• Zarząd Główny SEiRP

  • ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  • 22 601 29 13
Odznaka polskiej Policji

Wielkość liter:

Kontrast:

Infoteka 38

Przegląd mediów – 21. 09. 2020 r.

Zawiera wybrane przez Biuro ZG SEiRP artykuły i informacje opublikowane w prasie i mediach elektronicznych dotyczące walki z ustawą represyjną, a także związane z innymi sprawami ważnymi dla naszego środowiska. Ten numer prawie w całości poświęcamy Uchwale Sądu Najwyższego z 16 września 2020 roku w sprawie wykładni pojęcia „służba na rzecz totalitarnego państwa”.

1. Być albo nie być… https://www.seirp.pl/byc-albo-nie-byc Być albo nie być… – sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego odpowiedzą na pytanie czy warto być przyzwoitym. Przed nami dwie ważne rozprawy – 16 września przed Sądem Najwyższym i 6 października przed Trybunałem Konstytucyjnym. Rozwiązanie dylematów przed którymi stoją sędziowie jest oczywiste dla każdego przyzwoitego człowieka. Czy będą równie oczywiste dla sędziów SN i TK – wierzymy, że tak.

2. Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16.09.2020r.                                 http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?Izba=Pracy III UZP 1/20. Skład 7 sędziów. Data orzeczenia: 16 września 2020 r. Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 września 2020 r. Kryterium „służby na rzecz totalitarnego państwa” określone w art. 13b ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (jednolity tekst: Dz. U. z 2020 r., poz. 723) powinno być oceniane na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka.                                                                                                                http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemSID=1392-301f4741-66aa-4980-b9fa-873e90506a11&ListName=Zagadnienia_prawne

3. Przy obniżaniu świadczeń emerytalno-rentowych oficerów służb PRL trzeba oceniać ich indywidualne czyny https://www.rpo.gov.pl/pl/content/sn-obnizanie-emerytur-funkcjonariuszy-prl-bez-odpowiedzialnosci-zbiorowej  SN o ustawie dezubekizacyjnej: by obniżyć świadczenie oficera służb PRL, trzeba zbadać jego indywidualne czyny. Data: 2020-09-16

  1. Przy obniżaniu świadczeń emerytalno-rentowych oficerów służb PRL trzeba oceniać ich indywidualne czyny
  2. Sama przynależność formalna do służb wymienionych w tzw. ustawie dezubekizacyjnej do tego nie wystarczy. Orzekł tak Sąd Najwyższy, nie czekając na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy z grudnia 2016 r.
  3. RPO, który przyłączył się do sprawy w SN, wskazywał, że skoro ustawodawca wprowadził do sytemu prawnego pojęcie „totalitarnego państwa” to powinno ono znaleźć swój wyraz w indywidualnej ocenie postępowania konkretnego funkcjonariusza.

4. Komunikat Sądu Najwyższego z 16.09.2020r w sprawie sygn. akt III UZP 1/20               http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=392-b6b3e804-2752-4c7d-bcb4-7586782a1315&ListName=Komunikaty_o_sprawach SNKryterium „służby na rzecz totalitarnego państwa” powinno być oceniane na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka. 16 września 2020 r.  III UZP 1/20   /…/ Sąd wskazał, że o służbie na rzecz totalitarnego państwa można mówić w ujęciu szerokim, to znaczy – byłeś zatrudniony w określonym czasie i miejscu, dlatego stracisz uprawnienia emerytalne. Można też powiedzieć, że istnieje definicja państwa totalitarnego w ujęciu wąskim, to znaczy – tracisz świadczenie, jeżeli w swojej służbie naruszałeś podstawowe prawa i wolności innych osób, zwłaszcza osób walczących o niepodległość, suwerenność, i o wolną Polskę. W ocenie Sądu Najwyższego w składzie rozpoznającym przedstawione zagadnienie prawne, tylko to ostatnie rozumienie ustawy jest akceptowalne.

