• Zarząd Główny SEiRP

  • ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  • 22 601 29 13
Odznaka polskiej Policji

Wielkość liter:

Kontrast:

Przekaż 1,5 podatku na rzecz SEiRP - zobacz jak przekazać

Infoteka 37

Przegląd mediów – 24. 08. 2020 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska. Za zgodą Kolegów ze Stowarzyszenia Emerytów Łączności Policyjnej publikujemy opinię „amicus curie” złożoną w Trybunale Konstytucyjnym i „Raport regulacyjny” opisujący sytuację w jakiej znalazło się ponad cztery tysiące emerytów jako milicjanci którzy pełnili służbę w wydziałach łączności.

1. Sąd przywraca emerytury byłym policjantom.                                     https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,26179914,sad-przywraca-emerytury-bylym-policjantom-mowi-o-dyskryminacji.html?fbclid=IwAR16OU4WwuSzfQ_qTc2AiuavQCy-Kwh_UQj34YDvlY38exppLe5ub6k2gk4. Sąd przywraca emerytury byłym policjantom. Mówi o dyskryminacji i utracie zaufania do państwa. Piotr Żytnicki 3 sierpnia 2020. Dwoje byłych policjantów ma odzyskać emerytury obniżone trzy lata temu ustawą dezubekizacyjną – uznał sąd w Poznaniu. Uzasadnienie jest dla obecnej władzy miażdżące. Robert Kowalski (dane zmienione) został milicjantem 1 sierpnia 1989 r., czyli dwa miesiące po pierwszych częściowo wolnych wyborach. Miał 22 lata. Trzy tygodnie później Tadeusz Mazowiecki został premierem. Kowalskiego skierowano do pracy w wydziale paszportowym w jednym z miast na północy Wielkopolski. Rok później przeszedł do policji i służył w niej przez kolejne 27 lat. Gdy odchodził na emeryturę, był oficerem dyżurnym w jednym z komisariatów. Instytut Pamięci Narodowej stwierdził, że Kowalski od 1 sierpnia 1989 r. do 24 lipca 1990 r. „pełnił służbę na rzecz totalitarnego państwa”. Na tej podstawie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych obniżyło mu emeryturę z 4,5 tys. zł do 2 tys. zł. Kowalski się odwołał, ale MSW podtrzymało swoją decyzję.

2. Państwo prawa nie umiera nigdy samo z siebie.  https://www.facebook.com/profile.php?id=100001719800912Włodzimierz Wróbel. Akuszerami tej śmierci są zawsze prawnicy. Potrzebował ich i potrzebuje każdy populistyczny i autorytarny reżim. Ktoś musi udawać sędziów i profesorów, ktoś musi władzy pisać przepisy i ktoś musi Kowalskiemu oznajmiać decyzje władz. Milczący prawnicy. Z resentymentu, ze strachu, z chęci zysku, z lenistwa, z naiwności a czasem ignorancji. Państwo prawa umiera tylko z ich pomocą.

3. Trybunał Konstytucyjny kontynuuje rozprawę ws. ustawy dezubekizacyjnej.              https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C701354%2Ctrybunal-konstytucyjny-kontynuuje-rozprawe-w-sprawie-ustawy. Publikacja: 18.08.2020. Wiadomości. Trybunał Konstytucyjny kontynuuje we wtorek na rozprawie badanie zgodności z konstytucją przepisów tzw. ustawy dezubekizacyjnej, która zakłada obniżenie emerytur i rent byłym funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa PRL. Trybunał zajmował się tą sprawą w połowie lipca. Swoje stanowiska przedstawiły wówczas strony postępowania. Ostatecznie TK odroczył rozprawę. Trybunał kontynuuje rozprawę w pełnym składzie, któremu przewodniczy prezes TK Julia Przyłębska.

4. Zabawa w kota i dezubekizacjęhttps://trybuna.info/bez-kategorii/zabawa-w-kota-i-dezubekizacje/.24.07.2020 Sławomir Sadowski. Polski, a właściwie PiS-owski Trybunał Konstytucyjny, po ponad 2,5 latach odkładania  terminu rozpatrzenia Ustawy „dezubekizacyjnej”, zbiorowo represjonującej dziesiątki tysięcy byłych funkcjonariuszy PRL, w dniu 15 lipca wreszcie zabrał się do pracy. Praca, łącznie z kilkunastominutową przerwą, trwała niecałą godzinę i skończyła się ogłoszeniem, że jej dalszy ciąg nastąpi za miesiąc, w dniu 18 sierpnia. Odnotujmy tylko, że jest to już szósty termin w tym roku (w ciągu 8 miesięcy!), ale i tak pewnie nie ostatni.

5. TK orzeknie o obniżce emerytur byłym funkcjonariuszom, ale zdecydują o niej sądy. https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1488473,obnizka-emerytur-ale-zdecyduja-o-niej-sady.html?fbclid=IwAR3-pMM7yyiL5STCOAdfI-aX5bMFg7EOlJHPDJS1DqC-FPDNGeiWDzYS4F8. TK orzeknie o obniżce emerytur byłym funkcjonariuszom, ale zdecydują o niej sądy. autor: Paulina Szewioła, Paulina Nowosielska, 17.08.2020. Jutro ma zapaść wyrok w sprawie zmniejszenia świadczeń byłym funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa PRL. Nie wszystkie sądy na niego czekają. Same rozstrzygają spory w tych sprawach. /…/. – Sądy powszechne, co do zasady, nie powinny zawieszać własnych postępowań, powołując się na proces toczący się przed Trybunałem Konstytucyjnym, nawet jeśli TK ma kontrolować przepis stanowiący podstawę orzekania – mówi ekspert.

