• Zarząd Główny SEiRP

  • ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  • 22 601 29 13
Odznaka polskiej Policji

Wielkość liter:

Kontrast:

Przekaż 1,5 podatku na rzecz SEiRP - zobacz jak przekazać

Zaniechanie ustawodawcze – i co dalej?

„Rzeczą organu policyjnego jest zatem dokonanie wyliczenia i wypłaty części należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop…” – to najczęstsza konkluzja uzasadnień wyroków sądów administracyjnych rozpatrujących skargi policjantów dotyczące wypłaty wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (pełny tekst opracowania – plik Word)

Na posiedzeniu Sejmu nr 15 dnia 24 lipca 2020 roku została uchwalona ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw. W dniu 25 sierpnia ustawę podpisał Prezydent i ustawa zacznie obowiązywać od 1 października 2020 roku.

Taka sytuacja naszym zdaniem, a co ważniejsze, w ocenie sądów administracyjnych, nie wpływa na zasadność uznania roszczenia o wypłatę wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wszystkim policjantom zwolnionym ze służby w okresie od 19 października 2001 do 6 listopada 2018 roku.

W sprawach funkcjonariuszy policji domagających się wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w kilkuset sprawach zapadły wyroki przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi korzystne dla policjantów. Co najmniej kilkanaście razy w tych sprawach  orzekał już Naczelny Sąd Administracyjny podzielając stanowisko sądów pierwszej instancji. Sądy jednoznacznie stwierdzają, że bezczynność ustawodawcy w realizacji orzeczenia Sądu Konstytucyjnego nie może oznaczać akceptacji dla takiego stanu prawnego. W sytuacji takiej z jaką mamy do czynienia, kiedy ustawodawca obowiązku tego nie zrealizował, to ciężar wykonania orzeczenia Trybunału przenosi się na sądy i inne organy stosujące prawo. Świetnie tę sytuację opisał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 31 sierpnia 2020 roku, sygn akt III SA/Kr 52/20  –  (link do tekstu wyroku).

Wszystkich czytelników, którzy doszli aż do końca artykułu informujemy, że jesteśmy organizacją pożytku publicznego /OPP/. Jesteśmy uprawnieni do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 rok. Każdy z Państwa może wesprzeć naszą organizację – szczegóły tutaj: Zobacz jak przekazać, rozlicz już dziś w usłudze Twój e-PIT.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)