Kończąc wygłaszanie ustnych motywów dzisiejszej uchwały sędzia sprawozdawca podkreślił, że „system prawa powinien być wykładany w sposób wnikliwy i wymaga wnikliwego spojrzenia. Musimy go postrzegać jako całość. Jeśli wykładnia prawa ma być dokonana w gniewie, który pokona roztropność, to wynik takiej wykładni nie da się obronić”.

5. Służba powinna być oceniana na podstawie indywidualnych czynów                             https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1491067,sad-najwyzszy-ustawa-dezubekizacyjna-emerytury-funkcjonariusz-prl.html?fbclid=IwAR0LUrTV0Da_Do7pEYgTd_Uz6gZ7yP6i32Bn1W1VSJBElAEkgPrwWsTlxyo SN ws. emerytur funkcjonariuszy PRL: Służba powinna być oceniana na podstawie indywidualnych czynów. 16.09.2020, 14:14; Aktualizacja: 16.09.2020, 15:02. Kryterium służby na rzecz totalitarnego powinno być oceniane na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka – orzekła w środę w uchwale Izba Pracy Sądu Najwyższego. “SN uważa, że trzeba wreszcie rozstrzygnąć te wątpliwości, bo sprawa tej ustawy i jej stosowania toczy się już kilka ładnych lat i brak jest jakiś jednoznacznych wytycznych, w jakim kierunku rozumieć te przepisy i jak je stosować” – powiedział w uzasadnieniu uchwały siedmiu sędziów SN prezes Izby Pracy Józef Iwulski. /…/ Powołując na preambułę do konstytucji, w której mowa m.in. o gwarancji praw obywatelskich, sędzia wskazywał, że wskazana gwarancja “odcina nas od metod typowych dla państw totalitarnych”. “My nie możemy działać jak to państwo totalitarne, które nie przestrzegało żadnych reguł, żadnych praw jednostki do rzetelnego i sprawiedliwszego procesu. Stalibyśmy się wówczas niczym innym, jak tym samym systemem, który krytykujemy” – powiedział sędzia Bieniek. Jak podsumował, w rezultacie miejsce pracy i okres pełnienia służby nie może być jedynym kryterium pozbawienia prawa do świadczenia emerytalnego b. funkcjonariuszy PRL.

6. Klęska PiS w Sądzie Najwyższym                                                                                              https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1971614,1,dezubekizacja-totalitarna-kleska-pis-w-sadzie-najwyzszym.read?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss Ewa Siedlecka 16 września 2020. Dezubekizacja totalitarna. Klęska PiS w Sądzie Najwyższym. Ustawa dezubekizacyjna wprowadza odpowiedzialność zbiorową, której w państwie prawa być nie może – uznali dziś sędziowie Sądu Najwyższego. Dali świadectwo odwagi.

7. Sąd Najwyższy nie zostawił suchej nitki na dezubekizacji wg PiS                                    https://oko.press/ad-najwyzszy-nie-zostawil-suchej-nitki-na-dezubekizacji-wg-pis-to-przelomowa-uchwala/ OKO.press. Anna Wójcik. 16 września 2020. Sąd Najwyższy nie zostawił suchej nitki na dezubekizacji wg PiS. To przełomowa uchwała. Obniżka emerytur i rent może nastąpić tylko po weryfikacji zachowania konkretnej osoby: czy w latach 1944-90 naruszała prawa i wolności człowieka, a przez to działała na rzecz reżimu komunistycznego – orzekł Sąd Najwyższy. Podważył tym samym podstawowy mechanizm uchwalonej przez PiS ustawy represyjnej

8. Przed sądem stoi jednak zawsze konkretny człowiek – argumentował Sąd Najwyższ  https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/1491107,dezubekizacja-sad-najwyzszy-odpowiedzialnosc-indywidualna.html SN o dezubekizacji: Odpowiedzialność indywidualna, nie zbiorowa. autor: Paulina Nowosielska 17.09.2020, 07:35; Aktualizacja: 17.09.2020, 07:43. Państwo jest uprawnione do rozliczeń z reżimem. Przed sądem stoi jednak zawsze konkretny człowiek – argumentował Sąd Najwyższy. Ocena służby na rzecz totalitarnego państwa powinna uwzględniać wszystkie okoliczności i indywidualne czyny. Tym samym samo formalne kryterium przynależności do jednostek wyróżnionych w art. 13b ustawy z 2016 r. to za mało – ocenił w uchwale Sąd Najwyższy.

