• Zarząd Główny SEiRP

  • ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa
  • 22 601 29 13
Odznaka polskiej Policji

Wielkość liter:

Kontrast:

Pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku ws. wyrównania ekwiwalentu – już w Trybunale Konstytucyjnym.

Jak informowaliśmy na naszej stronie www, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku postanowił przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytanie prawne dotyczące wyrównania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego (link do Postanowienia z dnia 21.01.2021r.:   http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/69A1D1435D).

Pytanie, o czym również informowaliśmy, trafiło już do Trybunału: https://www.seirp.pl/pytanie-prawne-wsa-w-bialymstoku—w-tk. Informacje o tym znajdujemy na stronie internetowej TK:  https://trybunal.gov.pl/s/p-7-21

Wyrównanie ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy w związku z uznaniem przepisu określającego jego wysokość za niekonstytucyjny Podmiot inicjujący postępowanie: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku – P 7/21

Pytanie prawne czy art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw w zakresie, w jakim wyłącza stosowanie przepisu art. 115a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2020 r. do spraw dotyczących ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy wszczętych po dniu 6 listopada 2018 r. w odniesieniu do policjantów zwolnionych ze służby przed dniem 6 listopada 2018 r. jest zgodny z art. 2, art. 8 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 190 ust. 1, 3 i 4 Konstytucji RP.                                                        https://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/view/sprawa.xhtml?&pokaz=dokumenty&sygnatura=P%207/21

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Polityka prywatności (RODO)