• Zarząd Główny SEiRP

  • ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  • 22 601 29 13
Odznaka polskiej Policji

Wielkość liter:

Kontrast:

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdza linię orzeczniczą WSA

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, jednoznacznie potwierdza linię orzeczniczą wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawie wypłaty wyrównania ekwiwalentu

Ze szczególnym zadowoleniem informujemy, że w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych/http://orzeczenia.nsa.gov.pl/cbo/query/, zostały opublikowane kolejne wyroki sądów administracyjnych dot. skarg policjantów na decyzje /odmowy, bezczynność/ w sprawie wypłaty wyrównania ekwiwalentu. Wśród tych wyroków, na wyjątkową uwagę zasługują dwa wydane przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie, które chociaż dotyczą przewlekłości postępowania, to jednak jednoznacznie, dobitnie ugruntowują dotychczasową linię orzeczniczą  wojewódzkich sądów administracyjnych przyznających rację skarżącym policjantom w stanie spoczynku. Potwierdzają też słuszność naszego stanowiska, które przekazaliśmy Komendantowi Głównemu Policji 17 grudnia 2018 roku. Poniżej prezentujemy sentencje tych wyroków.

I. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2020 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólno-administracyjnej skargi kasacyjnej policjanta w stanie spoczynku – S.S., od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 19 czerwca 2019 r., sygn. akt IV SAB/Wr 106/19, w sprawie ze skargi S. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Miejskiego Policji […] w sprawie administracyjnej wszczętej wnioskiem policjanta z 3 grudnia 2018 roku o wypłacenie wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowyurlop dodatkowy oraz czas wolny

  1. uchylił zaskarżony wyrok;
  2.  stwierdził, że Komendant Miejski Policji […] przewlekle prowadzi postępowanie w sprawie z wniosku S. S. z dnia 3 grudnia 2018 r.;
  3.  zobowiązał Komendanta Miejskiego Policji […] do rozpoznania wniosku S. S. z dnia 3 grudnia 2018 r. w terminie 30 dni od otrzymania odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy;
  4.  stwierdził, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Komendanta Miejskiego Policji […] nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa;
  5.  w pozostałym zakresie oddalił skargę;
  6. zasądził od Komendanta Miejskiego Policji […] na rzecz S. S. kwotę 720 (siedemset dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2020 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólno-administracyjnej skargi kasacyjnej Komendanta Powiatowego Policji w […] od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 18 lipca 2019 r., sygn. akt II SAB/Op 22/19 w sprawie ze skargi P.R. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Komendanta Powiatowego Policji w […] w przedmiocie wniosku o wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i czas wolny

  1. oddalił skargę kasacyjną;
  2. zasądził od Komendanta Powiatowego Policji w […] na rzecz P.R. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego

Dotychczas nie zostały opublikowane uzasadnienia tych wyroków, dlatego prezentujemy poniżej, pod oddzielnymi linkami, pełną treść wyroków od których złożono skargi kasacyjne, w jednym przypadku policjant, a w drugim organ Policji. W obydwu przypadkach, mówiąc w telegraficznym skrócie Sąd przyznał rację policjantom.

Ponadto publikujemy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku sygn. akt III SAB Gd 24/20 z 24 kwietnia 2020 roku dotyczący policjanta zwolnionego ze służby 30 kwietnia 2019 roku, któremu dotychczas nie wypłacono ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2018 i 2019 rok, przysługujący w związku ze zwolnieniem ze służby http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/31ACFC19E7.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)