9. Nie możemy działać jak państwo totalitarne                                                                          https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,26306263,sn-ws-ustawy-deubekizacyjnej-nie-mozemy-dzialac-jak-panstwo.html SN ws. ustawy dezubekizacyjnej: Nie możemy działać jak państwo totalitarne. PAP, tokfm.pl 16.09.2020 15:18. Państwo jest uprawnione do rozliczeń z byłym reżimem, jednak przed sądem zawsze staje konkretny człowiek; nie możemy działać jak państwo totalitarne, które nie przestrzegało żadnych reguł, wówczas stalibyśmy się tym samym systemem, który krytykujemy – wskazał w środę Sąd Najwyższy.

10. Kluczowy wyrok SN w sprawie dezubekizacji                                                                      https://wiadomosci.onet.pl/kraj/dezubekizacja-sad-najwyzszy-wydal-wyrok/ygwhn26?utm_source=wiadomosci.onet.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2 Kluczowy wyrok SN w sprawie dezubekizacji. Magdalena Gałczyńska 16 wrz, 13:56. Sąd Najwyższy uznał, że nie wolno wyłącznie na podstawie przynależności do danej formacji z czasów PRL poddawać danej osoby dezubekizacji. Fakt ten nie jest wystarczający do stwierdzenia, że dana osoba służyła na rzecz totalitarnego państwa. Taka decyzja siedmioosobowego składu SN oznacza porażkę Zbigniewa Ziobry, który jako Prokurator Generalny stał na stanowisku, że wystarczy fakt służby w formacjach z okresu PRL, by byłym funkcjonariuszom obniżać uposażenia.

11. Sąd oddalił wnioski Ziobry, który próbował storpedować obrady                                https://wyborcza.pl/7,75398,26303912,dezubekizacja-w-sadzie-najwyzszym-ziobro-nie-chce-dopuscic.html#S.DT-K.C-B.2-L.1.duzy Dezubekizacja w Sądzie Najwyższym. Sąd oddalił wnioski Ziobry, który próbował storpedować obrady [AKTUALIZUJEMY]. Leszek Kostrzewski, Wojciech Czuchnowski. 16 września 2020 | 10:59. Prokurator generalny złożył dwa wnioski o odroczenie rozprawy SN. Nie podobają mu się informacje o przewodniczącym składu orzekającego, które wyczytał w… Wikipedii. To może być największa porażka rządu PiS. Sąd Najwyższy postanowił się bowiem zająć sztandarową ustawą obecnej władzy, tzw. ustawą dezubekizacyjną. Zbigniew Ziobro próbował więc już na początku nie dopuścić do obrad. W jego imieniu prokurator biorący udział w posiedzeniu złożył w środę o 8.55 (a więc godzinę przed posiedzeniem, choć o rozprawie wiedział od lipca) dwa wnioski.

