• Zarząd Główny SEiRP

  • ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  • 22 601 29 13
Odznaka polskiej Policji

Wielkość liter:

Kontrast:

Przekaż 1,5 podatku na rzecz SEiRP - zobacz jak przekazać

Infoteka 31

Przegląd mediów – 11. 02. 2020 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska.

1. Trybunał Konstytucyjny nie jest wyrocznią dla sądów.               https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/641663,trybunal-konstytucyjny-nie-jest-wyrocznia-dla-sadow.html?fbclid=IwAR2k6OKM_KNWVmbHADphm5vj4TTqQkrUOzui1V6ZgeV8IciAqAnYV1kr5e4 autor: Ewa Maria Radlińska 23.08.2012. Gdy sąd powszechny oparł wyrok na wykładni Trybunału Konstytucyjnego, Sąd Najwyższy i tak go uchyli, jeżeli ma odmienną linię orzecznictwaSądy mają dziś kłopot, interpretację którego z najwyższych organów zastosować przy wyrokowaniu, a prawnicy – którą interpretacją się sugerować, żeby wygrać sprawę dla klienta. /…/ – Należy jednak pamiętać, że TK wraz z wejściem w życie konstytucji w 1997 r. utracił prawo do ustalania powszechnie obowiązującej wykładni ustaw – przypomina prof. Marek Chmaj, konstytucjonalista ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

2. Rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym – 17 marca 2020 r.                https://trybunal.gov.pl/postepowanie-i-orzeczenia/wokanda/art/10961-emerytury-i-renty-bylych-funkcjonariuszy-pelniacych-sluzbe-na-rzecz-totalitarnego-panstwa. W dniu 17 marca 2020 o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpozna sprawę sygn. akt P 4/18 w sprawie pytań prawnych Sądu Okręgowego w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych. Dowiedzieliśmy się o tym w dniu 6 lutego 2020 roku ze strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego. Więcej informacji na naszej stronie: https://www.seirp.pl/17_03_2020_-rozprawa-w-trybunale-konstytucyjnym

3. Ustawa dezubekizacyjna wychodzi z zamrażarki.                              https://wyborcza.pl/7,75398,25673296,ustawa-dezubekizacyjna-wychodzi-z-zamrazarki-w-koncu-zajmie.html. Ustawa dezubekizacyjna wychodzi z zamrażarki. Jakub Łukaszewski 6 lutego 2020. 17 marca Trybunał Konstytucyjny zajmie się ustawą dezubekizacyjną. Obradom TK przewodniczyć będzie prezes Julia Przyłębska. Ustawa dezubekizacyjna obowiązuje od 1 października 2017r. Zakłada obniżki emerytur funkcjonariuszy służb i policjantów, którzy choć jeden dzień przepracowali w Służbie Bezpieczeństwa, instytucji podlegającej komunistycznemu MSW lub w specsłużbach MON. Nie ma znaczenia, że po weryfikacji przeszli do pracy w Urzędzie Ochrony Państwa, policji czy innych służbach mundurowych. Sprawa leży w Trybunale od lutego 2018 r. Pytanie prawne skierował do niego Sąd Okręgowy w Warszawie.

4. Wiemy, kiedy TK zajmie się ustawą dezubekizacyjną. https://wpolityce.pl/polityka/485897-wiemy-kiedy-tk-zajmie-sie-ustawa-dezubekizacyjna opublikowano 6 lutego. Wiemy, kiedy TK zajmie się ustawą dezubekizacyjną. Sprawa zostanie rozpatrzona przez Trybunał w pełnym składzieNa 17 marca Trybunał Konstytucyjny wyznaczył termin rozpoznania sprawy pytania warszawskiego sądu okręgowego dotyczącego tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Trybunał rozpatrzy tę sprawę w pełnym składzie. /…/ as/PAP

5. Historyk z IPN publicznie snuł marzenia o mordowaniu lewicowców. https://strajk.eu/ipn-muszynski-szarek/?fbclid=IwAR0MoYRPkOjr5r0y-3qnC-KGsfV7lIo9lKzA0MxGhSe968_I8Zqg9mdgWrg. Historyk z IPN publicznie snuł marzenia o mordowaniu lewicowców. Szef Instytutu: to prywatne pisanie na urlopie. Małgorzata Kulbaczewska-Figat 04/02/2020. Na początku grudnia ubiegłego roku Wojciech Muszyński, historyk i pracownik IPN, publicznie żałował, że członków partii Razem nie można zamordować tak, jak lewicowców w Chile Pinocheta: poprzez zrzucenie do oceanu.

