• Zarząd Główny SEiRP

  • ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  • 22 601 29 13
Odznaka polskiej Policji

Wielkość liter:

Kontrast:

Infoteka 67

Infoteka nr 67. Przegląd mediów – 27. 02. 2023 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska. Kilka artykułów o Sądzie Apelacyjnym w Warszawie w którym czeka na rozpatrzenie prawie dwa tysiące naszych spraw, głównie z apelacji ZER MSWiA.

Rola Zakładu Emerytalno-Rentowego w złej praktyce

https://bractwomundurowerp.pl/faktyczna-rola-zakladu-emerytalno-rentowego-w-zlej-praktyce-przy-zastosowaniu-tzw-ustawy-z-dnia-16-grudnia-2016-roku-artykul-obowiazkowy-dla-funkcjonariuszy-i-zolnierzy/?fbclid=IwAR2f6UcCt1XOfrQStYwbrrPU3izHqO12Jl5RnsL1i7uM5KoQUE1VLbhy8V4 Rola Zakładu Emerytalno-Rentowego w złej praktyce, przy zastosowaniu tzw. ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku. artykuł obowiązkowy, dla tych z nas, którzy odchodzili ze służby, po wprowadzeniu bezprawia legislacyjnego. By prezes | 3 lutego 2023. W debacie publicznej, prowadzonej przede wszystkim na forach tematycznych, dotyczących ustawy represyjnej, ale także na oficjalnych stronach organizacji emerycko-mundurowych, toczył i toczy się spór, czy ZER realizował jedynie ”prawo”, czy też uczestniczył w systemie bezprawia. Poniżej udostępniam, notatkę członka Zespołu Prawnego Bractwa – Irka Wojewody. Osobiście nigdy, nie miałem wątpliwości, że ZER działając „nadgorliwie” i łamiąc procedury prawne, uczestniczył i uczestniczy, w systemie pogardy i bezprawia w stosunku do tych ”którym podobno służy”- czyli emerytów mundurowych. Pozwolę sobie na drobną dygresję. Około roku temu zadzwoniła do mnie pani z Zakładu Emerytalno Rentowego MSW, z propozycją umieszczenia linku ZER, na stronie Bractwa. Który jakoby miał pomóc w kontakcie z ZER-em. Odpowiedziałem, że powinna czytać treści i dostosować „ofertę”, do danej strony. Dalej powiedziałem, że nie miałbym odwagi spojrzeć w oczy represjonowanych koleżanek i kolegów, gdybym na witrynach i stronach Bractwa, umieścił link, świadczący o współpracy z tym organem. Zdania nie zmieniłem do dzisiaj. Organ emerytalno-rentowy, posiada doskonałe zaplecze tzw. prawników. Nie waha się używać wszystkich dostępnych środków, i wydawać dziesiątki milionów złotych, na pełnomocników, którzy mają tylko jeden cel – ostatecznie zniszczyć represjonowanego. Warto o tym pamiętać. A teraz zapraszam do lektury notatki Irka a następnie zanonimizowanego wyroku: […]

Nowe okoliczności i nowe dowody

https://www.adwokat-cholub.pl/warto-wiedziec/emerytury-i-renty-mundurowe/208-nowe-okolicznosci-i-nowe-dowody-art-33-ust-1-pkt-1-ustawy-emerytalnej.html „Nowe okoliczności i nowe dowody” – art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy emerytalnej. Kategoria: Emerytury i renty mundurowe. Dowód z zeznań dwóch świadków oraz dowód akt osobowych z IPN to nowe dowody w rozumieniu art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym, co umożliwia ponowne ustalanie prawa do emerytury, nawet jeśli Ubezpieczony nie odwoływał się od pierwszej decyzji obniżającej świadczenie w trybie art. 15c. (Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu, sygn. akt IV U 556/22).