12. Dezubekizacja po wyroku SN. Czy sądy odblokują sprawy mundurowych emerytów                                                                                                                                            https://wyborcza.pl/7,75398,26309155,dezubekizacja-po-wyroku-sn-czy-sady-odblokuja-sprawy-mundurowych.html Dezubekizacja po wyroku SN. Czy sądy odblokują sprawy mundurowych emerytów? Leszek Kostrzewski 17 września 2020 | 11:59. Trybunał ma wydać orzeczenie w sprawie dezubekizacji 6 października. Jakie będzie ono miało znaczenie wobec środowego wyroku Sądu Najwyższego? /…/ Teraz badając każde odwołanie “zdezubekizowanego” funkcjonariusza sądy będą musiały zbadać przebieg całej jego służby – ocenić, co dokładnie robił i czy wykonując swoją pracę w danej instytucji łamał prawa człowieka. – To oznacza, że Zakład Emerytalny MSWiA w każdej indywidualnej sprawie będzie miał obowiązek udowodnić przed sądem – między innymi w oparciu o akta IPN – że dana osoba podejmowała działania na rzecz totalitarnego ustroju, czyli np. działała przeciwko opozycji demokratycznej czy Kościołowi. Jeśli tego nie zrobi, brak będzie podstaw do obniżenia świadczeń – mówi radca prawny Aleksandra Karnicka, prowadząca kancelarię specjalizującą się w obsłudze prawnej funkcjonariuszy służb mundurowych.

13. Komentarze po orzeczeniu SN ws. dezubekizacji                                                                https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,26306966,komentarze-do-uchwaly-sadu-najwyzszego-ws-ustawy-dezubekizacyjnej.html Komentarze po orzeczeniu SN ws. dezubekizacji. “Przełom”, “To się nie mieści w głowie!”. oprac. Weronika Bruździak-Gębura, Michał Litorowicz 16.09.2020 19:44. W środę Sąd Najwyższy podjął uchwałę ws. uchwalonej przed czterema laty przez PiS ustawy dezubekizacyjnej. Zdaniem sędziów miejsce pracy i okres pełnienia służby nie mogą być jedynym kryterium pozbawienia prawa do emerytury byłych funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa PRL. Orzeczenie SN skomentowali politycy partii rządzącej oraz opozycji. Odniósł się do niego także Rzecznik Praw Obywatelskich. /…/ “Cieszę się, że RPO [Rzecznik Praw Obywatelskich – red.] mógł uczestniczyć w postępowaniu prowadzącym do wydania przełomowej uchwały Sądu Najwyższego w sprawie dezubekizacji. Trzy lata pracy nie poszły na marne” – napisał na Twitterze Adam Bodnar.

14. SN podważył założenia ustawy dezubekizacyjnej                                                                https://www.wprost.pl/kraj/10364992/sn-podwazyl-zalozenia-ustawy-dezubekizacyjnej-prawniczy-zamach-zlamanie-umowy.html SN podważył założenia ustawy dezubekizacyjnej. „Prawniczy zamach”, „złamanie umowy” Dodano: 16 września 2020. W środę 16 września Sąd Najwyższy wydał wyrok ws. dezubekizacji. Skład 7 sędziów przypomniał, że odpowiedzialność zbiorowa to domena systemów totalitarnych, więc w tym wypadku emerytur nie można obniżać automatycznie, a każdy przypadek trzeba rozważyć indywidualnie. Jak zareagował na to Twitter?

15. Zatrzymana dezubekizacja                                      https://www.radiomaryja.pl/informacje/nasz-dziennik-zatrzymana-dezubekizacja/  „Nasz Dziennik”: zatrzymana dezubekizacja 17 września 2020 19. Radio Maryja – Katolicki głos w Twoim domu /!!!/ Sąd Najwyższy wprowadza dodatkowe kryteria do tzw. ustawy dezubekizacyjnej, niezgodne z intencjami ustawodawcy.

16. Decyzja SN w sprawie dezubekizacji to porażka PiS                                                          https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/dezubekizacja-sad-najwyzszy-i-trybunal-konstytucyjny/dkc3xn4,79cfc278?fbclid=IwAR1v-zlHsm9rFHbM0RQOvVavyEDXb_pwpOpmZlTXePebHOXdb9jhykq34N0 Decyzja SN w sprawie dezubekizacji to porażka PiS. Co stanie się w sądach? Co stanie się w Trybunale Konstytucyjnym? Uchwała Sądu Najwyższego dotycząca dezubekizacji stała się wskazówką i kierunkowskazem dla wszystkich sądów, zajmujących się odwołaniami byłych funkcjonariuszy, którym odebrano znaczną część emerytur. Czy to oznacza, że sądy w całej Polsce mogą już zacząć odwieszać zawieszone sprawy, których bieg wstrzymano po tym, jak pytanie prawne dotyczące dezubekizacji warszawski Sąd Okręgowy skierował do Trybunału Konstytucyjnego? – Powinny, bo ci ludzie, emeryci, nie mogą czekać w nieskończoność. To naruszenie konstytucyjnego prawa do sądu – mówi Onetowi dr Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Magdalena Gałczyńska, 18 września 2020 r. 23:08