6. Minister blokuje skargi emerytalne byłych funkcjonariuszy, by nie dotarły do Strasburga.  https://www.prawo.pl/kadry/skargi-bylych-funkcjonariuszy-blokuje-minister-spraw-wewnetrznych,497706.html. Minister blokuje skargi emerytalne byłych funkcjonariuszy, by nie dotarły do Strasburga Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska Data dodania: 05.02.2020 Sądy powszechne nie muszą zawieszać spraw dotyczących zmniejszonych emerytur byłych funkcjonariuszy służb PRL, czekając na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Mijają już dwa lata od złożenia tego wniosku do TK, ale dopóki przy władzy jest obecna partia, Trybunał nie rozstrzygnie sporu – uważają pełnomocnicy stron skarżących.

7. Anatomia represji, bezprawia i niesprawiedliwości – do czego prowadzi polityka nienawiści.  https://wyborcza.pl/7,95891,24399687,anatomia-represji-bezprawia-i-niesprawiedliwosci-do-czego.html?fbclid=IwAR17u7sqfpF_XKK8jg9NKoDhvNjsOCutzZGYFNMDqr8OSxfHORNcv4VW_eo. Tomasz Piechowicz, 25 stycznia 2019. Patrząc na historię Polski i na obecną sytuację w kraju, mam wrażenie, że jako naród mamy w sobie jakiś gen autodestrukcji. Tak łatwo wydobyć z nas najgorsze cechy, wzajemnie skłócić, wzbudzić nienawiść, a tragiczne wydarzenia będące tego efektem są w stanie spowodować w nas tylko chwilową refleksję i krótkotrwałą potrzebę zjednoczenia oraz pojednania. Czym kończy się polityka nienawiści, pokazało ostatnie tragiczne wydarzenie w Gdańsku. W tym kontekście chciałbym przytoczyć ważne słowa wypowiedziane w trakcie uroczystości pogrzebowych brutalnie zamordowanego prezydenta Gdańska śp. Pawła Adamowicza, które padły z ust dominikanina ojca Ludwika Wiśniewskiego (…) trzeba skończyć z nienawiścią i nienawistnym językiem, trzeba skończyć z pogardą, z bezpodstawnym oskarżaniem innych (…).

8. NSA ostro o dezubekizacji. “Odpowiedzialność zbiorowa”. https://www.onet.pl/?utm_source=www.facebook.com_viasg_wiadomosci&utm_medium=social&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=127234cc-21c5-4430-a53b-4b48b9b16219&sid=b177a2c9-166f-4113-9b28-185bbe554807&utm_v=2. – Nie ma w polskiej tradycji zasady odpowiedzialności zbiorowej charakterystycznej dla reżimów – takie uzasadnienie wyroku, który zapadł w grudniu, opublikował Naczelny Sąd Administracyjny. “Gazeta Wyborcza” pisze, że jeszcze żaden sąd tak ostro o ustawie dezubekizacyjnej się nie wypowiedział.

9. Andrzej Kapkowski – Mściwe prawo. https://www.tygodnikprzeglad.pl/msciwe-prawo/Ustawy o takich skutkach jeszcze w III RP nie było – 59 funkcjonariuszy emerytów po decyzji o zmniejszeniu świadczeń zmarło na zawał lub udar albo popełniło samobójstwo. Prawno – politycznym wyróżnikiem pisowskiej ustawy dezubekizacyjnej z 16.12.2016 r. jest fakt złamania przez nią obowiązującej w systemach demokratycznych zasady nienaruszania praw nabytych i niestosowania odpowiedzialności zbiorowej. Ustawa ma również wyjątkowe aspekty społeczno – moralne bowiem jej powstanie poprzedzała bardzo zjadliwa, nienawistna propaganda przedstawiająca środowisko służby bezpieczeństwa jako wyzutych z sumienia oprawców i zdrajców ojczyzny. W kampanii tej aktywnie uczestniczyli członkowie rządu, posłowie PIS, usłużni historycy i publicyści, co nadało ustawie dziejowy wymiar.