6. Sędzia pyta, co będzie, gdy PiS straci władzę. https://wyborcza.pl/7,75398,26220729,ustawa-dezubekizacyjna-w-trybunale-sedzia-pyta-co-bedzie-gdy.html. Ustawa dezubekizacyjna w Trybunale. Sędzia pyta, co będzie, gdy PiS straci władzę. Wojciech Czuchnowski, Leszek Kostrzewski,18.08.2020. We wtorek przedstawiciele mundurówki manifestowali przed gmachem Trybunału, na którego rozstrzygnięcie czeka ponad 40 tys. ludzi: byłych funkcjonariuszy oraz wdów i dzieci pobierających po nich rentę rodzinną. Trybunał Konstytucyjny we wtorek zajął się ustawą dezubekizacyjną. Na rozprawę nie przyszedł nikt z Wydziału Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Warszawie. A to właśnie wniosek tego sądu rozpoczął procedurę, na której rozstrzygnięcie czeka ponad 40 tys. osób. W tej liczbie – oprócz byłych funkcjonariuszy – jest 8 tys. wdów i dzieci pobierających rentę rodzinną. PiS pozbawił ich emerytur mundurowych, często doprowadzając do ubóstwa, ruiny i życiowych tragedii. We wtorek przedstawiciele mundurówki manifestowali przed gmachem Trybunału.

7. Trybunał Konstytucyjny – opinia „amicus curiae” Stowarzyszenia Emerytów Łączności Policyjnej. http://xn--sep-iwa.pl/wp-content/uploads/2019/10/Opinia-prawna-do-TK-na-zlecenie-SE%C5%81P-o-w%C5%82%C4%85czenie-jej-do-post%C4%99powania-w-sprawie-o-sygn.-P-4_18-w-charakterze-opinii-amicus-curiae..pdf. W dniu 6 lipca 2019 roku Stowarzyszenie Emerytów Łączności Policyjnej złożyło w Trybunale Konstytucyjnym opinię „amicus curiae” w sprawie P 4/18, w której przedstawiono wszystkie wątpliwości konstytucyjne dotyczące pytań Sądu Okręgowego w Warszawie z 24 stycznia 2018 roku do Trybunału Konstytucyjnego dotyczących kontroli konstytucyjności wybranych przepisów ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin a także nowelizacji tej ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Opinię na zamówienie Stowarzyszenia Emerytów Łączności Policyjnej sporządziła Kancelaria Prawna DZP z Warszawy. Opinia przedstawia ocenę konstytucyjności kwestionowanej ustawy z punktu widzenia ochrony praw i wolności konstytucyjnych, w tym także z uwzględnieniem jej wpływu na prawa i wolności funkcjonariuszy MO Zarządu Łączności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Wydziałów Łączności Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych, jako etatowych funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych MO w latach 1956-1990. Celem opinii prawnej jest zatem nie tylko odniesienie się do zakresu zaskarżenia przedstawionego w pytaniu prawnym Sądu Okręgowego w Warszawie, ale także szersza ocena skutków ustawy o zaopatrzeniu, w brzmieniu nadanym nowelizacją, dla praw i wolności konstytucyjnych funkcjonariuszy dawnej Milicji Obywatelskiej, którzy w okresie zmian ustrojowych kontynuowali swoja służbę po przekształceniu Milicji Obywatelskiej w Policję. Link do opinii: http://xn--sep-iwa.pl/wp-content/uploads/2019/10/Opinia-prawna-do-TK-na-zlecenie-SE%C5%81P-o-w%C5%82%C4%85czenie-jej-do-post%C4%99powania-w-sprawie-o-sygn.-P-4_18-w-charakterze-opinii-amicus-curiae..pdf

8. Rozprawa w TK daje nadzieję… https://oko.press/rozprawa-w-tk-daje-nadzieje-osobom-ktorym-ustawa-represyjna-pis-zabrala-emerytury/. Anna Wójcik, 19 sierpnia 2020. Rozprawa w TK daje nadzieję osobom, którym ustawa represyjna PiS zabrała emerytury. Pytania zadawane na rozprawie w Trybunale Konstytucyjnym wskazują, że część sędziów TK oraz zasiadających w TK nie-sędziów, w tym Mariusz Muszyński, ma wątpliwości co do zgodności przepisów ustawy obniżającej emerytury i renty z konstytucją. Wątpliwości zdaje się nie mieć jedynie Prezes TK Julia Przyłębska.

9. To prawdopodobnie pierwsza taka sytuacja w Polsce.                               https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/7792065,wyrownanie-esbecka-emerytura-ustawa-dezubekizacyjna-sad-polska.html. Sąd wyrównał esbecką emeryturę. To prawdopodobnie pierwsza taka sytuacja w Polsce. Paulina Nowosielska 6 sierpnia 2020 r. Wypłacone wyrównanie od 2017r. i ponowne ustalenie wysokości świadczenia, z pominięciem ustawy zaopatrzeniowej z 2016 r. To efekt wyroku sądu apelacyjnego w Rzeszowie.

