• Zarząd Główny SEiRP

 • ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
 • 22 601 29 13
Odznaka polskiej Policji

Wielkość liter:

Kontrast:

Przekaż 1,5 podatku na rzecz SEiRP - zobacz jak przekazać

Wyroki wraz z uzasadnieniem Sądu Okręgowego w Warszawie (ul. Płocka 9) w sprawach odwołań od obniżonych świadczeń

Prezentujemy pozytywne wyroki Sądu Okręgowego w Warszawie wydane w sprawach odwołań od decyzji obniżających emerytury i renty rodzinne. Wyroki zostały wydane w okresie od 1 lipca do 15 sierpnia 2020 roku przez następujących sędziów: sędzia SO Małgorzata Kornaszewska-Kostaniak, sędzia SO Artur Fryc, sędzia SO Grzegorz Kochan, sędzia SO Dorota Czyżewska, sędzia SO Rafał Młyński.

 1. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 22 lipca 2020 roku, sygn. akt. XIII 1U 14956/18- emerytura policyjna – SSO Dorota Czyżewska,
 2. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 15 lipca 2020 roku, sygn. akt. XIII 1U 18628/18  – emerytura policyjna – SSO Małgorzata Kornaszewska-Kostaniak,
 3. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11 sierpnia 2020 roku, sygn. akt.  XIII 1U21016/18 – emerytura policyjna współp.z Kościołem– SSO Grzegorz Kochan,       
 4. Wyrok SO w Warszawie z 11 sierpnia 2020 roku, sygn. akt.  XIII 1U 476/19 – renta rodzinna /następca prawny/ milicjant/ – SSO Małgorzata Kornaszewska- Kostaniak,
 5. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 sierpnia 2020 roku, sygn. akt. XIII 1U 3006/18 – renta rodzinna /milicjant/ – SSO Małgorzata Kornaszewska-Kostaniak,
 6. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11 sierpnia 2020 roku, sygn. akt. XIII 1U 3395/18  – renta rodzinna /strażnik więzienny/ SSO Artur Fryc,
 7. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 sierpnia 2020 roku, sygn. akt. XIII 1U 4156/18 –renta rodzinna /wartownik UB/- SSO Małgorzata Kornaszewska-Kostaniak,
 8. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 sierpnia 2020 roku, sygn. akt. XIII 1U 4306/18 – /funkcj.SG/ –  renta rodzinna – SSO Małgorzata Kornaszewska-Kostaniak,
 9. Wyrok SO w Warszawie  z 13 sierpnia 2020 roku, sygn. akt. XIII 1U 4821/18-renta rodzinna /milicjant-łączność/ SSO Małgorzata Kornaszewska-Kostaniak,
 10. Wyrok SO w Warszawie z 13 sierpnia 2020 roku, sygn. akt. XIII 1U 6363/18- renta rodzinna -/funkcjonariusz SB milicjant/ SSO Małgorzata Kornaszewska-Kostaniak,
 11. Wyrok SO w Warszawie z 11 sierpnia 2020 roku, sygn. akt. XIII 1U 6777/18 – renta rodzinna –/funkcjonariusz UB/–łączność -SSO Małgorzata Kornaszewska-Kostaniak,
 12. Wyrok SO w Warszawie z 11 sierpnia 2020 roku, sygn. akt. XIII 1U 7747/18 – renta rodzinna -/funkcjonariusz SB –policjant/ – SSO Małgorzata Kornaszewska-Kostaniak,
 13. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11 sierpnia 2020 roku, sygn. akt. XIII 1U 9396/18, – renta rodzinna  /milicjant/ SSO Grzegorz Kochan
 14. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z  11 sierpnia 2020 roku, sygn. akt. XIII 1U 10781/18 – renta rodzinna – /milicjant/ SSO Grzegorz Kochan
 15. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11 sierpnia 2020 roku, sygn. akt. XIII 1U 12775/18 – renta rodzinna – /funkcjonariusz UB, SB/  SSO Grzegorz Kochan,
 16. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 12 sierpnia 2020 roku, sygn. akt. XIII 1U 13169/18 – renta rodzinna – /milicjant/ – SSO Dorota Czyżewska,
 17. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11.08.2020, sygn. akt. XIII 1U 13179/18 – renta rodzinna – /funkcjonariusz UB, milicjant/ – SSO Grzegorz Kochan,
