjni-emeryci-i-rencisci-zapowiadaja-pozew-przeciw-rzadowi-6724885094890336a Sylwester Ruszkiewicz Dzisiaj, 10-01-2022. Polski Ład. Policyjni emeryci i renciści zapowiadają pozew przeciw rządowi. Jak ustaliła Wirtualna Polska, policyjni emeryci i renciści w związku z otrzymaniem niższych uposażeń w ramach Polskiego Ładu rozważają złożenie pozwu zbiorowego. W piśmie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych padły mocne słowa. – Dostajemy kilkaset złotych mniej. Walczyliśmy z bandytami, a teraz państwo polskie traktuje nas jak najgorszych – mówią nam byli funkcjonariusze. “Zaalarmowani setkami telefonów i e-maili, zobligowani gniewem, oburzeniem, żalem i poczuciem krzywdy tysięcy naszych Koleżanek i Kolegów, którym Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, bez wcześniejszej akcji informacyjnej, bez jakiegokolwiek uprzedzenia i wyjaśnienia, zmniejszył o 200, 300, 400, 500 i więcej złotych emerytury i renty wypłacone w styczniu 2022 roku, zwracamy się o pilne podjęcie kroków naprawiające masowe naruszenie prawa” – tak zaczyna się pismo Antoniego Dudy, prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, skierowane do MSWiA.

Polski Ład odbiera mi część emerytury. To złamanie społecznej umowy

https://oko.press/polski-lad-odbiera-mi-czesc-emerytury-to-zlamanie-spolecznej-umowy-moj-tekst-roku/ Polski Ład odbiera mi część emerytury. To złamanie społecznej umowy [mój tekst roku]. Sławomir Zagórski 5 stycznia 2022. Polski Ład zmniejszy moją emeryturę o ponad 1000 zł rocznie. Czy tak ma wyglądać sprawiedliwość społeczna? Mogę oddać 13. emeryturę, uważam, że przyznanie jej zamożnym emerytom było błędem. Ale nie godzę się na obcięcie mi emerytury, na którą pracowałem całe życie.

Policyjni emeryci i renciści mogą pozwać rząd za Polski Ład

https://www.rp.pl/spoleczenstwo/art19271901-policyjni-emeryci-i-rencisci-moga-pozwac-rzad-za-polski-lad Policyjni emeryci i renciści mogą pozwać rząd za Polski Ład. W związku z otrzymaniem niższych uposażeń w ramach programu PiS Polski Ład, policyjni emeryci i renciści rozważają złożenie pozwu zbiorowego – informuje WP.pl. Publikacja: 10.01.2022. Pismo w sprawie Polskiego Ładu do MSWiA wysłał Antoni Duda, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. W piśmie zwrócił się o pilne podjęcie kroków naprawiające masowe naruszenie prawa. Niektórzy emerytowani funkcjonariusze w styczniu otrzymali pensje nawet o 500 zł niższe niż w grudniu.

Kilkadziesiąt lat służby dla kraju. Polski Ład obciął im emerytury

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/emerytury/polski-lad-emerytury-mundurowe-nizsze-od-stycznia/msvw8qc Kilkadziesiąt lat służby dla kraju. Polski Ład obciął im emerytury. Business Insider Polska 5 stycznia 2022. Niższe styczniowe przelewy zobaczyli m.in. nauczyciele czy funkcjonariusze służb. Część z nich odzyska jednak pieniądze przy okazji rocznego rozliczenia podatku. Nic nie odzyskają emeryci mundurowi, którzy niejednokrotnie narażali przez kilkadziesiąt lat swoje życie i zdrowie w służbie kraju, a teraz otrzymali niższe świadczenia.

Polski Ład uderzył w kolejną grupę emerytów. Rozważają pozew przeciwko Państwu

https://biznes.wprost.pl/finanse-i-inwestycje/10593145/polski-lad-uderzyl-w-kolejna-grupe-emerytow-rozwazaja-pozew-przeciwko-panstwu.html  Polski Ład uderzył w kolejną grupę emerytów. Rozważają pozew przeciwko Państwu Dodano: 11 stycznia 2022, Policyjni emeryci i renciści otrzymali niższe emerytury w związku z zasadami wprowadzonymi przez Polski Ład. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych zapowiada podjęcie kroków prawnych wobec Skarbu Państwa.

Emerytury po “Polskim Ładzie” – RPO pyta o zmianę przepisów

https://www.infor.pl/prawo/emerytury/wysokosc/5395725,Emerytury-po-Polskim-Ladzie-RPO-pyta-o-zmiane-przepisow.html Emerytury po “Polskim Ładzie” – RPO pyta o zmianę przepisów. 13 stycznia 2022. Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi emerytów dotyczące niższych świadczeń z powodu “Polskiego Ładu”. Na co skarżą się emeryci?

Zbiorowe pozwy za Polski Ład? Poszkodowani mogą domagać się zwrotów

https://dziendobry.tvn.pl/newsy/zbiorowe-pozwy-za-polski-lad-poszkodowani-moga-domagac-sie-zwrotow-5555080 Zbiorowe pozwy za Polski Ład? Poszkodowani mogą domagać się zwrotów. 11 stycznia 2022. Autor: Diana Ryściuk. Źródło: Rzeczpospolita. Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Antoni Duda, złożył do MSWiA pismo dotyczące zmian w ramach Polskiego Ładu. Zwrócił się o pilną naprawę masowego naruszenia prawa.