10. RPO do MSWiA ws obniżanych świadczeń policjantów i funkcjonariuszy.                  https://rpo.gov.pl/pl/content/trzy-lata-na-rozpatrzenie-wniosku-emerytalnego-rpo-do-mswia-dezubekizacja?fbclid=IwAR2Xwzjh7IrNi04Y8BTN6gPbq-aXj-NtOc8rj2kM8iLVw3kDPikD5-qjIx8. Trzy lata na rozpatrzenie wniosku emerytalnego? RPO do MSWiA ws obniżanych świadczeń policjantów i funkcjonariuszy. Data: 2020.08.12

  • Rozpatrywanie wniosków o nieobniżanie emerytur mundurowych ze względu na wzorową służbę w III RP trwa w MSWiA bardzo długo.
  • Tak samo wygląda wydawanie decyzji emerytalnych, gdy decyzję o obniżeniu świadczenia uchylił sąd.
  • RPO zwraca uwagę ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu, że problem ma już charakter systemowy.

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływa wiele skarg byłych funkcjonariuszy służb mundurowych PRL objętych ustawą z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy (Dz.U. z 2016 r., poz. 2270 ze zm.).

11. …ile razy można wymierzać sprawiedliwość. https://www.prawo.pl/kadry/czy-obnizenie-emerytur-b-funkcjonariuszom-sluzacym-na-rzecz,502463.html. Emerytury byłych funkcjonariuszy – ile razy można wymierzać sprawiedliwość?. Grażyna J. Leśniak, data dodania: 18.08.2020. Czy w demokratycznym państwie prawnym, w sposób arbitralny, można godzić w prawa nabyte osób, które nabyły je na podstawie ustawy uchwalonej w demokratycznym państwie, bo w 1994 roku? Jakie wartości chronił ustawodawca, naruszając inne chronione wartości? Odpowiedzi na te pytania starał się znaleźć Trybunał Konstytucyjny w trakcie wtorkowej rozprawy w sprawie emerytur i rent byłych funkcjonariuszy, pełniących służbę na rzecz totalitarnego państwa. Rozprawa będzie kontynuowana 11 września.

12. Sądy nie czekają na TK. https://gospodarka.dziennik.pl/emerytury-i-ofe/artykuly/7795107,tk-ustawa-dezubekizacyjna-emerytury-sady-zus-zwroty.html?fbclid=IwAR1bzETpQUlWgQqvlY5Oo4Z-1g_t7z1nKFB1jGI-4o0S_AkHpj3BT9fRxkM. Sądy nie czekają na TK. Same zajęły się odebranymi emeryturami byłych funkcjonariuszy. Paulina Nowosielska, 10 lipca 2020 r. Prawie 2 mld zł. Nawet tyle mogły wynieść oszczędności na świadczeniach dla osób objętych dezubekizacją. Teraz mogą zacząć topnieć. Wykonując wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA wypłacił byłemu funkcjonariuszowi wyrównanie emerytury za czas od 1 października 2017 r. do sierpnia tego roku. To różnica między wysokością świadczenia przed wejściem w życie tzw. ustawy dezubekizacyjnej a kwotą po obniżeniu w wyniku nowych przepisów. W grę wchodzą więc dziesiątki tysięcy złotych. Dotąd Zakład wydał ponad 55,5 tys. decyzji obniżających emerytury i renty, w tym rodzinne. Objęły ok. 43 tys. osób, z których blisko 27 tys. odwołało się do sądów powszechnych. W ok. 400 przypadkach zapadły już wyroki I instancji, korzystne dla byłych funkcjonariuszy.

13. Trybunał Konstytucyjny do 11 września odroczył rozprawę ws. ustawy dezubekizacyjnej. https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1488634,ustawa-dezubekizacyjna-tk-odroczenie-rozprawy-obnizenie-emerytur-funkcjonariusze-sb.html. Trybunał Konstytucyjny do 11 września odroczył rozprawę ws. ustawy dezubekizacyjnej. 18.08.2020. Do 11 września Trybunał Konstytucyjny odroczył we wtorek rozprawę ws. zbadania zgodności z konstytucją przepisów tzw. ustawy dezubekizacyjnej, które zakładają obniżenie emerytur i rent byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL. Trybunał we wtorek po raz drugi zajmował się tymi przepisami. W połowie lipca TK rozpoczął rozpatrywanie wniosku warszawskiego sądu okręgowego w tej sprawie. We wtorek po ponad dwugodzinnym posiedzeniu prezes TK Julia Przyłębska, która przewodniczy składowi orzekającemu, zarządziła przerwę w rozprawie do 11 września.