10. Rząd PiS odebrał wdowie policyjną rentę.                             https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,25657051,rzad-pis-odebral-wdowie-policyjna-rente-sad-to-naruszenie.html. Rząd PiS odebrał wdowie policyjną rentę. Sąd: To naruszenie zasady ochrony zaufania demokratycznego państwa. Marcin Pietraszewski 3 lutego 2020. MSWiA, w ramach ustawy dezubekizacyjnej, odebrało pani Ewie z Katowic policyjną rentę rodziną. Sąd uchylił właśnie tę decyzję. Uznał ją za sprzeczną z konstytucją oraz naruszającą ochronę zasady zaufania demokratycznego państwa prawa. – Nie wykazano, że mąż kobiety zwalczał opozycję, Kościół czy związki zawodowe – podkreślił sąd w Katowicach.

11. Fatalne słowa prezydenta. https://passent.blog.polityka.pl/2017/05/01/fatalne-slowa-prezydenta/. Daniel Passent 1.05.2017 poniedziałek. Prezydent Duda, który obiecał być prezydentem wszystkich Polaków, powiedział coś, co budzi głęboki sprzeciw i co przeczytałem z głębokim smutkiem. Oto słowa Andrzeja Dudy: „Ci, którzy są potomkami zdrajców, nigdy nie będą chcieli tego przyznać. Będą walczyli z prawdą historyczną. Miejmy świadomość tego, że dzieci i wnuki zdrajców Rzeczypospolitej, którzy tutaj walczyli o utrzymanie sowieckiej dominacji nad Polską, zajmują wiele eksponowanych stanowisk. W różnych miejscach – w mediach, w biznesie. Oni nigdy nie będą chcieli się zgodzić, by prawda o wyczynach ich ojców, dziadków i pradziadków zdominowała polska narrację historyczną. Będą zawsze przeciwko temu walczyli. I w tym znaczeniu tej jedności nie będziemy mieli nigdy”.

12. Prawda według Zielińskiego. https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=5D60C6FEOdpowiedź na interpelację nr 8409 w sprawie tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński. /…/ „Przechodząc do pozostałych kwestii podniesionych w niniejszej interpelacji uprzejmie informuję, że w lipcu 2016 roku projekt omawianej ustawy został przekazany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych. Jednocześnie ww. projekt (w wersji z dnia 12 lipca 2016 roku) zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt został udostępniony także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. Przedmiotowy projekt przekazano do następujących partnerów społecznych: Rada Dialogu Społecznego, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacja „Lewiatan”, Business Centre Club – Związek Pracodawców oraz Związek Rzemiosła Polskiego.”

Komentarz Biura ZG SEiRP – To wszystko prawda, z tym tylko, że projekt o którym mowa zarzucono, a raczej podmieniono i procedowano całkowicie odmienny, którego nie konsultowano – UD103 z 24 listopada 2016 roku – https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/r2453,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-zaopatrzeniu-emerytalnym-funkcjonariuszy-Polic.html

13. Z niepokojem obserwuję stan zdrowia mojej Żony. https://swiatowid.org/aktualnosci/list-naszego-kolegi-represjonowanego-oficera-wywiadu/. Wystąpienie naszego kolegi. Minęło już ponad 10 lat od głosowania nr. 30 w Sejmie, w dniu 19 grudnia 2008 roku o godz.11.16 nad wprowadzeniem ustawy, którą dalej będę nazywać represyjną, a tę z 2016 roku – zbrodniczą. Za przyjęciem ustawy represyjnej wbrew zasadzie LEX RETRO NON AGIT, czyli prawo nie działa wstecz, głosowało 203 posłów PO i 150 PiS. Jedynie 37 posłów lewicy i 3 PSL było przeciwnych. Za to bardzo im dziękuję!