Sądy mogą pomijać pozbawione mocy prawnej przepisy ustaw, jeżeli stwierdzą ich niekonstytucyjność

https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-lustracja-pytanie-prawne-pomijanie-niekonstytucyjne-przepisy-sn SN zgodnie z oczekiwaniami RPO: Sądy mogą pomijać pozbawione mocy prawnej przepisy ustaw, jeżeli stwierdzą ich niekonstytucyjność

Data: 2022-12-22

  • Rzecznik Praw Obywatelskich bierze udział w postępowaniu sądowym wytoczonym Ministerstwu Spraw Zagranicznych przez jego byłego pracownika, który domaga się przywrócenia do pracy i odszkodowania
  • Stosunek pracy powoda z MSZ wygasł z mocy prawa na podstawie przepisów z 2018 r. pozbawiających pracy w służbie zagranicznej osoby powiązane ze służbami bezpieczeństwa PRL. Zdaniem RPO przepis ten narusza przewidzianą w art. 24 Konstytucji zasadę ochrony pracy
  • Sprawa rozpatrywana jest obecnie w II instancji. Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek powoda i RPO zadał Sądowi Najwyższemu pytanie prawne, czy sąd może pominąć przepis ustawy, jeżeli uzna, że jest on niezgodny z Konstytucją, jeśli przepis ten utracił moc obowiązującą, zaś Trybunał Konstytucyjny nie jest właściwy do rozpoznania pytania prawnego sądu
  • 17 listopada 2022 r. Sąd Najwyższy rozstrzygnął zgodnie z wnioskiem RPO, że sąd może pominąć taki przepis, jeżeli uzna, że jest on niezgodny z Konstytucją

Zgodnie z art. 3 ustawy „Zmiana ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów” (nowelizacji z 2018 r.), stosunki pracy osób zatrudnionych w służbie zagranicznej oraz pracowników MSZ, placówek zagranicznych RP oraz jednostek nadzorowanych przez MSZ wygasały po 60 dniach od dnia wejścia w życie nowelizacji – jeżeli osoby te w złożonych oświadczeniach lustracyjnych potwierdziły pracę lub służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracę z nimi w latach 1944-1990.

Ponad stu sędziów protestuje po decyzji Radzika i Schaba

https://www.rp.pl/sady-i-trybunaly/art36855021-ponad-stu-sedziow-protestuje-po-decyzji-radzika-i-schaba Ponad stu sędziów protestuje po decyzji Radzika i Schaba  Sędziowie w wydanym oświadczeniu sprzeciwiają się bezprecedensowej decyzji o przeniesieniu sędzi Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Ewy Gregajtys i Ewy Leszczyńskiej-Furtak. Publikacja: 11.08.2022, mat. Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie Przemysław Radzik, działając w zastępstwie prezesa SA Piotra Schaba, poinformował sędziów II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie Ewę Gregajtys i Ewę Leszczyńską – Furtak o ich przeniesieniu do III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Zarząd „Iustitii” w swoim oświadczeniu zwrócił uwagę, że decyzja Przemysława Radzika dotyczy kluczowego z punktu widzenia interesów rządzących wydziału, zajmującego się kontrolą odwoławczą orzeczeń Sądu Okręgowego w Warszawie, dotyczących m. in. zarządzenia kontroli operacyjnej na wniosek Szefa CBA, Szefa ABW czy niszczenia materiałów operacyjnych.

To realna strata dla wymiaru sprawiedliwości

https://www.rmf24.pl/raporty/raport-batalia-o-sady/wywiady/news-wyrzucanie-tylnymi-drzwiami-sedzia-piekarska-drazek-ostro-o-,nId,6287634#crp_state=1 „Wyrzucanie tylnymi drzwiami”. Sędzia Piekarska-Drążek ostro o sytuacji w warszawskim sądzie. Autor: Maciej Nycz, Krzysztof Zasada, Piątek, 16 września 2022. „Można karać sędziego i ja jestem na to przygotowana. Ale jak można było ukarać też strony postępowania?” – pyta w rozmowie z reporterem RMF FM Krzysztofem Zasadą sędzia warszawskiego sądu apelacyjnego Marzanna Piekarska-Drążek. Ma 30 lat stażu w wydziale karnym, ale została dyscyplinarnie przesunięta do wydziału pracy za krytykę tzw. neosędziów. Z wydziałem musiały pożegnać się również sędzia Ewa Gregajtys i Ewa Leszczyńska-Furtak. „Jesteśmy przez dłuższy czas nieprzydatne i to jest realna strata dla wymiaru sprawiedliwości przez czas, w którym mogłyśmy orzekać i kończyć sprawy, do których jesteśmy przygotowane zawodowo” – opisywała. „Nas po prostu wyrzucono z pracy – jedną zabrano, a drugiej nie potrafimy wykonać. To jest wyrzucanie sędziów tylnymi drzwiami” – oceniła.

