• Zarząd Główny SEiRP

  • ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  • 22 601 29 13
Odznaka polskiej Policji

Wielkość liter:

Kontrast:

Przekaż 1,5 podatku na rzecz SEiRP - zobacz jak przekazać

Infoteka 42

Przegląd mediów – 18. 1. 2021 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.

1. Dezubekizacja nieustająca

https://trybuna.info/polska/dezubekizacja-nieustajaca/Dezubekizacja nieustająca.14.12.2020. Sławomir Sadowski. /…/ Zatroskanie premiera o seniorów ze szczególnym rozczuleniem przyjęło ponad 50 000 bardzo starych, schorowanych, zniedołężniałych ludzi, których wymienieni politycy, przy pomocy ustawy dezubekizacyjnej, uczynili nędzarzami. Jak dotychczas przyczyniło to się do samobójczej śmierci 60 z nich i radykalnie przyspieszyło zgony prawie 1,5 tysiąca dalszych. Pamiętajmy przy tym, że te babcie i ci dziadkowie nigdy w życiu nie popełnili żadnego przestępstwa, ani jakiegokolwiek czynu nagannego. /…./

2. Nie byliśmy pachołkami Rosji

https://plus.gloswielkopolski.pl/ustawa-dezubekizacyjna-w-praktyce-esbecy-najczesciej-wygrywaja-sadowe-sprawy-o-zabrane-emerytury-nie-bylismy-pacholkami-rosji/ar/c1-15367461

Ustawa dezubekizacyjna w praktyce: esbecy najczęściej wygrywają sądowe sprawy o zabrane emerytury. “Nie byliśmy pachołkami Rosji”. 30.12.2020 Łukasz Cieśla. Nie należy stosować odpowiedzialności zbiorowej wobec byłych esbeków, ale oceniać czyny jednostki. I nie należy odmawiać byłym esbekom prawa do rzetelnego procesu, bo gdyby tak postąpić, stalibyśmy się tym samym systemem totalitarnym, który krytykujemy. Takie argumenty przywołał poznański Sąd Okręgowy, który przywrócił emeryturę Janowi Zachciałowi z Poznania, umniejszoną wcześniej wskutek ustawy dezubekizacyjnej PiS

3. Już 1321 spraw emerytowanych funkcjonariuszy SB zostało zawieszonych przez sądy z powodu śmierci skarżących

https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8061890,ustawa-dezubekizacyjna-sprawy-bylych-funkcjonariuszy-w-sadach.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A%20GazetaPrawna%20(GazetaPrawna.pl)&fbclid=IwAR1Cjsh0q74MED0dKRFffOATzGIzAQKMujtxG0HmKBS5D4nUj5iH0gLPEiA

Trybunałowi się nie spieszy. Byłym esbekom już tak. Paulina Szewioła, 7 01 2021. Już 1321 spraw emerytowanych funkcjonariuszy SB zostało zawieszonych przez sądy z powodu śmierci skarżących. A Trybunał Konstytucyjny nadal zwleka z wydaniem orzeczenia w ich sprawie (pełny tekst artykułu).

4. Rząd nie wie, wobec kogo zastosował represyjne prawo?

https://www.prawo.pl/kadry/dlaczego-ustawa-z-2016-r-nie-ukarala-obnizeniem-swiadczen-za,505624.html

Ustawa obniżająca emerytury b. funkcjonariuszom PRL nie ukarała tych, których miała ukarać Grażyna J. Leśniak. Data dodania: 11.01.2021. Uchwalona w grudniu 2016 roku ustawa miała “karnie” obniżyć emerytury byłym funkcjonariuszom służb PRL, ale w praktyce okazało się, że boleśnie dotknęła głównie tych pozytywnie zweryfikowanych po zmianie ustroju. Ci, którzy nie poddali się weryfikacji i sami odeszli ze służby oraz ci negatywnie zweryfikowani, żyją teraz z emerytur wypłacanych przez ZUS, których rząd PiS im nie obniżył

5. Państwo spiera się z funkcjonariuszami z okresu PRL nawet po ich śmierci

https://www.prawo.pl/kadry/apelacja-mimo-smierci-skarzacego-funkcjonariusza,505801.html

Po śmierci funkcjonariuszy ich sprawy o emeryturę toczą się nadal. Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska. Data dodania: 15.01.2021. Państwo spiera się z funkcjonariuszami z okresu PRL nawet po ich śmierci. Dyrekcje biur emerytalnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości (Służba Więzienna) składają apelacje od orzeczeń sądowych w sprawie obniżonych świadczeń emerytalnych i prowadzą procesy, mimo, że funkcjonariusze już nie żyją.