14. Uchwalane w tym Sejmie ustawy mają swoje tragiczne skutki, także te śmiertelne.  https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/616183,rozenek-lewica-pis-zyczenia-noworoczne-wywiad.html?fbclid=IwAR2iTzTFCWO0nt070IQ0pAuVXoQYbgEYyLZbQK5q4ZnpWVryAv-BlxFkokgRozenek: Życzę PiS na Nowy Rok, aby przestali krzywdzić ludzi [rozmowa]. Grzegorz Kowalczyk, 22.12.2019. Ewidentnie widać, że Prawo i Sprawiedliwość zaostrza swój kurs. Zapewne do wyborów prezydenckich będzie to jeszcze robione w białych rękawiczkach, ale potem PiS już nie będzie się wahał – mówi w rozmowie z dziennik.pl Andrzej Rozenek z Lewicy. Czego życzyłby pan rządzącym w przyszłym roku?. Niestety nie mam nic pozytywnego do powiedzenia. Mam natomiast tylko jedno życzenie dla partii rządzącej – chciałbym, aby przestała krzywdzić ludzi i przejawiała więcej empatii względem tych, których uważa za swych wrogów. Prawo i Sprawiedliwość powinno zreflektować się na przykład w kwestii ustawy represyjnej, która dotknęła byłych funkcjonariuszy służb mundurowych. Jest ona niesprawiedliwa, haniebna i szkodliwa społecznie.

15. Tadeusz Mazowiecki – Weryfikacja odcedziła winnych brutalnych represji wobec opozycji demokratycznej i Kościoła, a równocześnie dała nową szansę tym, którzy do gruntu zrozumieli obowiązek lojalności wobec nowego, suwerennego i demokratycznego państwa. https://wpolityce.pl/m/polityka/154620-najwazniejsi-politycy-iii-rp-pozegnali-krzysztofa-kozlowskiego-potrzebowala-go-polska-mysle-ze-on-to-dobrze-zrozumial. Najważniejsi politycy III RP pożegnali Krzysztofa Kozłowskiego. “Potrzebowała go Polska. Myślę, że on to dobrze zrozumiał”. opublikowano: 5 kwietnia 2013. /…/ Jak podkreślił w homilii bp Grzegorz Ryś, Krzysztof Kozłowski miał “pasję poznawania ludzi, bez ocen, bez łatwego osądu?. Taki był, takie było jego życie i działanie przy Okrągłym Stole i w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Ale i taka była jego wcześniejsza droga w “Znaku” i w “Tygodniku Powszechnym” – powiedział biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. Jak podkreślił, Krzysztof Kozłowski był jednym z tych, którzy po przełomie 1989 r. chcieli budować Polskę “bez nienawiści i chęci odwetu” i jako minister nie sięgnął po metody poprzedników. B. premier Tadeusz Mazowiecki podkreślał zasługi i skromność Krzysztofa Kozłowskiego, filozofa i intelektualisty, któremu w kierowanym przez siebie rządzie powierzył tekę ministra spraw wewnętrznych. Nie czuję się winny wobec “Tygodnika Powszechnego”, że zabrałem mu wtedy Krzysztofa. Potrzebowała go Polska. Myślę, że on to dobrze zrozumiał i ta świadomość dawała mu siłę, gdy znalazł się najpierw sam jeden w resorcie, który miał rozminowywać – powiedział Mazowiecki. Według Mazowieckiego Kozłowski polubił pracę w MSW i UOP, szanował funkcjonariuszy i sam był przez nich szanowany. Weryfikacja odcedziła winnych brutalnych represji wobec opozycji demokratycznej i Kościoła, a równocześnie dała nową szansę tym, którzy do gruntu zrozumieli obowiązek lojalności wobec nowego, suwerennego i demokratycznego państwa – mówił Mazowiecki o zmianach wprowadzonych w służbach specjalnych przez Kozłowskiego.

16. List do senatora Marka Borowskiegohttps://www.facebook.com/pages/category/Legal/NIE-dla-obni%C5%BCania-emerytur-mundurowych-1777736369171619/NIE dla obniżania emerytur mundurowych. /…/ Piszę do Pana, ponieważ uważam, że żaden przyzwoity człowiek nie powinien milczeć wobec dokonywanego przez władzę niszczenia ludzi w imię realizacji obsesyjnej nienawiści pomysłodawcy tzw. ustawy dezubekizacyjnej i „wymierzania kary” obniżenia emerytury tysiącom ludzi, którym nie zarzuca się żadnej winy. Problemu tego większość polityków niestety boi się podejmować ze zwykłego konformizmu, ale też z niewiedzy.