Sędzia Gregajtys odpowiada Schabowi

https://www.rp.pl/sady-i-trybunaly/art36916991-sedzia-gregajtys-odpowiada-schabowi-pisze-o-niemoralnej-alternatywie Sędzia Gregajtys odpowiada Schabowi. Pisze o niemoralnej alternatywie. Sędzia nie może być postawiony wobec niemoralnej alternatywy – pisze w liście do prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie, Piotra Schaba, sędzia Ewa Gregajtys, która po wielu latach orzekania w wydziale karnym została przeniesiona do wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych. Publikacja: 23.08.2022. mat. Przypomnijmy, iż Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie Przemysław Radzik, działając w zastępstwie prezesa SA Piotra Schaba, poinformował sędziów II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie Ewę Gregajtys i Ewę Leszczyńską – Furtak o ich przeniesieniu do III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W tej sprawie do prezesa SA Piotra Schaba z apelem wystąpiła I Prezes Sądu Najwyższego, Małgorzata Manowska. jej zdaniem, przenoszenie doświadczonych sędziów, szczególnie na poziomie sądu apelacyjnego, szkodzi obywatelom, stronom postępowań, gdyż jest oczywiste, że sędzia, który przez wiele lat specjalizował się w określonej dziedzinie prawa, musi ponownie wdrażać się do orzekania w innej dziedzinie prawa.

Manowska apeluje do Schaba

https://www.rp.pl/sady-i-trybunaly/art36878021-manowska-apeluje-do-schaba-sluszny-protest-srodowiska-sedziowskiego Manowska apeluje do Schaba. „Słuszny protest środowiska sędziowskiego” Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego zaapelowała do Prezesa Sądu Apelacyjnego o ponowne przemyślenie i w efekcie uchylenie decyzji kadrowej wiceprezesa SA dotyczącej przeniesienia sędzi Ewy Leszczyńskiej-Furtak oraz Ewy Gregajtys z wydziału karnego do wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych. Publikacja: 16.08.2022. Przypomnijmy, iż Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie Przemysław Radzik, działając w zastępstwie prezesa SA Piotra Schaba, poinformował sędziów II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie Ewę Gregajtys i Ewę Leszczyńską – Furtak o ich przeniesieniu do III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Oświadczenie sędziów orzekających w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie

https://www.iustitia.pl/4609-oswiadczenie-sedziow-orzekajacych-w-sadzie-apelacyjnym-w-warszawie-2 Oświadczenie sędziów orzekających w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie 17.01.2023. Oświadczenie sędziów orzekających w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. My, sędziowie orzekający w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec stanowiska Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie Piotra Schaba, odmawiającego wykonania środka zabezpieczającego wydanego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu w sprawach sędziów naszego Sądu: SSA Ewy Leszczyńskiej – Furtak (skarga nr 39471/22), SSA Ewy Gregajtys (skarga nr 39477/22) oraz SSA Marzanny Piekarskiej – Drążek (skarga nr 44068/22). Decyzją z dnia 6 grudnia 2022 r. Trybunał nakazał wstrzymanie wykonania decyzji o przeniesieniu wyżej wymienionych z Wydziału Karnego do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W piśmie z dnia 13 grudnia 2022 r. Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie oświadczył, że nie wykona orzeczonego środka zabezpieczającego, uznając, że decyzja Trybunału w Strasburgu nie ma charakteru wiążącego. Stanowisko to narusza zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej wynikające z Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a także uderza w autorytet naszego Sądu. W związku z tym wzywamy Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie do natychmiastowego wykonania nakazanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka środków zabezpieczających.