14. Anna Rakowska-Trela – obniżenie emerytur funkcjonariuszy służb mundurowych nabytych począwszy od 1990 r. a standardy konstytucyjne.                                                          https://prawo.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-pia/33461/files/rakowska_trela.pdf. /…/Ustawa uchwalona dnia 16 grudnia 2016 r. różni się zasadniczo od projektu ustawy, który był pierwotnie przygotowany w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji i poddawany konsultacjom. W szczególności nie projektowano wprowadzenia regulacji zawartej ostatecznie w art. 13b, nie wprowadzano wskaźnika 0,0% za każdy rok służby do 31 lipca 1990 r. (był ustalony wskaźnik 0,5%, także zresztą kwestionowany w trakcie uzgodnień i w opiniach prawnych jako niekonstytucyjny), nie przewidywano ograniczenia z art. 15c ust. 3. Zmieniony istotnie projekt został bez dalszych konsultacji skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów oraz przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do Sejmu. Warto także odnotować niezgodność uzasadnienia projektu ustawy z uchwalonym jej brzmieniem. W uzasadnieniu projektodawca wskazywał bowiem, że „projektowana ustawa ma na celu wprowadzenie rozwiązań zapewniających w pełniejszym zakresie zniesienie przywilejów emerytalnych związanych z pracą w aparacie bezpieczeństwa PRL”, „w ocenie projektodawcy konieczne jest ograniczenie przywilejów emerytalnych i rentowych związanych z pracą w aparacie bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, czy że chodzi o „zniesienie przywilejów emerytalno-rentowych wynikających z faktu wysokich uposażeń, jakie państwo komunistyczne zapewniało funkcjonariuszom aparatu bezpieczeństwa, zwłaszcza tym, którzy wykazywali się gorliwością i dyspozycyjnością”. W ustawie natomiast zniesiono nie przywileje „związane z pracą w aparacie bezpieczeństwa PRL”, a radykalnie ograniczono wysokość emerytur nabytych po 1990 r., co nie jest równoznaczne z „ograniczeniem przywilejów” wynikających z pracy w aparacie Polski Ludowej. Przepisy znowelizowanej ustawy o zaopatrzeniu emerytalnych funkcjonariuszy Policji mają charakter represyjny. Stanowią sankcję dla osób objętych katalogiem z art. 13b ustawy. Link do opracowania:                  https://prawo.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-pia/33461/files/rakowska_trela.pdf

15. Raport regulacyjny.      http://xn--sep-iwa.pl/wp-content/uploads/2020/07/RAPORT-REGULACYJNY-w-sprawie-statusu-prawnego-funkcjonariuszy-MO-w-zwi%C4%85zku-z-uchwa%C5%82%C4%85-SN-z-dnia-14.-10.2015-r.-w-%C5%9Bwietle-standard%C3%B3w-wynikaj%C4%85cych-z-Konstytucji-RP…pdf. W sprawie statusu prawnego funkcjonariuszy pionu łączności Milicji Obywatelskiej w związku z uchwałą SN z dnia 14 października 2015 r. (sygn. III UZP 8/15) w świetle standardów wynikających z Konstytucji RP. Autorzy: dr hab. prof. UW Marcin Matczak, dr Tomasz Zalasiński, dr Hanna Gajewska Kraczkowska Warszawa, czerwiec 2020 r. Link do raportuhttp://xn--sep-iwa.pl/wp-content/uploads/2020/07/RAPORT-REGULACYJNY-w-sprawie-statusu-prawnego-funkcjonariuszy-MO-w-zwi%C4%85zku-z-uchwa%C5%82%C4%85-SN-z-dnia-14.-10.2015-r.-w-%C5%9Bwietle-standard%C3%B3w-wynikaj%C4%85cych-z-Konstytucji-RP…pdf.

16. Zmanipulowany zapis ustawowy – List wysyłany do parlamentarzystów ws. ustawy dezubekizacyjnej.        http://zemke.pl/_poradnik/_news/18/21/3740/list_wysylany_do_parlamen/_drukuj.html. Wydruk pochodzi ze strony:                                                 http://zemke.pl/_poradnik/_news/18/21/3740/list_wysylany_do_parlamen.html. List wysyłany do parlamentarzystów ws. ustawy dezubekizacyjnej 27.11.2016. Do posła Janusza Zemke trafił list (przesyłany w podobnej treści przez wielu nadawców), który zaadresowany jest do parlamentarzystów, którzy na kolejnym etapie procedowania zajmować się będą w Sejmie rządowym projektem nowej ustawy dezubekizacyjnej. Oto treść tego listu: http://zemke.pl/_poradnik/_news/18/21/3740/list_wysylany_do_parlamen/_drukuj.html.

17. Pomogli tysiącom Żydów, w nagrodę mają obniżone emerytury.                https://www.tygodnikprzeglad.pl/operacja-most/. Autor: Robert Walenciak,| Sierpień 17, 2020. Pomogli tysiącom Żydów, w nagrodę mają obniżone emerytury. Lato 1990 – jesień 1992. Obrazy były wręcz bliźniacze. Albo dworzec Warszawa Gdańska, albo lotnisko Okęcie. Przyjeżdżał pociąg Moskwa-Paryż albo lądował samolot z Moskwy. I wysypywał się tłum ludzi. Niepewnych siebie, dźwigających wielkie zielone worki. Szybko zajmowali się nimi ludzie w cywilnych ubraniach i kierowali do autokarów.

18. Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z 31 maja 2019r., 4 U 241/19http://dx.doi.org/10.12775/SIT.2019.028. Piotr Lewandowski. Sąd Okręgowy w Częstochowie uznał – teza orzeczenia: Sędzia krajowy ma obowiązek stosowania praw podstawowych UE z pierwszeństwem ich stosowania przed prawem krajowym, w tym krajową Konstytucją. Niezależna i skuteczna kontrola sądowa, w tym kontrola poszanowania praw podstawowych, jest podstawowym obowiązkiem sądu krajowego. /…/ Sąd Okręgowy w Częstochowie swój w pełni świadomy wybór metodologiczny poprzedził ustaleniem co do powszechności praw podstawowych UE i związania nimi sądów krajowych. Można zasadnie przyjąć, że przepisy art. 9 i art. 91 Konstytucji oraz art. 4 ust. 3 i art. 6 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) bezspornie nadają prawom podstawowym Unii Europejskiej charakter praw bezpośrednio stosowalnych. W takiej sytuacji każdy sędzia krajowy z powołaniem się na zasadę efektywnej kontroli sądowej ma nie tylko prawo, ale obowiązek pominąć w procesie sądowego stosowania prawa ustawy oraz praktyki sprzeczne z zasadami podstawowymi Unii Europejskiej. Sędzia krajowy ma obowiązek stosowania praw podstawowych UE z prawem pominięcia regulacji krajowych naruszających te prawa21. Glosowane orzeczenie wypełnia przedstawione wyżej standardy, wobec czego zasługuje na pełną aprobatę. Załącznik: 18a. Glosa do wyroku Sądu Okręgowego30718-68076-1-SM

19. Interpelacja nr 3824 w sprawie obowiązującego od dnia 19 lipca 2019 roku brzmienia ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji.                                 http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?documentId=F86265CF843FCE10C125853D00499E5D&view=6. Do mojego biura poselskiego docierają coraz to liczniejsze głosy byłych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, którzy w latach 1984-1990 pracowali w komórkach WUSW na stanowiskach etatowych przynależnych do struktury organizacyjnej Milicji Obywatelskiej. /…/ Byli funkcjonariusze zwracają uwagę, że ich służba nie podlega rygorom określonym w przepisie art. 13b ww. ustawy. Osoby te przedstawiają kompletne dokumenty z przebiegu swojej służby (dotyczy osób zatrudnionych w milicji po 1956 roku), z ich treści wynika jednoznacznie, że pełniona służba świadczona była tylko na etatach jednostek milicji jako funkcjonariusze tej frakcji i nigdy nie pełnili oni służby na etatach Służby Bezpieczeństwa ani nie wykonywali zadań aparatu bezpieczeństwa PRL, ani czynności operacyjno-technicznych niezbędnych w działalności SB. /…/ Odpowiedź niezadowalająca Interpelacja ponownahttp://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BSFB9L&view=6. Zgłaszający: Tomasz Kostuś. Data wpływu: 05-08-2020

20. Zawód: fałszerz historii. https://strajk.eu/zawod-falszerz-historii-czyli-o-funkcjonariuszach-instytutu-propagandy-nacjonalistycznej/?fbclid=IwAR3u3uUN4aiul265ENSOlIMdgHVG2bSFoxqkFZrmN3ELOxt0Fu4tHbj1QVw. Zawód: fałszerz historii, czyli o funkcjonariuszach Instytutu Propagandy Nacjonalistycznej. Dominik Pieniądz, 3/08/2020. Powiedzieć, że IPN to pisowskie Ministerstwo Prawdy w orwellowskim stylu, to jakby nic nie powiedzieć. W dzisiejszej Polsce, jeśli jego ,,ustalenia” są niezgodne z faktami – tym gorzej dla faktów. Ludziom tam pracującym niestraszne są bowiem takie drobnostki jak prawda – nie psując sobie nimi nastrojów dzielnie wznoszą oni gmach ,,jedynej słusznej” historii Polski. Przed Państwem galeria ,,najciekawszych” i najbardziej wyróżniających się funkcjonariuszy IPN.

21. Największym szczęściem polskiej policji w tym okresie było to, że ministrem spraw wewnętrznych i administracji jest pan Mariusz Kamiński.                                                 https://wyborcza.pl/7,75398,26195596,wladza-sypnela-kasa-na-policje-funkcjonariusz-dalismy-sie.html. Władza sypnęła kasą na policję. Funkcjonariusz: “Daliśmy się kupić”. Wojciech Czuchnowski, 10 sierpnia 2020. Wśród policjantów zniknęły nastroje niezgody na wykorzystywanie ich do akcji politycznych. – Mam wrażenie, że daliśmy się kupić – mówi “Wyborczej” funkcjonariusz aktywny w policyjnych związkach zawodowych. 25 lipca gościem Wiadomości TVP był komendant główny policji gen. Jarosław Szymczyk. Pytany o sytuację w dowodzonej przez siebie formacji stwierdza: „Największym szczęściem polskiej policji w tym okresie było to, że ministrem spraw wewnętrznych i administracji jest pan Mariusz Kamiński”.

22. Co się stało z generałem. https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35055,26226968,co-sie-stalo-z-generalem-w-pis-owskim-szalenstwie-byl-ostatnim.htmlJarosław Szymczyk. Co się stało z generałem? “W PiS-owskim szaleństwie był ostatnim bastionem rozsądku”. Jarosław Szymczyk, szef polskiej policji, starał się chronić oficerów wyrzucanych za pracę w ZOMO i wściekał na próby podlizywania politykom PiS. Teraz pozwala ścigać osoby rozwieszające tęczowe flagi na pomnikach i mówi, że największym szczęściem formacji jest minister Mariusz Kamiński. 50-letni Jarosław Szymczyk to gliwiczanin, zagorzały kibic miejscowego Piasta oraz kolarz amator. Kilka razy przejechał amatorski Tour de Pologne. – Przede wszystkich jest jednak gliną z krwi i kości – podkreślają oficerowie śląskiej policji.