 18. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11.08.2020, sygn. akt. XIII 1U 14170/18 – renta rodzinna – /funkcjonariusz UB, SB, milicjant/ SSO Rafał Młyński,
 19. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11.08.2020, sygn. akt. XIII 1U 14782/18, – renta rodzinna – /milicjant/ – SSO Rafał Młyński,
 20. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11.08.2020, sygn. akt. XIII 1U 15640/18, renta rodzinna – /milicjant/ – SSO Dorota Czyżewska,
 21. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11.08.2020, sygn. akt. XIII 1U 16426/18 – renta rodzinna – /milicjant/ – sędzia SO Grzegorz Kochan
 22. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11.08.2020, sygn. akt.  XIII 1U 17050/18 – renta rodzinna /milicjant łączność – SB / – sędzia SO Rafał Młyński,
 23. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11.08.2020, sygn. akt.  XIII 1U 17340/18 – renta rodzinna – /milicjant / – sędzia SO Grzegorz Kochan,
 24. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11.08.2020, sygn. akt. XIII 1U 20178/18 – renta rodzinna  – /funkcjonariusz SB/ – sędzia SO Grzegorz Kochan,
 25. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11.08.2020, sygn. akt. XIII 1U 20304/18 – renta rodzinna –  /funkcjonariusz SB/ SSO Artur Fryc,
 26. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11.08.2020, sygn. akt. XIII 1U 20411/18 – renta rodzinna – /funkcjonariusz  SB/   SSO Grzegorz Kochan,
 27. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11 sierpnia 2020 roku, sygn. akt. XIII 1U 20859/18 – renta rodzinna –  /funkcjonariusz  SB/ –  SSO Artur Fryc,
 28. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11 sierpnia 2020 roku, sygn. akt. XIII 1U 20993/18 – renta rodzinna – /funkcjonariusz BOR/ – SSO Artur Fryc,
 29. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11 sierpnia 2020 roku, sygn. akt. XIII 1U 21103/18 – renta rodzinna – /milicjant/ – SSO Rafał Młyński,
 30. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11 sierpnia 2020 roku, sygn. akt. XIII 1U 21393/18  – renta rodzinna – /funkcjonariusz SB/ – SSO Grzegorz Kochan,
 31. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11 sierpnia 2020 roku, sygn. akt.  XIII 1U 21423/18 – renta rodzinna – / funkcjonariusz MBP,BOR/ –  SSO Rafał Młyński,
 32. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11 sierpnia 2020 roku, sygn. akt. XIII 1U 21588/18  – renta rodzinna – /funkcjonariusz SB / – SSO Rafał Młyński,
 33. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11.08.2020, sygn. akt. XIII 1U 22304/18 – renta rodzinna – /funkcjonariusz SB Centralny garaż/  SSO Rafał Młyński,
 34. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11 sierpnia 2020 roku, sygn. akt.  XIII 1U 22353/18 – renta rodzinna – /funkcjonariusz SB/ – SSO Dorota Czyżewska,
 35. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11 sierpnia 2020 roku, sygn. akt.  XIII 1U 22545/18 – renta rodzinna – /żołnierz WOP/ – SSO Grzegorz Kochan,
 36. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11 sierpnia 2020 roku, sygn. akt. XIII 1U 22790/18 – renta rodzinna – /milicjant – łączność/- SSO Grzegorz Kochan,
 37. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11 sierpnia 2020 roku, sygn. akt. XIII 1U 22842/18 – renta rodzinna – / funkcjonariusz UB, SB/ – SSO Rafał Młyński,
 38. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11 sierpnia 2020 roku, sygn. akt. XIII 1U 22940/18 – renta rodzinna – / funkcjonariusz SB/ – SSO Rafał Młyński,
 39. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 11 sierpnia 2020 roku, sygn. akt.  XIII 1U 23020/18 – renta rodzinna – /funkcjonariusz SB/ – SSO Grzegorz Kochan,

