• Zarząd Główny SEiRP

  • ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  • 22 601 29 13
Odznaka polskiej Policji

Wielkość liter:

Kontrast:

Przekaż 1,5 podatku na rzecz SEiRP - zobacz jak przekazać

Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie Pana Józefa Kordalskiego

W dniu 2 czerwca Prezes ZG SEiRP – Antoni Duda wystąpił do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o wystąpienie do Sądu Najwyższego z kasacją wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 4 marca 2022 roku – sygn. akt III AUa 2284/21. Treść wniosku: pobierz dokument

Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w sprawie Józefa Kordalskiego

Zarząd Główny SEiRP na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2022 r., działając na podstawie § 17 ust. 6 pkt 25 Statutu Stowarzyszenia, zatwierdził decyzję Nr 8/VIII/2022 Prezydium ZG SEiRP z 6 lipca 2022 roku w sprawie pokrycia kosztów kasacji i postępowania kasacyjnego w sprawie Józefa Kordalskiego. Treść uchwały: pobierz dokument 

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)