23. Jak policja przegrywa z polityką. https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/jak-policja-przegrywa-z-polityka/m41mest,79cfc278?fbclid=IwAR3D0g8dYwjDnt2v7nHOGv4UmerZL-mZQbvArcK5GCyFXfhp8o37zVDWUa8. Mateusz Baczyński Wczoraj, 16 08 2020 r./ Politycy od zawsze próbowali wywierać naciski na policję, ale PiS robi to na skalę, która nie miała precedensu w wolnej Polsce. Czystki kadrowe, tzw. dezubekizacja, inwigilacja opozycji, zwiększanie politycznego nadzoru – to tylko niektóre przykłady pokazujące w jakim kierunku zmierza najbardziej apolityczna dotąd służba w Polsce.

  • Od początku rządów PiS policja jest oskarżana o brak apolityczności. Tak się działo przy okazji miesięcznic smoleńskich i manifestacji przed Sejmem, kiedy dochodził do konfrontacji między policją a protestującymi,
  • Szef policyjnych związków apelował wtedy, by ochroną Sejmu zajęła się Straż Marszałkowska i Służba Ochrony Państwa. Tak się jednak nie stało
  • Od 2015 roku PiS przeprowadziło ogromne czystki kadrowe w policji. Działo się to m.in. pod płaszczykiem „zrywania z PRL-owskimi korzeniami”.
  • Żeby ugasić „rewolucyjne nastroje” rząd zgadza się na kolejne podwyżki i przywileje dla funkcjonariuszy

Politycy PiS zawsze dawali do zrozumienia, że jednym z fundamentów władzy musi być absolutna kontrola nad służbami. Dlatego od pierwszego dnia – po wygranych wyborach w 2015 roku – zaczęli ten cel realizować. Policja była tutaj przypadkiem szczególnym, bo to największa służba mundurowa w Polsce. Zmiany do których w niej doszło miały nie tylko wymiar personalny, ale też ideologiczny. Efekt? Dziś policja zmaga się z największym kryzysem wizerunkowym od 1989 roku.

24. Do komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka.                                     https://wyborcza.pl/7,162657,26203126,do-komendanta-glownego-policji-jaroslawa-szymczyka-a-takze-do.html#S.main_topic-K.C-B.7-L.1.glowka. Stanisław Brejdygant, 12.08.2020 Do komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka, a także do wiadomości wszystkich policjantek i policjantów, moich rodaków, moich sąsiadów i moich bliźnich. Deprawuje Pan swych podwładnych, wydając rozkazy, aby za wywieszanie pięknych, znanych z Biblii znaków miłości i pojednania, tęczowych flag, obok, na przykład, pomnika astronoma, “zwijać” demonstrantów pod zarzutem “nieposzanowania symboli.” Czyżby Pan nie czuł absurdu swego rozkazu?

25. Jesteście na pierwszej linii frontu walki o prawdę i godność naszego narodu. http://wyborcza.pl/7,75398,24553166,po-co-nam-wlasciwie-ten-ipn.html. Po co nam właściwie ten IPN? Estera Flieger 16 marca 2019. Instytut Pamięci Narodowej stał się przybudówką PiS-u. Ale nie wystarczy go zlikwidować. Trzeba znaleźć dla historii sensowne miejsce w debacie publicznej. Na razie jest jej na publicznym forum za dużo. Albo za mało. – Pracujecie nad przeszłością, ale pracujecie dla przyszłości. Zgromadzony tu zasób archiwalny jest niezwykle ważny dla tego, co się dzieje dzisiaj w Polsce. Prowadzi czasem do wstrząsów i szoków, ale buduje nowy, lepszy porządek życia publicznego. To, co nazywamy czasem IV RP. Jesteście na pierwszej linii frontu walki o prawdę i godność naszego narodu – mówił, odwiedzając w styczniu 2007 r. krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej, premier Jarosław Kaczyński.

26. Wpłynął wniosek o skreślenie komisarza Wrony z listy biegłych sądowych.            https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,26204674,prezes-sadu-okregowego-w-czestochowie-dostal-wniosek-o-skreslenie.html?fbclid=IwAR1rnqmq8M9rtzpzYzskHyuLsS4oO6QPaUjfyoYj1O_hrpsIj5Yt27mNiCQ. Wpłynął wniosek o skreślenie komisarza Wrony z listy biegłych sądowych. Publicznie namawiał do gwałtu na aresztowanej aktywistce LGBT?. Marek Mamoń 12.08.2020. Na biurko prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie Rafała Olszewskiego trafił w środę 12 sierpnia wniosek o skreślenie z listy biegłych Jacka Wrony, emerytowanego policjanta, specjalistę m.in. od slangu narkotykowego i przestępczości z tym związanych. Pismo mające dowodzić, że Wrona publicznie nawoływał do przestępstwa gwałtu, złożył prezes Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych.

