• Zarząd Główny SEiRP

  • ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  • 22 601 29 13
Odznaka polskiej Policji

Wielkość liter:

Kontrast:

Roczne sprawozdanie merytoryczne SEiRP jako OPP za rok 2021

1. Roczne sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych jako Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2021

(Pobierz dokument: Roczne sprawozdanie OPP)

2. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne SEiRP za 2021 rok, jako organizacji pożytku publicznego

Zarząd Główny SEiRP na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2022 r., na podstawie § 17 ust. 6 pkt. 16 Statutu Stowarzyszenia, zatwierdził sprawozdanie finansowe i merytoryczne SEiRP za 2021 rok, jako organizacji pożytku publicznego. (Pobierz dokument: Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP)

3. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP

(Pobierz dokument: Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP)

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)