• Zarząd Główny SEiRP

  • ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  • 22 601 29 13
Odznaka polskiej Policji

Wielkość liter:

Kontrast:

Przekaż 1,5 podatku na rzecz SEiRP - zobacz jak przekazać

Już ponad tysiąc wyroków korzystnych dla emerytów i rencistów policyjnych zapadło w wojewódzkich sądach administracyjnych w nowym stanie faktycznym wprowadzonym przepisami tzw. specustawy. Sądy powszechnie uznają za błędną wykładnię przepisów specustawy, dokonywaną przez organy Policji. Sądy wskazują, że przyjęcie za prawidłową wykładnię przepisów przejściowych zastosowaną przez organy Policji oznaczałoby akceptację dla zjawiska tzw. “wtórnej niekonstytucyjności”, które polega na tym, że ustawodawca powtarza rozwiązania normatywne uznane już raz za niekonstytucyjne. Sądy podkreślają, że na organach Policji ciąży obowiązek ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy za okres przed dniem 6 listopada 2018 r. na zasadach wynikających z przepisów ustawy o Policji w brzmieniu obowiązującym przed dniem 6 listopada 2018 r., czyli wg. zasad podanych w ustawie o Policji, w brzmieniu ukształtowanym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018 r., K 7/15.

Sądy przyjmują, że świadczeniem ekwiwalentnym za przepracowany dzień urlopu jest wynagrodzenie za jeden dzień roboczy wg. stawki uposażenia należnego policjantowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym w ostatnim dniu służby.

Niestety organy Policji w dalszym ciągu stosują obstrukcję która wydłuży dochodzenie roszczeń o kolejne miesiące. Opisuje to Kol. Jolanta Domańska-Paluszak w materiale: „Wyboista droga do wypłaty wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop”.

Ponadto prezentujemy w materiale: „NSA oddala skargi kasacyjne organów Policji”  wykaz wyroków NSA jakie zapadły w ostatnich tygodniach i zostały opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

W kolejnym zatytułowanym: „NSA – zawiesza postępowania mimo pozytywnych dla emerytów i rencistów wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych” informujemy o trudnych do zrozumienia przypadkach zawieszania postępowań przez NSA.

Na zakończenie sekwencji dot. ekwiwalentu przedstawiamy: odpowiedź jaką otrzymaliśmy od Prof. dr hab. Marka Zirk-Sadowskiego – Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 marca 2021 r. na wniosek Prezesa ZG SEiRP Antoniego Dudy z 19 marca 2021roku.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)