Poniżej wyroki wraz z uzasadnieniem Sądu Okręgowego w Warszawie wydane w listopadzie 2020r. w sprawach odwołań od decyzji obniżających emerytury, renty inwalidzkie i renty rodzinne oraz wyrok XIII 1U 723/20 w sprawie waloryzacji. Wyroki wydane zostały przez następujących sędziów: sędzia SO Małgorzata Kosicka, sędzia SO Małgorzata Kornaszewska-Kostaniak, sędzia SO Dorota Czyżewska, sędzia SO Rafał Młyński. Wyroki dotyczą m. in. osób, które pełniły służbę w: obserwacji, technice operacyjnej, wywiadzie, BOR, MBP, ochronie przemysłu, WOP, szkołach resortowych:

 1. XIII 1U 527/18 z 25 listopada 2020 r., pozytywny, emerytura, (tekst wyroku)
 2. XIII 1U 723/20 z 02 listopada 2020 r, pozytywny, renta rodzinna/waloryzacja, następstwo prawne po zmarłej, (tekst wyroku)
 3. XIII 1U 3949/18 z 13 listopada 2020 r. pozytywny, emerytura, (tekst wyroku)
 4. XIII 1U 6068/18 z 10 listopada 2020 r., pozytywny, renta rodzinna, (tekst wyroku)
 5. XIII 1U 9217/18 z 25 listopada 2020 r., pozytywny, emer./renta inw., (tekst wyroku)
 6. XIII 1U 12049/18 z 13 listopada 2020 r., emerytura, pozytywny, (tekst wyroku)
 7. XIII 1U 13968/18 z 06 listopada 2020 r., emer./renta inw., pozytywny, (tekst wyroku)
 8. XIII 1U 14839/18 z 06 listopada 2020 r., emerytura, pozytywny, (tekst wyroku)
 9. XIII 1U 15155/18 z 13 listopada 2020 r., emerytura, pozytywny, (tekst wyroku)
 10. XIII 1U 15319/18 z 10 listopada 2020 r., renta rod., pozytywny, (tekst wyroku)
 11. XIII 1U 15851/18 z 10 listopada 2020r., renta rodz., pozytywny, (tekst wyroku)
 12. XIII 1U 17648/18 z 13 listopada 2020 r., emerytura, pozytywny, (tekst wyroku)
 13. XIII 1U 18723/18 z 12 listopada 2020 r., emerytura, pozytywny, (tekst wyroku)
 14. XIII 1U 18755/18 z 19 listopada 2020 r., emerytura, pozytywny, (tekst wyroku)
 15. XIII 1U 19013/18 z 06 listopada 2020 r., emerytura, pozytywny, (tekst wyroku)
 16. XIII 1U 19794/18 z 10 listopada 2020 r., renta rodzinna, pozytywny, (tekst wyroku)
 17. XIII 1U 19881/18 z 13 listopada 2020 r., emer./renta inw., pozytywny, (tekst wyroku)
 18. XIII 1U 19888/18 z 13 listopada 2020 r., emer./renta inw., pozytywny, (tekst wyroku)
 19. XIII 1U 20185/18 z 6 listopada 2020 r., emer., pozytywny, (tekst wyroku)
 20. XIII 1U 20683/18 z 25 listopada 2020 r., emerytura, pozytywny, (tekst wyroku)
 21. XIII 1U 20729/18 z 6 listopada 2020 r., emerytura, pozytywny, (tekst wyroku)
 22. XIII 1U 21067/18 z 26 listopada 2020 r., renta rodz., pozytywny, (tekst wyroku)
 23. XIII 1U 21455/18 z 10 listopada 2020 r., emerytura, pozytywny, (tekst wyroku)
 24. XIII 1U 22791/18 z 16 listopada 2020 r., emerytura, pozytywny, (tekst wyroku)
 25. XIII 1U 22949/18 z 6 listopada 2020 r., emerytura, pozytywny, (tekst wyroku)