27. Bierzecie odpowiedzialność za swoje czyny. https://www.fssm.pl/ponawiamy-nasz-apel-do-policjantow. Ponawiamy nasz apel do policjantów 11.08.2020. Policjantki i Policjanci! Koleżanki i Koledzy! Wydarzenia ostatnich dni, a w szczególności działania Policji w trakcie piątkowych manifestacji będących skutkiem zatrzymania jednej z aktywistek społeczności LGBT, napawają nas troską nie tylko o przestrzeganie zasad państwa prawa, ale także o Wasze losy i Waszą przyszłość. Jako policjanci i funkcjonariusze służb w stanie spoczynku, Wasze starsze Koleżanki i Wasi starsi Koledzy a często przyjaciele wiemy, co to poczucie obowiązku wynikającego z roty ślubowania i nakaz wypełniania zadań służbowych, w tym związanych z przywracaniem naruszonego porządku publicznego.

28. Społeczeństwo was osądzi. https://wyborcza.pl/7,75398,26203763,do-policji-spoleczenstwo-was-osadzi.html?fbclid=IwAR0vcqcyERWsEfDCI3SFHu9vX72zI0Fm-PTYG6yFXy5klRqOXpK0wsmRC7Q. “Społeczeństwo was osądzi”. Emerytowani policjanci apelują do młodszych kolegów. Wojciech Czuchnowski, 12 sierpnia 2020. Dramatyczny apel do policjantów wystosowała Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych: “Bierzecie odpowiedzialność za swoje czyny. Kiedyś każdy stanie w obliczu społecznego osądu, zdając sprawę z tego, co czynił w imieniu Polskiego Państwa.” Po ubiegłotygodniowych wydarzeniach na ulicach Warszawy, federacja skupiająca emerytowanych funkcjonariuszy służb, ostrzega młodszych kolegów przed odpowiedzialnością, którą mogą ponieść za naruszanie prawa i polityczną nadgorliwość. “Z zaniepokojeniem obserwujemy, pokazywane w ostatnich dniach w środkach masowego przekazu, liczne przykłady działań nieprofesjonalnych, z nadużywaniem wobec demonstrantów środków przymusu bezpośredniego, w tym siły fizycznej w postaci technik obezwładniania. Według relacji naocznych świadków tych zdarzeń, w tym posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz nagrań stacji TV, na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie policjanci zachowywali się wyjątkowo brutalnie wobec uczestników pokojowej manifestacji, w większości młodych ludzi, protestujących przeciw decyzji sądu o aresztowaniu aktywistki LGBT. Według świadków były przypadki bezzasadnego przyduszania protestujących do ziemi i wyciągania ich z tłumu. Nie było natomiast woli rozwiązania tej sytuacji w sposób bezkonfliktowy” – czytamy w apelu podpisanym przez szefa FSSM, Zdzisława Czarneckiego. Wg FSSM “wydarzenia ostatnich dni, a w szczególności działania policji w trakcie piątkowych manifestacji będących skutkiem zatrzymania jednej z aktywistek społeczności LGBT, napawają nas troską nie tylko o przestrzeganie zasad państwa prawa, ale także o Wasze losy i Waszą przyszłość”. “Doszło do obniżenia z trudem budowanego zaufania”. Federacja przypomina, że “Policja jako umundurowana i uzbrojona formacja ma służyć społeczeństwu i chronić bezpieczeństwo ludzi. Powinna to czynić w duchu apolityczności, która niestety nie ma wystarczającego oparcia w obowiązującym prawie. Powinna się jednak przejawiać w postawach, których źródłem są ‘Zasady etyki zawodowej policjanta’ jako wyznacznik postaw moralnych w wykonywaniu zawodu policjanta i jego służebnej roli wobec społeczeństwa. Odnajdujemy tam wskazanie, że ‘Postępowanie policjanta w kontaktach z ludźmi powinna cechować życzliwość oraz bezstronność wykluczająca uprzedzenia rasowe, narodowościowe, wyznaniowe, polityczne, światopoglądowe lub wynikające z innych przyczyn”. Autorzy apelu podkreślają: “Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest prawem najwyższym. Preambuła do niej przypomina, że została ustanowiona z myślą o gorzkich doświadczeniach z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej Ojczyźnie łamane’. Wolność zgromadzeń publicznych była jedną z najważniejszych wolności, o którą walczyła w czasach opresji demokratyczna opozycja i ruch ‘Solidarności’. Federacja po raz kolejny mówi, że w ostatnich latach doszło do “dramatycznego obniżenia, z tak wielkim trudem budowanego po 1990 r., zaufania społecznego do policji”. Przyznaje, że: “w sytuacji agresji ze strony demonstrantów i zastosowania przez nich przemocy lub realnej groźby jej użycia, policjanci mogą, a nawet muszą podjąć działania w celu zapobieżenia zakłóceniom porządku publicznego, popełnianiu przestępstw albo ochrony praw i wolności innych osób.” I pyta: “Czy jednak w tym przypadku przesłanki te zaistniały?”. “Zmiana władzy prędzej czy później nastąpi” Przemoc to ostateczność, czytamy w apelu: “Policjanci mają obowiązek reagowania na łamanie prawa. Należy jednak zachować roztropność, działać racjonalnie i proporcjonalnie do zagrożenia, stopniować środki represyjne, a w pierwszej kolejności korzystać z narzędzi perswazji. Środki przymusu bezpośredniego, a szczególnie siła fizyczna, to ostateczność”. Federacja, która od lat broni funkcjonariuszy ukaranych przez PiS “dezubekizacją”, ostrzega policjantów, by nie niszczyli dorobku ostatnich lat: “Ciężko pracowaliśmy nad stworzeniem pozytywnego wizerunku policji. Nasza służba przypadła na trudny okres transformacji ustrojowej lat 90-ych. Z naszym udziałem polska policja z siłowej zmieniła się w formację ochronną, działającą na rzecz społeczeństwa. Służba w nieprzyjaznym otoczeniu społecznym jest dramatem. My to wiemy. Obyście Wy nie musieli tego doświadczać. Pamiętajcie, zmiana władzy wcześniej czy później nastąpi. Służąc społeczeństwu wykonujcie zlecone Wam zadania służbowe zgodnie z przepisami prawa, z jego duchem i zdrowym rozsądkiem. Nie zapominajcie o zasadach zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wczuwajcie się w emocje ludzi i starajcie się je rozumieć”. “Miejcie na uwadze Waszą przyszłość” Zdaniem FSSM “za ostatnie bulwersujące działania policji odpowiedzialna jest niewielka stosunkowo liczba funkcjonariuszy i ich decydentów. Ale te negatywne zachowania, utrwalone przez kamery oraz potwierdzone zeznaniami świadków, psują niestety obraz całej formacji policyjnej w oczach społeczeństwa, niezależnie od tego, że olbrzymia większość policjantów, jak wierzymy, od takich zachowań się zdecydowanie odcina”. Za nadgorliwość nielicznych, mogą jednak zapłacić wszyscy policjanci. Dlatego Federacja pisze: “Miejcie na uwadze Waszą przyszłość. Niech nie spotka Was taki los, jaki dotknął tysiące byłych policjantów i funkcjonariuszy służb, Waszych starszych Koleżanek i Kolegów. Bez wykazania jakiejkolwiek winy oraz bez wyroku sądu, zostali pozbawieni należnych im świadczeń emerytalnych i zepchnięci na skraj ubóstwa. Zdecydowała o tym wola polityczna partii obecnie rządzącej, podszyta chęcią irracjonalnej i niczym nie usprawiedliwionej zemsty. Niedopuszczalna w demokratycznym państwie prawa odpowiedzialność zbiorowa stała się faktem. Pamiętajcie! Bierzecie odpowiedzialność za swoje czyny. Kiedyś społeczeństwo musi dokonać koniecznych rozliczeń i każdy stanie w obliczu Jego osądu, zdając sprawę z tego, co czynił w imieniu Polskiego Państwa.”