Prezes Schab nie uznaje decyzji trybunału w Strasburgu, sędziowie protestują

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/prezes-schab-nie-uznaje-decyzji-etpc,519327.html Prezes Schab nie uznaje decyzji trybunału w Strasburgu, sędziowie protestują Krzysztof Sobczak Data dodania: 17.01.2023 Źródło: rzecznik.gov.pl Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie oświadczył, że nie wykona środka zabezpieczającego w sprawach sędziów Ewy Leszczyńskiej-Furtak, Ewy Gregajtys i Marzanny Piekarskiej-Drążek, które wcześniej przesunął do innych wydziałów, uznając, że decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie ma charakteru wiążącego. Grupa sędziów tego sądu opublikowała oświadczenie domagające się wykonania nakazanych środków zabezpieczających. Europejski Trybunał Praw Człowieka 6 grudnia 2022 r. orzekł o zabezpieczeniu w sprawie ze skargi trzech sędzi Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Ewy Leszczyńskiej-Furtak, Ewy Gregajtys i Marzanny Piekarskiej-Drążek – w związku z Ich przeniesieniem z Wydziału Karnego do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych tego Sądu. Prezes Sądu Apelacyjnego Piotr Schab przyznał, że przeniesienie trzech doświadczonych karnistek było reakcją na kwestionowanie przez nie statusu tzw. neo-sędziów. Trzy sędzie  pozwały swoich szefów (Schaba i i jego zastępcę Przemysława Redzika) za przeniesienie z wydziału karnego do wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych.

Ludzie Ziobry „pacyfikują” Sąd Apelacyjny w Warszawie

https://wyborcza.pl/7,75398,28876190,ludzie-ziobry-pacyfikuja-sad-apelacyjny-w-warszawie-kolejna.html Ludzie Ziobry „pacyfikują” Sąd Apelacyjny w Warszawie. Kolejna sędzia karnie przeniesiona. KRAJ 07.09.2022, 13:30 Łukasz Woźnicki Trzecia sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie została przeniesiona do wydziału pracy, chociaż przez kilkadziesiąt lat rozstrzygała sprawy karne. – Bez podstawy prawnej i bez uzasadnienia. To czyste działania odwetowe oparte na władzy – mówi. „Z dniem 11 września 2022 r. odwołuję Pani przydział do II wydziału karnego. Od dnia 12 września kieruję Panią do wykonywania czynności w III Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” – takie pismo otrzymała w poniedziałek sędzia Marzanna Piekarska-Drążek, która akurat wróciła z urlopu.

Jest zawiadomienie do prokuratury dotyczące Schaba i Radzika

https://oko.press/jest-zawiadomienie-do-prokuratury-na-schaba-i-radzika-za-niewykonanie-zabezpieczenia-etpcz 16 stycznia 2023. Jest zawiadomienie do prokuratury dotyczące Schaba i Radzika. Za niewykonanie zabezpieczenia ETPCz. Piotr Schab i Przemysław Radzik zlekceważyli zabezpieczenie ETPCz zgodnie, z którym powinni wycofać się z karnej zsyłki trzech sędzi apelacyjnych. Złożyły one zawiadomienie do prokuratury. Wykonania orzeczenia ETPCz domaga się też 45 sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Mariusz Jałoszewski. To pierwsze zawiadomienie do prokuratury za niewykonanie środka ochronnego, jaki dał polskim sędziom ETPCz. A rozstrzygnięcie w tej sprawie będzie bardzo ważne dla stosowania prawa europejskiego i orzeczeń ETPCz w Polsce. Zawiadomienie do prokuratury ma datę 10 stycznia 2023 roku.