Wyroki wraz z uzasadnieniem Sądu Okręgowego w Warszawie wydane w grudniu 2020 r. w sprawach odwołań od decyzji obniżających emerytury, renty inwalidzkie i renty rodzinne. Wyroki wydane zostały przez następujących sędziów: sędzia SO Małgorzata Kosicka, sędzia SO Małgorzata Kornaszewska-Kostaniak. Wyroki dotyczą m. in. osób, które pełniły służbę w: archiwum S. B., MBP (oficer operacyjny), technice operacyjnej, Dep. IV (kierowca), WSW (kontrwywiad wojskowy), drukarni resortowej.

 1. XIII 1U 5249/18, z 14.12.2020 r., emerytura, pozytywny, (tekst wyroku)
 2. XIII 1U 13376/18, z 01.12.2020 r., renta rodzinna, pozytywny, (tekst wyroku)
 3. XIII 1U 14755/18, z 01.12.2020 r., renta rodzinna, pozytywny, (tekst wyroku)
 4. XIII 1U 17611/18, z 04.12.2020 r., emerytura, pozytywny, (tekst wyroku)
 5. XIII 1U 20773/18, z 04.12.2020 r., emer. /waloryz., pozytywny, (tekst wyroku)
 6. XIII 1U 22116/18, z 11.12.2020 r., emerytura, pozytywny, (tekst wyroku)

Poniżej wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 listopada 2019 roku, XIII 1U  20232/18, dot. ubezpieczonego, któremu przypisano służbę na rzecz totalitarnego państwa mimo, że pełnił ją z nakazu pracy. 

 1. XIII 1U  20232/18 z 13.11.2019r., emerytura, pozytywny, (tekst wyroku). 

Wyrok ten został zaskarżony przez Dyrektora ZER MSWiA. Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem III AUa 262/20 z 21 stycznia 2021 roku oddalił apelację Dyrektora ZER MSWiA – (tekst wyroku SA).

Negatywne dla odwołujących się wyroki wraz z uzasadnieniem i krótkim omówieniem: 

1. Sygn. akt XIII 1U 313/19 – Emerytura, Sędzia Anna Rzepkowska-Żuk, data 3 lutego 2021r. Wyrok ///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/U%20_313_2019%20wyrok.pdf Uzasadnienie ///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/U _313_2019_3 uzasadnienie.pdf. Emeryt, któremu obniżono świadczenie w 2017 r. nie odwołał się od decyzji o zmianie wysokości emerytury. Odwołanie złożył od decyzji z dnia 2 lutego 2019 r. o waloryzacji świadczenia. Sąd orzekł, że skoro emeryt nie odwołał się w 2017 r. od decyzji obniżającej świadczenie, to oznacza, że decyzję tę akceptował. Sąd stwierdził, że decyzja waloryzacyjna naliczona została prawidłowo – a więc istnieją przesłanki do oddalenia odwołania.