6. Sąd: Ciach nie pracował dla służb PRL

https://radomszczanska.pl/component/k2/sad-ciach-nie-pracowal-dla-sluzb-prl-panstwo-musi-mu-wyplacic-wyrownanie-emerytury-i-odsetki-za-4-lata?fbclid=IwAR2ZH6Yji4QAXaEYukTP3Y8NKCyRseEWgfWVbM4Qid_YGbmUzn0ueXFSyzg

Sąd: Ciach nie pracował dla służb PRL. Państwo mu wypłaci wyrównanie emerytury za 4 lata08/01/2021. Sąd Apelacyjny w Łodzi orzekł prawomocnie: Arkadiusz Ciach nie pracował w służbach bezpieczeństwa PRL, nie podlega ustawie dezubekizacyjnej. Państwo musi mu wyrównać obniżoną emeryturę za cztery lata i wypłacić odsetki. Ciach jest radnym powiatowym, szefem SLD w Radomsku i powiecie oraz byłym policjantem

7. Śmierć przez zapomnienie

https://magazyn.wp.pl/tech/artykul/wyrok-na-czempinskiego-smierc-przez-zapomnienie?fbclid=IwAR1Uz8PiixPQk4cF9ano9Qm0R5FFjZAL1If8-3TNqSPL7oMDA-sZwa8VNgg#

Bolesław Breczko, 23 grudnia 2020. Wyrok na Czempińskiego: “śmierć przez zapomnienie”. Słuchaj. Wiesz co? Spier…! – kłótni po polsku słucha sześciu agentów CIA. Jeszcze nie wiedzą, że ich życie zależy od tego, kto ją wygra. Jest 25 listopada 1990 roku, a ambitny oficer polskiego wywiadu zaczyna najważniejszą grę w życiu. – Po latach moja ojczyzna oczernia mnie – kwituje dziś

8. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 grudnia 2020 r., sygn. Akt SK 9/16

https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wyroki/art/11366-zbieg-prawa-do-emerytury-lub-renty-z-ubezpieczen-spolecznych-z-prawem-do-emerytury-lub-renty-albo-uposazenia-w-stanie-spoczynku-przewidzianych-w-odrebnych-przepisach#xd_co_f=NWYzZGM2ZmUtM2M5Ny00OWViLTk4MzQtMmRmNjllNjRiZjY2~

/…/ Trybunał Konstytucyjny o r z e k a: Art. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586) w związku z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568, 1222 i 1578) w zakresie, w jakim wyłącza jednoczesną wypłatę uprawnionemu wojskowej renty inwalidzkiej przyznanej z uwagi na wypadek mający związek ze służbą wojskową oraz emerytury częściowej, jest zgodny z art. 67 ust. 1 w związku z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

9. System ubezpieczeń społecznych nie może być oparty na zasadzie absolutnej równości

https://www.prawo.pl/kadry/dlaczego-tl-uznal-ze-przepisy-dopuszczajace-kumulacje-swiadczen,505229.html

TK: Przepisy dotyczące kumulowania świadczeń emerytalnych są zgodne z konstytucją. Grażyna J. Leśniak Data dodania: 15.12.2020. System ubezpieczeń społecznych nie może być oparty na zasadzie absolutnej równości. W ramach różnych systemów świadczeniobiorcy mogą być traktowani odmiennie – uznał we wtorek Trybunał Konstytucyjny, według którego przepisy dotyczące kumulowania świadczeń emerytalnych są zgodne z konstytucją. 15 grudnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie skargi konstytucyjnej W.Ż. dotyczącej braku możliwości pobierania przez uprawnionego jednocześnie wojskowej renty inwalidzkiej, przyznanej w wyniku wypadku mającego związek ze służbą wojskową, oraz emerytury częściowej (sygn. akt SK 9/16), która do TK wpłynęła 29 lutego 2016 r.

10. Jak poprawić zachowania policji

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/Policja-zatrzymania-demonstracje-strajk-kobiet-raport-KMPT?fbclid=IwAR1HSyJayna797cGnE72j4tRO3sbCV9v_vh2CkLqGpjS9jfvpY6Erz0-oCg

Jak poprawić zachowania policji – raport KMPT z komisariatów po protestach Strajku Kobiet. Data: 2021-01-14 /…/ Eksperci Biura RPO od 23 października do 14 grudnia 2020 r. rozmawiali z zatrzymanymi po demonstracjach kobiet w pomieszczeniach policyjnych. Eksperci ci należą do zespołu Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. Ich zadaniem jest przeciwdziałania okrutnemu traktowaniu i torturom, a działają na mocy protokołu dodatkowego do Konwencji ONZ o zakazie tortur. Ze względu na wagę tych spraw w jednej wizytacji uczestniczyła zastępczyni RPO dr Hanna Machińska; podejmowała też wielokrotnie interwencje na komisariatach.