17. Tuleja: Orzeczenie Sądu Najwyższego ws. ustawy dezubekizacyjnej                            https://podcasty.rp.pl/rozmowy/prawo/6228-prof-piotr-tuleja-uj-sedzia-tk-w-stanie-spoczynku Tematem rozmowy była uchwała Izby Pracy SN ws. ustawy dezubekizacjnej.                https://www.youtube.com/watch?v=ly2pvQmVekY&fbclid=IwAR3SB6AKydoqAsig5e_z9u4yQDhE5SIc1y8EnMgywoZM_70knE9ZqPw_ydo Tuleja: Orzeczenie Sądu Najwyższego ws. ustawy dezubekizacyjnej | RZECZoPRAWIE. Gościem programu Wojciecha Tumidalskiego RZECZoPRAWIE był prof. Piotr Tuleja, Uniwersytet Jagielloński, sędzia TK w stanie spoczynku.

18. SN: Można obniżyć emeryturę funkcjonariusza, jeśli zbada się wszystkie okoliczności służby https://www.prawo.pl/kadry/mozna-obnizyc-emeryture-funkcjonariusza-jesli-zbada-sie,503119.html Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska. Data dodania: 16.09.2020. Można obniżyć emeryturę funkcjonariusza, jeśli zbada się wszystkie okoliczności służby. /…/ Rzecznik Praw Obywatelskich stanął na stanowisku, że formalna przynależność do służb nie może być powodem podwójnego obniżenia emerytury funkcjonariusza. Jak stwierdził dr Trociuk, przepisy ustawy o zabezpieczeniu emerytalnym da się wyłożyć zgodnie ze standardem konstytucyjnym, gdyż wchodzi w grę art. 64 Konstytucji – dotyczy praw majątkowych jednostki. Ustawodawca ma prawo do ingerencji w te prawa, ale trzeba to robić według przyjętych reguł.

19. Pułkownik wygrał z MSWiA                                                                                              https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,26300704,pulkownik-wygral-z-mswia-sad-ustawa-dezubekizacyjna-wprowadzila.html?fbclid=IwAR2jZ-rzz4fBXPwi_g2E9bJess931ZhY-lFKQY-5u_Iz9bQeySA1WWNlpXc Pułkownik wygrał z MSWiA. Sąd: Ustawa dezubekizacyjna wprowadziła zasadę odpowiedzialności zbiorowej. Marcin Pietraszewski 15 września 2020 | 11:51. Sąd przywrócił pułkownikowi straży granicznej emeryturę odebraną ustawą dezubekizacyjną. – Jej zapisy naruszają konstytucję i wprowadzają zasadę odpowiedzialności zbiorowej – uznała sędzia Jolanta Mika z Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej. Wyrok nie jest prawomocny.

20. List Andrzeja Rozenka do represjonowanych z 16.09.2020r                                            https://www.facebook.com/andrzej.rozenek.3/posts/3588534401159461 Andrzej Rozenek 16 września o 17.06. Warszawa, 16 września 2020 r. Koleżanki i Koledzy! Represjonowani! Sąd Najwyższy naszym bohaterem! Dziś w kolejną miesięcznicę uchwalenia haniebnej ustawy represyjnej Sąd Najwyższy bezdyskusyjnie stanął po stronie emerytów mundurowych. Sędziowie postanowili, że każdą sprawę odwoławczą należy traktować indywidualnie, gdyż w państwie demokratycznym nie może działać zasada odpowiedzialności zbiorowej. „Nie możemy działać jak państwo totalitarne, takie które nie daje człowiekowi prawa do sprawiedliwego sądu” – stwierdził sędzia sprawozdawca Bohdan Bieniek. /…/