29. Przez ostanie 30 lat to jedynie przedstawiciele NSZZ Policjantów potrafili publicznie prezentować krytyczne stanowiska wobec strony rządowej i służbowej.                            https://www.nszzpwlkp.pl/aktualnosc,7505,0.htm. 14.08.2020.Przewodniczący ZW NSZZ P odpowiada na Apel FSSM RP!. Stanowisko z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie Apelu Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP z dnia 11 sierpnia br. Działając w imieniu i upoważnienia ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego, pragnę wyrazić swoje zaniepokojenie odnośnie Apelu skierowanego do czynnych policjantów, którzy dzisiaj z narażeniem życia i zdrowia przy dużych brakach kadrowych niosą pomoc osobom potrzebującym, gwarantując  stabilność Państwa. Przez ostanie 30 lat to jedynie przedstawiciele NSZZ Policjantów potrafili publicznie prezentować krytyczne stanowiska wobec strony rządowej i służbowej, co wiązało się dla nich z wieloma „konsekwencjami” w służbie i pracy społecznej. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że Związek zawsze robił i wszystko nadal czyni, aby nasza formacja była apolityczna.

30. Najsłynniejsza polska funkcjonariuszka – Cześć jej pamięci.                                 https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/88733,Najslynniejsza-polska-funkcjonariuszka.html. Najsłynniejsza polska funkcjonariuszka, data publikacji 24.07.2013. Była pierwszą milicjantką w powojennej Warszawie. Kierowała ruchem przy największych arteriach stolicy: pl. Trzech Krzyży, pl. Teatralnym, przy skrzyżowaniu ulicy Bednarskiej, przy Krakowskim Przedmieściu, ulicy Żelaznej, a także przy pl. Bankowym. Co by tu nie mówić, Pani Leokadia Krajewska, dzięki pogodzie ducha i nieodpartemu urokowi, podbiła serca nie tylko jako milicjantka, ale również jako kobieta.

/…/  ! Cześć jej pamięci – Pani Leokadia Krajewska represjonowana ustawą z 16 grudnia 2020 roku zmarła w sierpniu 2020 roku – żyła 92 lata.

Wszystkich czytelników, którzy doszli aż do końca artykułu informujemy, że jesteśmy organizacją pożytku publicznego /OPP/. Jesteśmy uprawnieni do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok. Każdy z Państwa może wesprzeć naszą organizację – szczegóły tutaj: Zobacz jak przekazać, rozlicz już dziś w usłudze Twój e-PIT.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)