11. Zapytanie nr 249 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony domu prezesa Prawa i Sprawiedliwości

http://sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BLNGAX&view=6

Zgłaszający: Adam Szłapka Data wpływu: 03-02-2020. … zwracam się z następującymi pytaniami: 

1. Na jakiej podstawie delegowane są patrole policyjne ochraniające prywatny dom posła Jarosława Kaczyńskiego?

2. Jakie siły są delegowane do ochraniania domu posła Jarosława Kaczyńskiego? Proszę o precyzyjne wskazanie liczby funkcjonariuszy oraz sprzętu wykorzystywanego w tym celu.

3. Ile kosztuje miesięczne, a ile roczne utrzymanie takiego patrolu?

12. Gen. Rapacki: Nie będzie pieniędzy na inne cele

https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,26616302,policja-bezkosztowo-ochrania-dom-jaroslawa-kaczynskiego-gen.html

Policja “bezkosztowo” ochrania dom Jarosława Kaczyńskiego? Gen. Rapacki: Nie będzie pieniędzy na inne cele. tokfm.pl 17.12.2020. W okolice domu Jarosława Kaczyńskiego skierowano ponad 80 radiowozów, jednak policja twierdzi, że to bezkosztowe działanie. Czy tak jest w rzeczywistości? – To nie tak, że jest nadwyżka, można ją w dowolny sposób wykorzystać, tylko tą krótką kołdrę przeciąga się z jednego miejsca na drugie – ocenił w TOK FM były wiceszef policji gen. Adam Rapacki. I wyjaśnił, że teraz w policji może zabraknąć pieniędzy na inne cele.

13. Jarosław Kaczyński: Zło atakuje nasz kraj, naszą ojczyznę, nasz naród

https://wydarzenia.interia.pl/polska/news-jaroslaw-kaczynski-zlo-atakuje-nasz-kraj-nasza-ojczyzne-nasz,nId,4990887

Jarosław Kaczyński: Zło atakuje nasz kraj, naszą ojczyznę, nasz naród. 16 01 2021. Aktualizacja: 33 minuty temu. – Dzisiaj odrzucenie zła jest czymś niezwykle istotnym, bo to zło atakuje – atakuje nasz kraj, naszą ojczyznę, nasz naród. Atakuje instytucję, która jest w centrum naszej tożsamości – atakuje Kościół katolicki – powiedział wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński w Starachowicach, gdzie wziął udział w nabożeństwie z okazji rocznicy śmierci jego matki Jadwigi.

14. Ojczyźnie nie jest potrzebny mąż opatrznościowy

https://wyborcza.pl/7,75968,26532691,ojczyznie-nie-jest-potrzebny-maz-opatrznosciowy.html

Ernest Skalski. Ojczyźnie nie jest potrzebny mąż opatrznościowy. 21.11.2020. – Nie ma niczego lepszego od samowładztwa pod rządami sprawiedliwych, ludzkich i cnotliwych monarchów – uważał Fryderyk II Hohenzollern, król pruski w latach 1740-86. A teraz jest wiek XXI i samowładztwo musi się kończyć, tak jak się kończy.

Ojczyźnie nie był i nie jest potrzebny mąż opatrznościowy, zbawca, na jakiego zgłosił się Jarosław Kaczyński w rozmowie z Teresą Torańską. Kazimierz Wielki, jedyny – po Mieszku I – władca, reformator, zmarł równo 650 lat temu. W czasach nowożytnych szczęście do władców reformatorów mieli na nasze nieszczęście sąsiedzi. Józef II w Austrii, Fryderyk II w Prusach, Piotr I, Katarzyna II i Aleksander II w Rosji. (pełny tekst artykułu).

15. Ukarać winnych, przywrócić godność ofiarom…

https://przystanekhistoria.pl/pa2/teksty/75322,Ukarac-winnych-przywrocic-godnosc-ofiarom.html

Ukarać winnych, przywrócić godność ofiarom… Autor: Rafał Leśkiewicz. 12.10.2020. Uchwalenie tzw. ustaw dezubekizacyjnych w 2009 i 2016 r. należy uznać za bardzo ważny element procesu rozliczenia państwa polskiego z komunistycznym dziedzictwem i istotny, choć w dużej mierze symboliczny gest zadośćuczynienia ofiarom systemu zła.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)