21. Prorządowe media rozpoczęły nagonkę na sędziów SN                                                   https://wyborcza.pl/7,75398,26316624,prorzadowe-media-rozpoczely-nagonke-na-sedziow-sn-tym-razem.html Leszek Kostrzewski 19 września 2020 | 10:00 Prorządowe media rozpoczęły nagonkę na sędziów SN. Tym razem za dezubekizację. “Czerwony układ w SN”, “W Sądzie Najwyższym prężnie działa komunistyczne, nieformalne lobby” – to tytuły artykułów w portalu braci Karnowskich wPolityce.

22. Premier, prezes IPN i kilku innych zwolenników demokratycznego ładu prawnego  https://www.facebook.com/kancelaria.premiera/photos/a.208428164652/10159068347774653          Kancelaria Premiera 17 września o 17.11. Premier Mateusz Morawiecki o orzeczeniu SN ws. ustawy dezubekizacyjnej: Haniebny wyrok, który świadczy o tym, jak potrzebne jest pozbycie się komunistycznych zaszłości. Zwalnia z odpowiedzialności funkcjonariuszy UB i SB, którzy mordowali polskich patriotów.

23. Prof. Kłak o szokującej uchwale SN ws. dezubekizacji                                                     https://wpolityce.pl/polityka/517908-prof-klak-o-szokujacym-wyroku-sn-ws-dezubekizacji TYLKO U NAS. Prof. Kłak o szokującej uchwale SN ws. dezubekizacji i udziale w składzie sędziego Iwulskiego: ”Sąd nie poczekał na rozstrzygnięcie TK”. opublikowano: godzinę temu aktualizacja: 21 minut temu 16 09 2020 godz. 17.33

24. Szokująca decyzja SN ws. dezubekizacji                                                                              https://wpolityce.pl/polityka/517851-iwulskiego-nie-wylaczono-ze-sprawy-dot-dezubekizacji-w-sn Wszystko mają ustalone? Szokująca decyzja SN ws. dezubekizacji. Sąd nie wyłączył ze sprawy sędziego Iwulskiego. W PRL był oficerem wywiadu wojskowego. opublikowano: 6 godzin temu aktualizacja: 6 godzin temu 16 09 2020 godz. 18.35

25. Zaniechanie ustawodawcze https://www.seirp.pl/zaniechanie-ustawodawcze Zaniechanie ustawodawcze – i co dalej ? „Rzeczą organu policyjnego jest zatem dokonanie wyliczenia i wypłaty części należnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop…” – to najczęstsza konkluzja uzasadnień wyroków sądów administracyjnych rozpatrujących skargi policjantów dotyczące wypłaty wyrównania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

26. UWAGA – nowa sprawa w TK – P 10/20. rozprawa zaplanowana na 14 października 2020 roku, godz. 11.00                                                                                                                      https://trybunal.gov.pl/sprawy-w-trybunale/art/obnizenie-wysokosci-policyjnej-renty-inwalidzkiej-za-okres-sluzby-na-rzecz-totalitarnego-panstwa Obniżenie wysokości policyjnej renty inwalidzkiej byłego funkcjonariusza pełniącego służbę na rzecz totalitarnego państwa Jak dowiadujemy się z informacji ujawnionych na stronie Trybunału Konstytucyjnego poza sprawą sygn. akt P 4/18 dotyczącą pytań Sądu Okręgowego w Warszawie Sekcja XIII Wydziału Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 stycznia 2018 r., w której kolejną rozprawę zaplanowano na 6 października 2020 roku godz. 11.00 /                                                                                                                                          https://www.seirp.pl/w-dniu-18_08_2020-trybunal-konstytucyjny-kontynuowal-odroczona-rozprawe / oraz leżakującej od dawna sprawą  dot. renty rodzinnej po zmarłym funkcjonariuszu zainicjowaną postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie z 27 maja 2019 roku w sprawie sygn. akt XIII 11007/18, zarejestrowaną pod sygnatura P 16/19 /                                                         https://www.seirp.pl/kolejne-pytanie-prawne-so-w-warszawie-do-tk/, na 14 października 2020 roku godz. 11.00 zaplanowano rozprawę w prawie o sygn. akt P 10/20 pytaniem Sądu Okręgowego w Krakowie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych…./…/