Pegasusa kupowali ludzie związani z MO i SB

https://www.newsweek.pl/polska/polityka/pegasusa-kupowali-ludzie-zwiazani-z-mo-i-sb/0ee8sx3 „GW”: Pegasusa kupowali ludzie związani z MO i SB. „Kaczyński nie brzydzi się komunistami i służbami PRL”. Mariusz Kowalczyk. Data publikacji: 17.01.2022. Spółka Matic, która kupiła dla CBA system szpiegowski Pegasus, została założona przez osoby pracujące w PRL dla Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa – ujawniła „Gazeta Wyborcza”.

Publikujemy decyzje ws. dezubekizacji po wyroku NSA

https://siecobywatelska.pl/publikujemy-decyzje-ws-dezubekizacji-po-wyroku-nsa/?fbclid=IwAR1RJdi6Auw6nx0xN3302l9LmiPQ34kWyuhW6ZrKS6A0uPXAPH4R5CVxM_M Publikujemy decyzje ws. dezubekizacji po wyroku NSA. 9 stycznia 2022. Autor: Bartosz Wilk. Niemal dwa lata temu opisaliśmy nasze zmagania o uzyskanie informacji publicznej w zakresie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, na mocy których uwzględniano wnioski o wyłączenie stosowania tzw. ustawy dezubekizacyjnej.

Rząd szczodry dla emerytów, budżet do zmiany

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/8336489,rzad-budzet-waloryzacja-emerytur.html. Rząd szczodry dla emerytów, budżet do zmiany. Tomasz Żółciak Grzegorz Osiecki 19 stycznia 2022. Do końca stycznia rząd ma podjąć decyzję o zwiększeniu wskaźnika waloryzacji emerytur do 7 proc. lub nawet 8 proc. – wynika z informacji DGP. – Będziemy chcieli dać nieco więcej, niż musimy – zapowiada nasz rozmówca z rządu.

Kaczyński do protestujących pod kościołem: Następcy IV Departamentu MSW ciągle żyją

https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8334319,kaczynski-starachowice-nastepcy-iv-departamentu-msw-ciagle-zyja.html. Kaczyński do protestujących pod kościołem: Następcy IV Departamentu MSW ciągle żyją. 16 stycznia 2022. /…/ Kaczyński w Starachowicach wziął udział w mszy świętej w intencji swojej matki Jadwigi Kaczyńskiej, która zmarła 17 stycznia 2013 r. Podczas wystąpienia prezesa PiS po mszy, część osób wznosiła nieprzychylne okrzyki. /…./ “Polska stała się wolna, ale niestety trzeba ze smutkiem powiedzieć, co w tym momencie słyszymy, że następcy IV Departamentu MSW, czyli tego, który walczył z Kościołem, z polskością, ciągle żyją, przeszli – można powiedzieć – do następnych pokoleń” – powiedział Kaczyński ponownie nawiązując do okrzyków. “I ten wielki błąd, jaki został popełniony zaraz po 1989 roku, braku kary, braku twardej rozprawy z tym wszystkim, ciągle na nas ciąży. Ale wierzę, że przyjdzie czas i będzie to wykonanie także testamentu tego pokolenia, do którego należała moja mama, że z tym skończymy raz na zawsze. I to będzie wydarzenie dla Polski bardzo pożyteczne, budujące naszą dobrą przyszłość” – powiedział Kaczyński.

PiS to mój wróg. Największy

https://wyborcza.pl/7,82983,28022300,gabriela-morawska-stanecka-pis-to-moj-wrog-najwiekszy.html#S.strefa_ogladania-K.C-B.2-L.1.videogruby. Gabriela Morawska-Stanecka: PiS to mój wróg. Największy wywiad Justyna Dobrosz-Oracz. 20 stycznia 2022. Nowa Lewica w jednym szeregu stawia liberałów, czyli Platformę i PiS. Ja się z tym nie zgadzam! To jeden z powodów mojego odejścia z tej partii. Ja zrobię wszystko, żeby obecną władzę usunąć, w sposób oczywiście demokratyczny – mówi Gabriela Morawska-Stanecka.

Ujawniamy nielegalną inwigilację policji. Spóźnione śledztwo prokuratury?

https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Polityka/Podsluchy-i-nielegalna-inwigilacji-policji.-Spoznione-sledztwo-prokuratury?fbclid=IwAR35c-lgp3cJwFaZF7wKQGKCrJQRcyVJFogO6Oxij4SeCY5ZbnKOGabfI1c. Ujawniamy nielegalną inwigilację policji. Spóźnione śledztwo prokuratury?. Radosław Gruca 23.01.2022. W latach 2007-2009 w polskiej policji dochodziło do nielegalnych podsłuchów i inwigilacji. Dziennikarze śledczy Radia ZET i portalu RadioZET.pl dotarli do dowodów na nielegalne działania w Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji. Sprawę wyjaśniano po zmianie rządów na polecenie Mariusza Błaszczaka, ówczesnego szefa MSWiA. Prokuratura umorzyła jednak śledztwo w 2018 roku ze względu na przedawnienie czynów.

Nielegalne działania policji w czasie rządów PO

https://polskatimes.pl/podsluchy-i-inwigilacja-radio-zet-ujawnia-nielegalne-dzialania-policji-w-czasie-rzadow-po/ar/c1-16011245. Podsłuchy i inwigilacja. Radio ZET ujawnia: Nielegalne działania policji w czasie rządów PO. Anna Piotrowska. 23 stycznia 2022. W latach 2007-2009 w polskiej policji dochodziło do nielegalnych podsłuchów i inwigilacji. Sprawa była wyjaśniana na polecenie byłego już szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka. O nielegalnej inwigilacji, do jakiej dochodziło w policji w latach rządów PO-PSL pisze Radio ZET. Dziennikarze rozgłośni dotarli do dowodów na niezgodne z prawem działania w Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)