Karne przenoszenie sędziów Sądu Apelacyjnego. Aktualne informacje

https://forumfws.eu/aktualnosci/2023/02/04/przeniesienie-sedziow-sa/4 lutego 2023 r. “Sędzia nie może być postawiony wobec niemoralnej alternatywy – wyboru pomiędzy obowiązkiem zagwarantowania uczestnikom procesu prawa do rzetelnego i niezawisłego sądu a godzeniem się na udział w wadliwym składzie sadu tylko dlatego, by nie narazić się na działania dyscyplinarne”. SSA Ewa Gregajtys – cyt. z niżej publikowanego stanowiska. “Powstrzymanie się od orzekania w składach z sędziami powołanymi na stanowisko sędziego (…) w ramach procedury kwestionowanej w licznych orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Sądu Najwyższego uzasadniałam orzeczeniami tych sądów, nie chcąc narażać stron postępowania na udział w procedurze, która może rodzić daleko idące negatywne konsekwencje wynikające z niestabilności wyniku procesu, jak również nie chcąc narażać budżetu Państwa na związane z tym konsekwencje finansowe.” SSA Ewa Leszczyńska – Furtak – cyt. z niżej publikowanego stanowiska

„Tusk to mąż stanu”. Poseł Rozenek o kulisach przegrupowań na opozycji

https://wyborcza.pl/7,82983,29471349,tusk-to-maz-stanu-posel-rozenek-o-kulisach-przegrupowan-na.html?fbclid=IwAR331HQ0iC8QhQoa2WPM6pMoC8a9gG67P3qOdo2-iCWuCFd0DWHbg4zT7NQ#S.TD-K.C-B.3-L.1.duzy „Tusk to mąż stanu”. Poseł Rozenek o kulisach przegrupowań na opozycji. Andrzej Rozenek16.02.2023, Justyna Dobrosz-Oracz. W momencie gdy odważna i hojna propozycja Tuska została zignorowana przez pozostałych liderów, mamy w zasadzie tylko jeden wybór – próbować się gromadzić wokół tego, kto jest najsilniejszy – mówi poseł Andrzej Rozenek.

Logika czasu rewolucji

https://www.tygodnikprzeglad.pl/logika-czasu-rewolucji/ Logika czasu rewolucji. autor: Jan Widacki |  20 lutego, 2023. Od chwili, gdy Joanna Szczepkowska ogłosiła koniec komunizmu w Polsce (4 czerwca 1989 r.), jak łatwo policzyć, upłynęły niemal 34 lata. Kilkanaście lat więcej, niż trwała cała II Rzeczpospolita. Mogłoby się wydawać, że to dość czasu na dokonanie rozliczeń z okresem PRL. Do niedawna zabójstwo przedawniało się po 30 latach i po ich upływie już nie można było go ścigać. Ale mądre umysły prawnicze, wprzęgnięte w służbę rewolucji, wymyśliły koncepcję „zbrodni komunistycznej”. A ta się nie przedawnia. Nigdy! Ale to dopiero początek problemu. Bo „zbrodnią komunistyczną” może być każde przestępstwo, nawet najdrobniejsze, jeśli tylko zostało popełnione przez „funkcjonariusza komunistycznego państwa”. Definicja tego ostatniego też jest nieostra, a więc kategoria „funkcjonariuszy komunistycznego państwa”, ergo sługusów reżimu, stała się nadzwyczaj pojemna. W ostatnich latach prokuratura IPN postanowiła ścigać sędziów i prokuratorów, którzy wykonywali zawód w stanie wojennym.

Milionowe poręczenie za brata komendanta Szymczyka

https://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,29473227,zaufany-ziobry-wyciaga-z-aresztu-brata-komendanta-szymczyka.html?do_w=166&do_v=779do_st=RS&do_sid=1117&do_a=1117#S.popular-K.C-B.1-L.1.zw Panika w prokuraturze po tekście „Wyborczej”. Milionowe poręczenie za brata komendanta Szymczyka. Ziarkiewicz wściekły. Tylko na Wyborcza.pl, 23.02.2023, Jacek Brzuszkiewicz. Prokuratura Regionalna w Lublinie wymyśliła wielkie poręczenie wobec Łukasza S., podejrzanego w wielkiej karuzeli vatowskiej brata komendanta policji Jarosława Szymczyka. Bo wcześniej „Wyborcza” ujawniła, jak zaufany prokurator Zbigniewa Ziobry pomógł mu uniknąć aresztu.