27. Polski wywiad kompromituje się w USA                                                                        https://oko.press/polski-wywiad-kompromituje-sie-w-usa/?fbclid=IwAR0Q7UR6VCuQDicgQkjva1x8G1SGQ_WNqW3Ai-aO62ZH7sD0xFC7tvYW-Dc Radosław Gruca. 27 sierpnia 2020. Polski wywiad kompromituje się w USA. Utrudnia jak może życie swoim byłym oficerom. Agencja Wywiadu utrudnia byłym oficerom zgromadzenie dokumentów, dzięki którym mogą zostać wyłączeni spod działania ustawy represyjnej i odzyskać dawne emerytury. Nie chce potwierdzać, że już po upadku PRL, zasłużyli się wolnej Polsce m.in. współpracując z wywiadem USA i zostali za to odznaczeni. Kompromituje się pytając wywiad USA, jak było Agencja Wywiadu kierowana przez ppłk Piotra Krawczyka prowadzi zimną wojnę z byłymi oficerami, którzy rozpoczęli służbę przed 1989 rokiem, pracowali także po upadku PRL, a dziś są na emeryturze i walczą o wyłączenie spod działania ustawy represyjnej.

28. IPN także musi stosować RODO                                                                                              https://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/7822027,ipn-rodo-sluzby-prl-bycie-zapomnianym.html- IPN także musi stosować RODO. Informacje o funkcjonariuszach służb PRL będą znikać ze zbiorów? Sławomir Wikariak Wczoraj – 13 09 2020, 20:02. / Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 sierpnia 2020 roku – sygn. akt I OSK 3325/19 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FCE8475960, Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 26 czerwca 2019 roku II SA/Wa 178/19 http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/11A6ADE34E Instytut Pamięci Narodowej podlega pod RODO – uznał Naczelny Sąd Administracyjny. Funkcjonariusze służb PRL mogą więc próbować skorzystać z prawa do bycia zapomnianym.

29. “Masz pałkę, żeby jej używać”. Kto i jak wychowuje policjanta                                  https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,26314073,masz-palke-zeby-jej-uzywac-kto-i-jak-wychowuje-policjanta.html#weekend#S.W-K.C-B.2-L.1.duzy “Masz pałkę, żeby jej używać”. Kto i jak wychowuje policjanta. Grzegorz Szymanik. 19 września 2020 | 06:00. Sporo homofobii mamy w szeregach. Mam jednego za ścianą, cały czas krzyczy, że go pedały wkurwiają. Ale niektórzy się drą, bo teraz wypada

30. Bijące serce partii https://www.tygodnikprzeglad.pl/bijace-serce-partii/ Bijące serce partii. AUTOR: Jan Widacki 14 września 2020 r. Tak w PRL nazywano Milicję Obywatelską. Bijącą pałą gumową (bodaj w trzech rozmiarach) w czasie tłumienia manifestacji, na „ścieżkach zdrowia”, czasem też w czasie przesłuchań. Po roku 1990 zrobiono wiele, aby policję, która powstała z przekształcenia milicji, uczynić apolityczną. Dokonano głębokich zmian kadrowych, usunięto tych, którzy zbyt gorliwie wykonywali zadania „bijącego serca partii”, ustawowo wprowadzono nową filozofię funkcjonowania. Już pierwszy artykuł ustawy o policji głosi, że „tworzy się Policję jako umundurowaną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)