17. Mamy rację, że obniżamy emerytury.                  https://www.polskieradio24.pl/130/8356/Artykul/2450820,Mamy-racje-ze-obnizamy-emerytury-Posel-Solidarnej-Polski-o-tzw-ustawie-dezubekizacyjnej. “Mamy rację, że obniżamy emerytury”. Poseł Solidarnej Polski o tzw. ustawie dezubekizacyjnej, ostatnia aktualizacja:07.02.2020. – Mam nadzieję, że 17 marca br. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie sprawę zamknie i będziemy dalej zajmowali się budowaniem suwerennego państwa w obszarach, które nie zostały jeszcze zdekomunizowane – powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister rozwoju Janusz Kowalski (Solidarna Polska). Gościem audycji “Dwie Strony” była również Katarzyna Piekarska (Koalicja Obywatelska).

18. Bandytów trzeba osądzić, ale praw przyznanych bronimy.                          https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Polityka/Wlodzimierz-Czarzasty-o-dezubekizacji-Bandytow-osadzic-bronimy-praw-nabytych. Lewica dąży do przywrócenia wyższych emerytur byłym funkcjonariuszom, po tym jak zostały „obcięte” po tzw. ustawie dezubekizacyjnej. PiS, które uchwaliło nowe prawo, ocenia tę inicjatywę za „haniebną” i „obraźliwą”. Włodzimierz Czarzasty odpowiada: „Bandytów trzeba osądzić, ale praw przyznanych bronimy”.

19. Interpelacja nr 1561 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie niestosowania przez dyrektora ZER MSWiA art. 33 ust. 1 i 4 tzw. ustawy zaopatrzeniowej. https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=1561&view=nullInterpelacja nr 1561 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie niestosowania przez dyrektora ZER MSWiA art. 33 ust. 1 i 4 tzw. ustawy zaopatrzeniowej w wersji ustalonej przez ustawę z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zgłaszający: Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Tomasz Siemoniak Data wpływu: 20-01- 2020

20. Trzeba przywrócić im godność. https://www.tvp.info/46294910/trzeba-przywrocic-im-godnosc-biedron-chce-emerytur-dla-bylych-funkcjonariuszy-prl. „Trzeba przywrócić im godność”. Biedroń chce emerytur dla byłych funkcjonariuszy PRL. mk, mnie 21.01.2020. Jedną z pierwszych moich inicjatyw jako prezydenta będzie przywrócenie godności tym wszystkim, którym ją odebrano – podkreślił kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń. Europarlamentarzysta mówił o emeryturach dla byłych funkcjonariuszy PRL.

21. Nie ma w polskiej tradycji zasady odpowiedzialności zbiorowej charakterystycznej dla reżimówhttps://wyborcza.pl/7,75398,25663071,nsa-ostro-o-dezubekizacji-to-odpowiedzianlosc-zbiorowa.html#S.main_topic-K.C-B.1-L.1.duzy. Naczelny Sąd Administracyjny ostro o dezubekizacji: to odpowiedzialność zbiorowa Leszek Kostrzewski, Wojciech Czuchnowski 4 lutego 2020. Przełomowe orzeczenie NSA o ustawie dezubekizacyjnej: “Nie ma w polskiej tradycji zasady odpowiedzialności zbiorowej charakterystycznej dla reżimów” – jeszcze żaden sąd tak ostro nie wypowiedział się o ustawie PiS, która zbiorowo obniżyła świadczenia 40 tys. emerytów i rencistów. /dot. wyroku publikowanego na naszej stronie: https://www.seirp.pl/orzeczenia-naczelnego-sadu-administracyjnego 6. I OSK 2114/19 – Wyrok NSA z 12.12.2019r. (https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/E2C7D69FA5)/

