• Zarząd Główny SEiRP

  • ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  • 22 601 29 13
Odznaka polskiej Policji

Wielkość liter:

Kontrast:

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych złożyło wnioski o dopuszczenie do postępowań administracyjnych przed NSA i WSA w Warszawie, a także pisma dot. wstąpienia do postępowania o wysokość emerytury.

  1. Wniosek do NSA o dopuszczenie SEiRP do udziału w postępowaniu administracyjnym sygn. akt NSA II OSK 794-19 – 22 lipca 2020r.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)