2. Sygn. akt XIII 1U 853/18 – Emerytura i renta inwalidzka, Sędzia Michał Jakubowski, data 21 czerwca 2021 r. Wyrok ///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/U _853_2018_6 wyrok.pdf.  Uzasadnienie ///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/U _853_2018_5 uzasadnienie.pdf. Okres służby: (1979 – 1990) – praca operacyjna i analityczna, (1990 – 2000) – UOP. Sąd stwierdził, że odwołujący pełnił służbę na rzecz totalitarnego państwa. Podkreślił, że wszystkie czynności wykonywane w ramach służby miały na celu walkę z kościołem (…). Rola kościoła, głęboko zakorzenionego w tradycji polskiej, jest nie do przecenienia w walce z reżimem komunistycznym. Fakt, że odwołujący przeszedł pozytywnie weryfikację dla byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i został zatrudniony w Urzędzie Ochrony Państwa pozostaje bez wpływu na wydane orzeczenie. Odnosząc się do „podwójnego karania” (drugie po 2010 r. obniżenie świadczeń) Sąd przywołał postanowienie SN z 19 lutego 2020 r. III UZP 11/19 – kolejna „dezubekizacja” nie narusza konstytucyjnych, ustawowych ani konwencyjnych proporcji usprawiedliwionej weryfikacji dotychczasowej wysokości niesłusznie nabytych uprawnień emerytalnych byłych funkcjonariuszy służących na rzecz państwa totalitarnego. Sąd Stwierdził, że zgodnie z wyrokiem TK z 24 lutego 2010 r. (K 6/09) ochronie nie mogą podlegać prawa niesłusznie nabyte. Sąd pominął w uzasadnieniu, że w tym samym wyroku TK doprecyzował, że uprawnienia po 1990 r. nabyte zostały słusznie. Wg Sądu z materiału dowodowego nie wynika aby służba odwołującego w UOP była wyróżniająca i pełniona z nadzwyczajnym poświęceniem dla dobra Polski – co mogłoby zatrzeć niechlubną kartę i w ten sposób zadość uczynić krzywdom wyrządzonym szeroko rozumianej opozycji demokratycznej.

3. Sygn. akt XIII 1U 20575/18 – Renta rodzinna po zmarłej funkcjonariuszce, Sędzia Michał Jakubowski, data 14 lipca 2021. Wyrok ///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/U _20575_2018_4 wyrok.pdf.Uzasadnienie///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/U_20575_2018_3 uzasadnienie.pdf. Funkcjonariuszka – okres służby: (1976 – 1983) – MO, (1983 – 1990) – Biuro Studiów SB MSW, Departament Studiów i Analiz MSW, (1989 – 2006) – brak danych. Sąd stwierdził, że żona odwołującego się pełniła służbę na rzecz totalitarnego państwa. Do zakresu obowiązków funkcjonariuszki należało m.in. systematyzowanie i uaktualnianie informacji o podziemiu i opozycji. Sąd stwierdził, że fakt pozytywnego przejścia weryfikacji byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy. Sąd uznał, że zgodnie z wyrokiem TK z 24 lutego 2010 r. (K 6/09) ochronie nie mogą podlegać prawa niesłusznie nabyte. Sąd pominął w uzasadnieniu, że w tym samym wyroku TK doprecyzował, że uprawnienia po 1990r. nabyte zostały słusznie. Sąd dodał, że nic nie stoi na przeszkodzie aby odwołujący się skorzystał z prawa do wypracowanego przez siebie świadczenia z zabezpieczenia społecznego ewentualnie kontynuował pobieranie zmniejszonej renty rodzinnej.

4. Sygn. akt XIII 1U 15460/18 – Renta rodzinna po zmarłym funkcjonariuszu, Sędzia Michał Jakubowski, data 1 września 2021 r. – dane zostaną uzupełnione w ciągu miesiąca – po ich uzyskaniu z sądu.

Opracowanie – Jolanta Domańska-Paluszak (biuro ZG SEiRP)

Wszystkich czytelników, którzy doszli aż do końca artykułu informujemy, że jesteśmy organizacją pożytku publicznego /OPP/. Jesteśmy uprawnieni do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok. Każdy z Państwa może wesprzeć naszą organizację – szczegóły tutaj: Zobacz jak przekazać, rozlicz już dziś w usłudze Twój e-PIT.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)