22. Beka Beaty Kempy. https://polityczek.pl/uncategorised/12430-prymitywna-umyslowosc-i-wrazliwosc-zegadlo-o-kempie“prymitywna umysłowość i wrażliwość”. Zegadło o Kempie, 10 lutego 2020. Poeta Marcin Zegadło skrytykował europosłankę Prawa i Sprawiedliwości Beatę Kempę za jej wypowiedź na temat partnera Roberta Biedronia. Kempa na konwencji Solidarnej Polski postanowiła zadrwić ze związku Roberta Biedronia z Krzysztofem Śmiszkiem. – Panie Biedroń, widzimy jak pan i kandydatka na pierwszą damę, radośnie oklaskujecie ataki na Polskę – mówiła polityczka zjednoczonej prawicy. /…/ … Beata Kempa widzi w partnerze Roberta Biedronia „pierwszą damę”, ponieważ jest prymitywną homofobką uprawiającą ordynarną i chamską odmianę homofobii. Kojarzy osobę homoseksualną wyłącznie w taki sposób, jaki podsuwa jej prymitywna umysłowość i wrażliwość. /…/ Więc warto, żeby wyborcy tej partii, jak również zwolennicy polskiej prawicy zastanowili się przez chwilę, czy rzeczywiście są pewni, że mają wpływ na to, czy ich dzieci będą homo, czy heteroseksualne. Ponieważ wydaje mi się, że nie mają na to żadnego wpływu. A zdaje się, że posłanka Kempa lubi zrobić sobie z czyjejś orientacji seksualnej publiczną bekę. Na dodatek w niewybrednym stylu. Co gorsze, nie widzi w tym kompromitacji. A to już jest równie żałosne, co smutne. Ale taką sobie Polskę wybraliśmy i taką Polskę mamy. Zobaczymy jak długo ten domek z kart postoi.

23. Beata Kempa porównała działania opozycji do konfederacji targowickiej.       https://www.wprost.pl/kraj/10296613/kempa-o-partnerze-biedronia-kandydatka-na-pierwsza-dame-smiszek-odpowiada.html. Kempa o partnerze Biedronia: Kandydatka na pierwszą damę. Śmiszek odpowiada. W trakcie konwencji Solidarnej Polski w Warszawie głos zabrała m.in. Beata Kempa. Europosłanka wypowiedziała się m.in. na temat Roberta Biedronia i jego partnera. Jej słowa skomentował Krzysztof Śmiszek. Europosłanka PiS poświęciła sporą część swojego przemówienia reformie wymiaru sprawiedliwości. Beata Kempa porównała działania opozycji do konfederacji targowickiej.

24. Mowa nienawiści – nowy poziom. https://monitorkonstytucyjny.eu/archiwa/12503. Grzegorz Gała: Mowa nienawiści – nowy poziom 10/02/2020/…/ Mowa nienawiści szerzona w majestacie Państwa czy religii rodzi rzesze fanatycznych wyznawców, którzy służąc wierze lub patriotyzmowi gotowi będą nawet zabić za sprawę. Myślę niestety, że to już niebawem ktoś pobije znienawidzonego przedstawiciela „kasty”, albo przynajmniej samochód mu podpali. No bo pewnie takie auto to albo łapówka, albo na ludzkiej krzywdzie się dorobił! A może wreszcie ktoś odważny porządek zrobi, jak ten w 2010 roku w biurze poselskim PiS w Łodzi, albo ten w Gdańsku na światełku do nieba WOŚP….? Obym był złym prorokiem….SSO Grzegorz Gała

25. Ustawa dezubekizacyjna. Sądy apelacyjne nie czekają na TK.                               https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1449335,ustawa-dezubekizacyjna-wyroki-sadow-apelacyjnych.html?fbclid=IwAR3em41vKevkfTr-FC074MzKWRR2tQa_Lt4hjOWAEDewPkNpWVp9H0D-gCY. autor: Paulina Nowosielska, 20.01.2020. Warszawska apelacja uchyliła serię postanowień o zawieszeniu postępowań wydanych wcześniej przez stołeczny sąd okręgowy. Chodzi o sprawy byłych funkcjonariuszy służb PRL. To radykalna zmiana dotychczasowego podejścia.

26. Sąd Apelacyjny w Warszawie uchyla zawieszenie postępowania ws. dezubekizacji. https://www.rp.pl/Mundurowi/302049957-Sad-Apelacyjny-w-Warszawie-uchyla-zawieszenie-postepowania-ws-dezubekizacji.html?fbclid=IwAR3Ke3MbQ9GHonBi4mL4FPPGSG12NKUZiCLJthl9Gkx-ga9pL23a2TWCwrY . jaga Aktualizacja: 04.02.2020. Sąd Apelacyjny w Warszawie uchylił postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczące zawieszenia postępowania w sprawie o obniżenie emerytury w wyniku tzw. ustawy dezubekizacyjnej.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)