• Zarząd Główny SEiRP

  • ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  • 22 601 29 13
Odznaka polskiej Policji

Wielkość liter:

Kontrast:

Proces lustracyjny członka Stowarzyszenia

Serdeczne podziękowania dla Profesora zw. dr hab. Andrzeja Bałandynowicza

Pan Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz zgodził się pro bono reprezentować Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych w charakterze przedstawiciela organizacji społecznej w trybie art. 90 §1, §2 i §3 k.p.k.. W związku z tym, na podstawie naszego pełnomocnictwa z 9 września 2019 roku upoważniającego do reprezentowania SEiRP w Warszawie w sprawach lustracyjnych przed Sądami Karnymi wszystkich instancji, prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz został włączony przez Sąd Apelacyjny we Wrocławiu do postępowania sądowego w toczącej się sprawie lustracyjnej Pana Zdzisława Kąpy.

Za zgodą Pana Profesora i Pana Zdzisława Kąpy prezentujemy wniosek dowodowy złożony 17 października 2019 roku w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu w sprawie lustracyjnej II AKa 330/19. (link do pisma procesowego – wniosek dowodowy do SA we Wrocławiu).(link usunięty na prośbę Zdzisława Kąpy)

Nie mamy wątpliwości, że pismo procesowe sporządzone przez Pana Profesora zasadniczo przyczyniło się do pozytywnego zakończenia procesu lustracyjnego Pana Zdzisława Kąpy. (link do orzeczenia SA we Wrocławiu 17.10.2019). (link usunięty na prośbę Zdzisława Kąpy)

Panie Profesorze proszę przyjąć wyrazy wdzięczności, gratulacje i podziękowania.

Antoni Duda, Prezes ZG SEiRP

W załączniku przedstawiamy pismo skierowane do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, w którym wyjaśniliśmy na czym polega interes społeczny Stowarzyszenia uzasadniający wstąpienie naszego przedstawiciela do procesu lustracyjnego (link do uzasadnienia SEiRP). (link usunięty na prośbę Zdzisława Kąpy)

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)