Przez pomyłkę dostawał podwójną emeryturę

https://tvn24.pl/biznes/dla-seniora/emerytura-podwojna-emerytura-czy-trzeba-zwrocic-wieksze-swiadczenie-w-wyniku-bledu-zus-u-decyzja-sadu-najwyzszego-6722564 Przez pomyłkę dostawał podwójną emeryturę. Sąd zdecydował, czy musi zwrócić pieniądze. TVN24 Biznes | Dla seniora 2 lutego 2023, Autor: kris/ToL Źródło: Dziennik Gazeta Prawna. Emeryt przez rok otrzymywał podwójne świadczenie emerytalne. Wszystko przez błąd w systemie ZUS. Kiedy zakład zorientował się, że doszło do pomyłki, zażądał od mężczyzny zwrotu ponad 70 tysięcy złotych. Sąd Najwyższy zdecydował jednak, że jeśli emeryt dostał na konto dwa świadczenia w wyniku błędu systemu teleinformatycznego, to nie musi ich zwracać

17 strzałów do bezbronnego

https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,29504786,17-strzalow-do-bezbronnego-wyborcza-ujawnia-szokujace-nagranie.html 17 strzałów do bezbronnego. „Wyborcza” ujawnia szokujące nagranie policyjnej interwencji. Tylko na Wyborcza.pl 27.02.2023, Piotr Żytnicki. rzez niemal pół minuty policjanci strzelali z bliska do chorego na schizofrenię. Widzieli, że nie jest uzbrojony. Potwierdzają to filmy z monitoringu, do których dotarliśmy. Te nagrania widziało do tej pory najwyżej kilkadziesiąt osób. Policja i prokuratura nie pokazały ich opinii publicznej. Udostępnienia monitoringu odmówił nam sąd. Sami do nich dotarliśmy. Zdarzenie z Poznania rejestrowały równolegle trzy kamery. To prawdopodobnie najbardziej poruszające nagranie policyjnej interwencji od czasu ujawnienia filmu z torturowania paralizatorem Igora Stachowiaka we wrocławskim komisariacie.

Starachowicka policja pilnuje sklepowego śmietnika!

https://starachowicki.eu/artykul/starachowicka-policja/1407379 Staruszek stracił przytomność podczas interwencji policjantów. Starachowicka policja pilnuje sklepowego śmietnika! 24/02/2023. /…/8 lutego br. o godz. 11.00, policjanci ze starachowickiej komendy zaskoczyli 84-letniego mężczyznę, który zaglądał do pojemnika ze śmieciami za budynkiem sklepu w Dolnych Starachowicach. Koniecznie chcieli go wylegitymować. Starzec nie rozumiał dlaczego, mocno się wystraszył i chciał odejść. Według jego relacji był szarpany przez policjantów. Zemdlał. Pogotowie zabrało go do szpitala… /…/8 lutego zajrzałem do kontenera śmietnikowego na tyłach sklepu na Dolnych Starachowicach. Wziąłem kilka wyrzuconych warzyw, które wg mnie można dać zwierzętom. Nagle zaskoczyli mnie policjanci. Żądali dokumentów, coś mówili. Nie bardzo rozumiałem o co im chodzi. Wyrzuciłem te warzywa z powrotem do śmietnika i chciałem odejść. Szarpali mnie. Byłem bardzo przestraszony. Upadłem i straciłem przytomność. Prawdopodobnie policjanci wezwali pogotowie i trafiłem do szpitala. /…/ Policjanci powinni też znać wyrok sądu z Białegostoku w bardzo podobnej sprawie. W listopadzie minionego roku sąd ten prawomocnie orzekł, że zabranie z wolno stojącego, sklepowego śmietnika skrzynki warzyw nie było wykroczeniem i nie było podstawy prawnej do ukarania kobiety, która te warzywa sobie wzięła. I na koniec: Niech starachowicka policja dziękuje Panu Bogu, że pan Kazimierz przeżył to ich „zgodne z ustawą” spotkanie z nieustraszonymi obrońcami śmietników.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)